| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 106 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzory:

1) deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 24b ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW), o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4) deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn), o której mowa w art. 24a ustawy;

5) deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG), o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy;

6) deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy;

7) informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (INF-A, INF-B, INF-C, INF-D, INF-F, INF-I, INF-J, INF-K), o których mowa w art. 21 ust. 6 ustawy.

§ 2.
1. Deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 pkt 1, składają się z formularza głównego (AKC-4/AKC-4zo), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych (AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/E, AKC-4/F, AKC-4/H, AKC-4/I, AKC-4/J, AKC-4/K, AKC-4/L), których wzory określają załączniki nr 2–12 do rozporządzenia.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

4. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 4, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

5. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 5, określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

6. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 6, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.

7. Wzory informacji, o których mowa w § 1 pkt 7, określają załączniki nr 18–25 do rozporządzenia.

§ 3.
Wzory deklaracji i informacji określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy, począwszy od rozliczenia za listopad 2013 r.
§ 4.
Druki formularzy deklaracji sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 2–8 i 11–22 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 280, poz. 1647 oraz z 2013 r. poz. 34 i 728) mogą być stosowane, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2014 r.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 280, poz. 1647 oraz z 2013 r. poz. 34 i 728).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1342 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 939 i 1231.

Załącznik 1. [AKC-4/AKC-4zo]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 października 2013 r. (poz. 1278)

Załącznik nr 1

AKC-4/AKC-4zo

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [AKC-4/A]

Załącznik nr 2

AKC-4/A

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [AKC-4/B]

Załącznik nr 3

AKC-4/B

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [AKC-4/C]

Załącznik nr 4

AKC-4/C

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [AKC-4/D]

Załącznik nr 5

AKC-4/D

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [AKC-4/E]

Załącznik nr 6

AKC-4/E

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [AKC-4/F]

Załącznik nr 7

AKC-4/F

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [AKC-4/H]

Załącznik nr 8

AKC-4/H

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [AKC-4/I]

Załącznik nr 9

AKC-4/I

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 infoRgrafika


 

Załącznik 10. [AKC-4/J]

Załącznik nr 10

AKC-4/J

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 infoRgrafika


 

Załącznik 11. [AKC-4/K]

Załącznik nr 11

AKC-4/K

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 infoRgrafika


 

Załącznik 12. [AKC-4/L]

Załącznik nr 12

AKC-4/L

infoRgrafika


 infoRgrafika


 

Załącznik 13. [AKC-WW]

Załącznik nr 13

AKC-WW

infoRgrafika


 infoRgrafika


 infoRgrafika

Załącznik 14. [AKC-EN]

Załącznik nr 14

AKC-EN

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 15. [AKC-ST/AKC-STn]

Załącznik nr 15

AKC-ST/AKC-STn

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 16. [AKC-WG]

Załącznik nr 16

AKC-WG

infoRgrafika


 infoRgrafika

infoRgrafika


 

infoRgrafika

Załącznik 17. [AKC-PA]

Załącznik nr 17

AKC-PA

infoRgrafika


 infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 18. [INF-A]

Załącznik nr 18

INF-A

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 19. [INF-B]

Załącznik nr 19

INF-B

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 20. [INF-C]

Załącznik nr 20

INF-C

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 21. [INF-D]

Załącznik nr 21

INF-D

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 22. [INF-F]

Załącznik nr 22

INF-F

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 23. [INF-I]

Załącznik nr 23

INF-I

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 24. [INF-J]

Załącznik nr 24

INF-J

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 25. [INF-K]

Załącznik nr 25

INF-K

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »