| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 czerwca 1995 r.

w sprawie zakresu i trybu zgłaszania mienia osób krajowych znajdującego się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju.

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Osoby krajowe, z wyjątkiem cudzoziemców, są obowiązane zgłosić Narodowemu Bankowi Polskiemu następujące rodzaje ich mienia znajdującego się za granicą, a także jego utratę:

1) papiery wartościowe emitowane lub wystawione za granicą, kupony od takich papierów, a także udziały i akcje w spółkach lub przedsiębiorstwach mających siedzibę za granicą oraz inne prawa o podobnym charakterze, w szczególności jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i powierniczych mających siedzibę za granicą,

2) nieruchomości,

3) waluty obce, jeżeli ich równowartość przekracza kwotę 1000 ECU, z wyjątkiem:

a) walut obcych nie podlegających sprowadzeniu do kraju na podstawie zezwolenia dewizowego,

b) walut obcych będących w dyspozycji przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych przedstawicielstw korzystających z immunitetu i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,

c) walut obcych będących własnością banku posiadającego upoważnienie udzielone na podstawie art. 40 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703).

2. Zgłoszenia mienia, a także jego utraty, należy dokonać w Narodowym Banku Polskim na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
 1. Osoby zagraniczne są obowiązane zgłosić Narodowemu Bankowi Polskiemu ich mienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, znajdujące się w kraju, a także jego utratę.

2. Zgłoszenia mienia, a także jego utraty, należy dokonać w Narodowym Banku Polskim na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
 1. Zgłoszenie mienia powinno być dokonane w terminie 30 dni od dnia nabycia prawa własności lub uzyskania wiadomości o jego nabyciu albo zmiany statusu dewizowego.

2. Zgłoszenie utraty mienia powinno być dokonane w terminie 30 dni od dnia jego utraty lub uzyskania wiadomości o jego utracie.

3. Osoby krajowe tymczasowo przebywające za granicą obowiązane są zgłosić nabycie lub utratę mienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie 60 dni od dnia powrotu do kraju.

§ 4.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [ZGŁOSZENIE „A” MIENIA POSIADANEGO ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY KRAJOWE ORAZ JEGO UTRATY]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 czerwca 1995 r. (poz. 369)

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE „A” MIENIA POSIADANEGO ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY KRAJOWE ORAZ JEGO UTRATY

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZGŁOSZENIE „B” MIENIA POSIADANEGO W KRAJU PRZEZ OSOBY ZAGRANICZNE ORAZ JEGO UTRATY]

Załącznik nr 2

ZGŁOSZENIE „B” MIENIA POSIADANEGO W KRAJU PRZEZ OSOBY ZAGRANICZNE ORAZ JEGO UTRATY

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »