| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2002 r.

w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

Na podstawie art. 46 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rejestr zastawów skarbowych zawiera:

1) datę ustanowienia zastawu;

2) informację o podstawie ustanowienia zastawu;

3) dane dotyczące zobowiązanego: imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;

4) dane identyfikujące przedmiot zastawu;

5) wysokość należności zabezpieczonej zastawem;

6) datę wygaśnięcia zastawu.

2. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych zawiera dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje o urzędzie skarbowym, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który dokonał wpisu zastawu skarbowego.

§ 2.
1. Zastaw skarbowy jest wpisywany do rejestru zastawów skarbowych w dniu jego ustanowienia.

2. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wykreślenia wpisu w rejestrze zastawów skarbowych w dniu:

1) wygaśnięcia zastawu skarbowego;

2) wydania decyzji na podstawie art. 42a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

§ 3.
Przekazanie informacji z rejestrów zastawów skarbowych do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych następuje nie później niż następnego dnia po dokonaniu wpisu lub wykreśleniu wpisu z rejestru zastawów skarbowych.
§ 4.
Rejestr zastawów skarbowych oraz Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych są prowadzone przy zastosowaniu techniki informatycznej.
§ 5.
Wysokość opłaty za wydanie wypisu:

1) z rejestru zastawów skarbowych – wynosi 20 zł;

2) z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych – wynosi 50 zł.

§ 6.
Wzór rejestru zastawów skarbowych oraz wzór Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.2)

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 40, poz. 463), które w tym zakresie przestało obowiązywać z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Załącznik 1. [WZÓR - REJESTR ZASTAWÓW SKARBOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2002 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – REJESTR ZASTAWÓW SKARBOWYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - CENTRALNY REJESTR ZASTAWÓW SKARBOWYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – CENTRALNY REJESTR ZASTAWÓW SKARBOWYCH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »