| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności

Na podstawie art. 87 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Danymi podlegającymi weryfikacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) są dane o ubezpieczonym, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 4 i 7–10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, przekazane w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, zwanym dalej „zgłoszeniem”.
§ 2.
Do 10. dnia każdego miesiąca organ prowadzący ewidencję PESEL przekazuje ZUS i KRUS, w formie elektronicznej, dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 4 i 7–10 ustawy, dotyczące osób ujętych w ewidencji PESEL, zwane dalej „danymi o ubezpieczonym”.
§ 3.
Weryfikacja danych o ubezpieczonym przekazanych w zgłoszeniu jest dokonywana przez ZUS i KRUS w terminie 15 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
§ 4.
1. Jeżeli dane o ubezpieczonym przekazane w zgłoszeniu nie są zgodne z danymi uzyskanymi z ewidencji PESEL, ZUS i KRUS korygują błędy możliwe do poprawienia we własnym zakresie lub przeprowadzają postępowanie wyjaśniające z płatnikiem składek, a w uzasadnionych przypadkach – z ubezpieczonym.

2. W przypadku skorygowania błędu we własnym zakresie przez ZUS lub KRUS weryfikacja danych o ubezpieczonym jest dokonywana w terminie 25 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 1, zostanie stwierdzony błąd w zgłoszeniu, ZUS i KRUS dokonują weryfikacji w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania skorygowanego zgłoszenia.

4. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 1, zostanie stwierdzone, że w zgłoszeniu zostały podane prawidłowe dane o ubezpieczonym, ZUS i KRUS dokonują weryfikacji w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności (Dz. U. Nr 110, poz. 1041), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »