| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 1998 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Na podstawie art. 151 ust. 7 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 929) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU NADZORU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 grudnia 1998 r. (poz. 1010)

STATUT URZĘDU NADZORU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 1. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, zwany dalej „Urzędem Nadzoru", działa na podstawie ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 929) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą Urzędu Nadzoru jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3. 1. Urzędem Nadzoru kieruje Prezes Urzędu Nadzoru przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5.

2. Zakres czynności wiceprezesa Urzędu Nadzoru ustala Prezes Urzędu Nadzoru.

§ 4. 1. Prezes Urzędu Nadzoru może upoważnić wiceprezesa Urzędu Nadzoru, dyrektorów komórek organizacyjnych lub innych pracowników Urzędu Nadzoru do podejmowania decyzji w imieniu Prezesa w określonych przez niego sprawach.

2. Stałego lub jednorazowego upoważnienia Prezesa Urzędu Nadzoru wymaga również podejmowanie przez pracowników Urzędu Nadzoru czynności kontrolnych wynikających z ustawy; upoważnienie określa zakres czynności kontrolnych.

§ 5. W skład Urzędu Nadzoru wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa,

2) Departament Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,

3) Departament Nadzoru Realizacji Świadczeń Zdrowotnych,

4) Departament Ekonomiki i Finansów,

5) Departament Prawny,

6) Biuro Administracyjno-Budżetowe.

§ 6. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Urzędu Nadzoru oraz tryb pracy Urzędu Nadzoru określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Urzędu Nadzoru na wniosek dyrektora generalnego.

§ 7. Prezes Urzędu Nadzoru może powoływać stałe lub doraźne komisje, zespoły lub rady jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »