| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 sierpnia 2005 r.

w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej

Na podstawie art. 290a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych, zwanych dalej „dowodami”.
§ 2.
1. Każdy dowód powinien zawierać oznaczenie sygnatury akt kontroli podatkowej i zostać opatrzony podpisem pracownika organu kontrolującego, który prowadził kontrolę podatkową.

2. Dowody powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający zniszczeniu, uszkodzeniu lub narażeniu na szkodliwe działanie środków chemicznych, mechanicznych, temperatury lub pola magnetycznego, a także w sposób uniemożliwiający swobodny do nich dostęp.

§ 3.
Dowody mogą być odtwarzane i wykorzystane w celu:

1) zapoznania się z ich treścią;

2) sporządzenia ich kopii lub wydruku;

3) skorygowania ustaleń kontroli.

§ 4.
1. Odtworzenie i wykorzystanie dowodu, o którym mowa w § 3, może być dokonane przez pracownika organu kontrolującego, który prowadził kontrolę podatkową.

2. Odtworzenie i wykorzystanie dowodu, o którym mowa w § 3, przez inne osoby może być dokonane tylko w obecności osoby upoważnionej do tej czynności. Do upoważnienia w zakresie odtworzenia i wykorzystania dowodu przepis art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.

3. Warunki odtwarzania i wykorzystywania dowodów, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą prokuratora i sądu.

§ 5.
1. Każde odtworzenie i wykorzystanie dowodu wymaga dokonania wpisu do karty ewidencyjnej dowodu.

2. Kartę ewidencyjną dowodu umieszcza się w aktach kontroli podatkowej. Wzór karty ewidencyjnej dowodu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6.
Do zabezpieczania, ewidencjonowania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów zawierających informacje stanowiące tajemnicę służbową lub państwową stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej (Dz. U. Nr 240, poz. 2062).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 26 sierpnia 2005 r. (poz. 1392)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »