| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek1).

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489, z 2001 r. Nr 63, poz. 636 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek (Dz. U. Nr 144, poz. 1617 oraz z 2002 r. Nr 157, poz. 1307) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) normach zharmonizowanych – należy przez to rozumieć normy krajowe przenoszące europejskie normy zharmonizowane, ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W przypadku gdy zabawka nie jest zgodna w całości lub w części z normami zharmonizowanymi albo jeżeli nie istnieją w stosunku do niej normy zharmonizowane, zgodność z zasadniczymi wymaganiami potwierdza się certyfikatem zgodności."

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zabawki wyprodukowanej zgodnie z normami zharmonizowanymi producent może przed wprowadzeniem jej do obrotu wystawić deklarację zgodności."

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Certyfikat zgodności wystawia notyfikowana jednostka certyfikująca na podstawie przeprowadzonego badania typu WE, które ma na celu stwierdzenie, że przedstawiony reprezentatywny egzemplarz zabawki spełnia zasadnicze wymagania.".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

 

1) Rozporządzenie transponuje postanowienia Dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek, wraz ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywą Rady 93/68/EWG.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »