| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Mundur leśnika składa się z munduru wyjściowego, codziennego i terenowego.
§ 2.
1. Mundur wyjściowy stanowi:

1) marynarka w kolorze oliwkowozielonym;

2) spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym;

3) koszula w kolorze białym;

4) krawat w kolorze zielonym;

5) płaszcz wiosenno-jesienny w kolorze oliwkowozielonym;

6) kurtka zimowa w kolorze ciemnozielonym;

7) czapka w kolorze zielonym;

8) kapelusz do płaszcza w kolorze zielonym.

2. Wzór munduru wyjściowego leśnika, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Mundur codzienny stanowi:

1) koszula w kolorze oliwkowozielonym z długim i krótkim rękawem;

2) spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym;

3) sweter, kamizelka i bluza z polaru w kolorze ciemnozielonym;

4) kurtka w kolorze zielonym;

5) czapka w kolorze zielonym, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7;

6) czapka zimowa w kolorze zielonym.

2. Wzór munduru codziennego leśnika, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Mundur terenowy stanowi:

1) w zestawie letnim – bluza i spodnie z wzorem panterki na zielonym tle;

2) w zestawie zimowym – kurtka i spodnie z wzorem panterki na zielonym tle;

3) czapka letnia i zimowa z wzorem panterki na zielonym tle.

2. Wzór munduru terenowego leśnika, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Mundur wyjściowy uzupełniają:

1) szalik w kolorze zielonym;

2) rękawice w kolorze brązowym;

3) skarpety w kolorze zielonym;

4) półbuty w kolorze brązowym.

2. Mundur codzienny uzupełniają:

1) peleryna w kolorze zielonym;

2) półbuty w kolorze brązowym na grubej zelówce.

3. Mundur terenowy uzupełniają:

1) rękawice w kolorze czarnym;

2) buty wielosezonowe w kolorze czarnym lub brązowym.

§ 6.
1. Na czapkach munduru leśnika jest umieszczony stylizowany wizerunek orła w kolorze srebrnym, wykonany z metalu.

2. Stylizowany wizerunek orła i jego umieszczenie na czapce jest określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Na guzikach zewnętrznych munduru leśnika, wykonanych z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, jest umieszczony stylizowany wizerunek orła.

§ 7.
1. Na kapeluszu munduru wyjściowego noszonego przez pracownika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest umieszczony stylizowany wizerunek gałązki modrzewia w kolorze srebrnym, wykonany z metalu.

2. Wizerunek gałązki modrzewia oraz sposób jej umieszczenia jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 8.
Do munduru leśnika ustala się następujące oznaki:

1) identyfikacyjne;

2) służbowe.

§ 9.
1. Oznaki identyfikacyjne mają postać naszywki z haftowanym napisem:

1) „Służba Leśna” – dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zaliczonych do Służby Leśnej z zastrzeżeniem pkt 2, noszonej na lewym rękawie płaszcza, kurtki i bluzy oraz nad lewą kieszenią koszuli, swetra, kamizelki i bluzy z polaru;

2) „Straż Leśna” – dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zaliczonych do Służby Leśnej, zatrudnionych w Straży Leśnej, noszonej na lewym rękawie płaszcza, kurtki i bluzy oraz nad lewą kieszenią koszuli, swetra, kamizelki i bluzy z polaru;

3) „Starostwo w ...” (z odpowiednią nazwą miejscowości) – dla pracowników starostw bezpośrednio zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, noszonej na lewym rękawie przedmiotów munduru;

4) „Akademia Rolnicza w ... (z odpowiednią nazwą miasta) Leśny Zakład Doświadczalny w ...” (z odpowiednią nazwą miejscowości) – dla pracowników leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych sprawujących bezpośredni nadzór i zarząd nad lasami Skarbu Państwa, noszonej na lewym rękawie przedmiotów munduru;

5) „Technikum Leśne w ...” (z odpowiednią nazwą miejscowości) albo „Zespół Szkół Leśnych w ...” (z odpowiednią nazwą miejscowości) – dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów średnich leśnych szkół zawodowych, noszonej na lewym rękawie przedmiotów munduru.

2. Oznaki identyfikacyjne umieszcza się w odległości 8 cm od zakończenia szwu ramiennego w główce rękawa.

3. Wzory oznak identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Oznaki służbowe z aksamitu w kolorze ciemnozielonym haftowane są bajorkiem:

1) w kolorze złotym – dla pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną;

2) w kolorze srebrnym – dla pozostałych osób uprawnionych do noszenia munduru leśnika.

2. Do oznak służbowych stosuje się wypustki w kolorze:

1) złotym – dla pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;

2) żółtym – dla kierowników zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym;

3) sjeny palonej – dla pracowników regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;

4) zielonym – dla średnich leśnych szkół zawodowych oraz leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych;

5) niebieskim – dla pracowników starostw bezpośrednio zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

3. Oznaki służbowe umieszcza się na klapach marynarki.

4. Wzory oznak służbowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 1999 r. Nr 19, poz. 169), które na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 220, poz. 1601 i Nr 251, poz. 1848) utraciło moc z upływem dnia 1 lipca 2006 r.

Załącznik 1. [WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 12 marca 2007 r. (poz. 342)

Załącznik nr 1

WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZORY MUNDURU CODZIENNEGO LEŚNIKA]

Załącznik nr 2

WZORY MUNDURU CODZIENNEGO LEŚNIKA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZORY MUNDURU TERENOWEGO LEŚNIKA]

Załącznik nr 3

WZORY MUNDURU TERENOWEGO LEŚNIKA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [STYLIZOWANY WIZERUNEK ORŁA I JEGO ROZMIESZCZENIE NA CZAPCE]

Załącznik nr 4

STYLIZOWANY WIZERUNEK ORŁA I JEGO ROZMIESZCZENIE NA CZAPCE

infoRgrafika

Załącznik 5. [WIZERUNEK GAŁĄZKI MODRZEWIA]

Załącznik nr 5

WIZERUNEK GAŁĄZKI MODRZEWIA

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZORY OZNAK IDENTYFIKACYJNYCH]

Załącznik nr 6

WZORY OZNAK IDENTYFIKACYJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZORY OZNAK SŁUŻBOWYCH]

Załącznik nr 7

WZORY OZNAK SŁUŻBOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »