| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin;

2) grupy wydatków i ich zakres;

3) źródła danych i okres, z jakiego przyjmuje się wysokość cen towarów i usług.

§ 2. 1. Próg wsparcia dochodowego rodzin jest ustalany na podstawie badania przeprowadzonego metodą ekspercko-empiryczną.

2. Przy badaniu progu wsparcia dochodowego rodzin uwzględnia się:

1) zestaw towarów i usług w podziale na następujące grupy wydatków:

a) żywność,

b) mieszkanie,

c) odzież i obuwie,

d) higiena i ochrona zdrowia,

e) edukacja,

f) transport i łączność,

g) kultura,

h) sport i wypoczynek;

2) normy spożycia i użytkowania towarów i usług uwzględnionych w badaniu, ustalone metodą ekspercką i zweryfikowane na podstawie badania poziomu wydatków gospodarstw domowych z II kwintyla rozkładu dochodów;

3) poziom cen.

§ 3. Ustalając próg wsparcia dochodowego rodzin, uwzględnia się:

1) typ rodziny:

a) rodzina pełna – rodzice z dziećmi,

b) rodzina niepełna – rodzic samotnie wychowujący dziecko lub dzieci;

2) wiek dzieci w przedziałach:

a) 0–5 lat,

b) 6–18 lat,

c) 19–24 lat;

3) grupy wydatków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;

4) skład rodziny:

a) z pełnosprawnym dzieckiem,

b) z niepełnosprawnym dzieckiem;

5) liczbę dzieci w rodzinie – od jednego do czworga.

§ 4. Do badań progu wsparcia dochodowego rodzin wykorzystuje się:

1) dane pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych;

2) dane pochodzące z innych badań warunków życia ludności oraz notowań cen, prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny;

3) standardy oraz normy w zakresie żywienia, mieszkalnictwa, zdrowia i edukacji, opracowywane przez wyspecjalizowane instytucje naukowe i właściwe ministerstwa, w szczególności przez:

a) Instytut Żywności i Żywienia,

b) Instytut Gospodarki Mieszkaniowej,

c) Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 5. Do badań progu wsparcia dochodowego rodzin przyjmuje się poziom cen towarów i usług oraz poziom wydatków gospodarstw domowych z II kwintyla rozkładu dochodów z okresu roku kalendarzowego poprzedzającego termin, w którym dokonywane jest badanie.

§ 6. 1. Badanie progu wsparcia dochodowego rodzin przeprowadza się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym dokonywana jest weryfikacja wysokości świadczeń rodzinnych oraz kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

2. Wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin są przedstawiane w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym przeprowadza się weryfikację.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »