| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej {Dz. U. Nr 211, poz. 1555 oraz z 2007 r. Nr 26, poz. 166) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 338,6962 ha, położone na terenie miast: Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kowary, Lubań, Lubawka, Ostrów Wielkopolski, Piechowice, Prusice i Żmigród oraz gmin: Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Nowogrodziec, Odolanów i Prusice.”;

2) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.”;

3) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości:

a) w Podstrefie Kamienna Góra na końcu dodaje się opis granic i terenu Obszaru Jelenia Góra, w brzmieniu:

„Obszar Jelenia Góra

Kompleks 1

obręb ewidencyjny nr 2 – Cieplice II, miasto Jelenia Góra, arkusz mapy ewidencyjnej nr 5

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 48/2, 17/1 i 47/1, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 19, 25 i 47/1. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkty nr: 5, 6 i 7 do punktu nr 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 26/1, 26/2, 18/2 (rów) i 52/1. W punkcie nr 8 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 9, znajdującego się na zbiegu granic działek nr: 52/1, 55/2 i 48/2. W punkcie nr 9 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 10 i 11 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

obręb ewidencyjny nr 2 – Cieplice II, miasto Jelenia Góra, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 12, położonego u zbiegu granic działek nr: 76, 77/6 i 77/5, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 13, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 77/5, 77/6, 77/4 i 77/1. W punkcie nr 13 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 14, położonego u zbiegu granic działek nr: 77/5, 77/1 i 75/6 (droga). W punkcie nr 14 skręca w kierunku północno--zachodnim i dochodzi do punktu nr 15, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 77/5, 75/6 (droga) i 76. W punkcie nr 15 skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 12, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

obręb ewidencyjny nr 38 – miasto Jelenia Góra 2, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 38, położonego u zbiegu granic działek nr: 78/1, 103/2 i 41/5 (działka nr 41/5 jest położona w obrębie nr 2 – Cieplice II, miasto Jelenia Góra), w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 41, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 103/1, 104 i 103/2. W punkcie nr 41 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 42, położonego u zbiegu granic działek nr: 103/2, 104 i 54/5 (działka nr 54/5 jest położona w obrębie nr 3 – miasto Jelenia Góra). W punkcie nr 42 skręca na południe i biegnie do punktu nr 39, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 103/2, 54/5 i 41/5. Z punktu nr 39 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 2 i 38 miasta Jelenia Góra, do punktu nr 38, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

obręb ewidencyjny nr 2 – Cieplice II, miasto Jelenia Góra, arkusz mapy ewidencyjnej nr 5

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 37, położonego u zbiegu granic działek nr: 44/3 (droga), 41/5 i 41/4, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 38, położonego u zbiegu granic działek nr: 78/1 i 103/2 (działki nr: 78/1, 103/2 są położone w obrębie nr 38 – miasto Jelenia Góra) i 41/5. W punkcie nr 38 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 2 i 38 miasta Jelenia Góra do punktu nr 39, położonego u zbiegu granic działek nr: 103/2, 54/5 i 41/5. Z punktu nr 39 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 40, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 101, 41/5 i 45 (droga). W punkcie nr 40 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 41/5 do punktu nr 37, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Nowogrodziec na końcu opisu granic i terenu Obszaru Nowogrodziec dodaje się opis granic i terenów Kompleksów 4 i 5 w brzmieniu:

„Kompleks 4

obręb ewidencyjny Wykroty, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 73, położonego u zbiegu granic działek nr: 1028/5 (droga), 1356 (droga) i 1358, zachodnią stroną drogi (działka nr 1356) przez punkt nr 74 do punktu nr 75, położonego u zbiegu granic działek nr: 1356, 1363 i 1355. W punkcie nr 75 skręca w kierunku wschodnim i biegnie granicą działek nr: 1363 i 1355 do punktu nr 76, w którym zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 77, położonego u zbiegu granic działek nr: 1363, 1351 i 1355. W punkcie nr 77 zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do punktu nr 78, położonego u zbiegu granic działek nr: 1351, 1026/9, 1026/5 i 1355. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie zachodnią granicą drogi (działka nr 1026/5) przez punkt nr 79 do punktu nr 80, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1358, 1026/5 (droga) i 1028/5 (droga). W punkcie nr 80 zmienia kierunek na zachodni i biegnie północną stroną drogi (działka nr 1028/5) do punktu nr 81, położonego u zbiegu granic działek nr: 1028/5 (droga), 1358 i 1357. Z punktu nr 81 biegnie granicą działek nr: 1357 i 1358 w kierunku północnym przez punkty nr: 82 i 83 do punktu nr 84, położonego u zbiegu granic działek nr: 1358, 1357 i 1028/5 (droga). Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie północnym brzegiem drogi (działka nr 1028/5) do punktu nr 73, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

obręb ewidencyjny Wykroty, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 85, położonego u zbiegu granic działek nr: 1026/6, 1028/5 (droga) i 1026/5, w kierunku północno-wschodnim początkowo granicą działek nr: 1026/6 i 1026/5, a następnie granicą działek nr: 1026/8 i 1026/9 do punktu nr 86, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1026/8, 1026/9 i 1351. Z punktu nr 86 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 87, położonego u zbiegu granic działek nr: 1026/8, 1351 i 1034 (droga). Tu skręca na południe i biegnie zachodnim brzegiem drogi (działka nr 1034) do punktu nr 88. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie północną stroną drogi (działka nr 1033) do punktu nr 89, znajdującego się na północno-zachodnim brzegu drogi (działka nr 1027), graniczącej z działką nr 1026/8, gdzie zmienia kierunek na południowy i biegnie zachodnią stroną drogi (działka nr 1027) do punktu nr 90, położonego u zbiegu granic działek nr: 1026/6, 1027 (droga) i 1028/5 (droga). W punkcie nr 90 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie północnym brzegiem drogi (działka nr 1028/5) do punktu nr 85, od którego rozpoczęto opis.”,

c) w Podstrefie Jawor na końcu dodaje się opis granic i terenów Kompleksów: 2 i 3 w brzmieniu:

„Kompleks 2

obręb ewidencyjny nr 1 Gospodarstwo, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 28, położonego u zbiegu granic działek nr: 2, 99/2 i 8 (tor kolejowy), w kierunku północnym do punktu nr 29, położonego u zbiegu granic działek nr: 2, 99/2 i 99/3. W punkcie nr 29 skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 30, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 26, 3 (droga – ul. Cukrownicza) i 2. W punkcie nr 30 granica skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnim brzegiem ul. Cukrowniczej (działka nr 3) do punktu nr 31, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 2, 3 (droga – ul. Cukrownicza) i 8 (tor kolejowy). W punkcie nr 31 przyjmuje kierunek północno-zachodni i biegnie północnym brzegiem działki nr 8 (tor kolejowy) do punktu nr 28, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

obręb ewidencyjny nr 6 Przemysłowy, arkusz mapy ewidencyjnej nr 2

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 32, położonego u zbiegu granic działek nr: 97/2 (droga – ul. Kuziennicza), 211/1 i 25/2, w kierunku zachodnim, północnym brzegiem ul. Kuzienniczej (działka nr 97/2), do punktu nr 33, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 97/2 (droga – ul. Kuziennicza), 23/6 i 25/2. W punkcie nr 33 przyjmuje kierunek północno-wschodni i biegnie do punktu nr 34, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 23/4, 19 i 25/2. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 35, położonego u zbiegu granic działek nr: 19, 211/1 i 25/2. Z punktu nr 35 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 32, od którego rozpoczęto opis.”,

d) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości dodaje się opis granic i terenów Podstref: Trzebnica i Ostrów Wielkopolski w brzmieniu:

Podstrefa Trzebnica

Obszar Prusice

Kompleks 1

obręb ewidencyjny Wszemirów, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 779 (rów), 751/2 (droga) i 406/3, w kierunku zachodnim do punktu nr 2, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 779 (rów) i 406/3 z granicą administracyjną obrębu ewidencyjnego Prusice. W punkcie nr 2 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych Prusice i Wszemirów do punktu nr 3, położonego u zbiegu granic działek nr: 406/2 i 406/3 z granicą administracyjną obrębu ewidencyjnego Prusice. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 4, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 406/2, 406/3 i 751/2 (droga). W punkcie nr 4 przyjmuje kierunek południowy i biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi (działka nr 751/2) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

obręb ewidencyjny Wszemirów, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 5, położonego u zbiegu granic działek nr: 417/5, 417/3 i 751/2 (droga), w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy drogi (działka nr 751/2) do punktu nr 6, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 417/4, 751/2 (droga) i 778 (rów). Z punktu nr 6 biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 417/4 do punktu nr 7, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 417/4. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 417/3 do punktu nr 8, znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 417/5, na brzegu rowu należącego do działki nr 417/3. W punkcie nr 8 granica skręca na zachód i biegnie północnym brzegiem rowu należącego do działki nr 417/3 do punktu nr 5, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Żmigród

Kompleks 1

obręb ewidencyjny nr 1 miasto Żmigród, arkusze map ewidencyjnych nr: 16 i 17

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 8/45, 9 (droga) i 27/3 (droga), w kierunku południowym wzdłuż granicy drogi (działka nr 9) przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu nr 7, położonego u zbiegu granic działek nr: 15/6 (rów), 13 (rów), 8/3 (droga) oraz 11/6. Z punktu nr 7 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż zachodniego brzegu drogi (działka nr 8/3) do punktu nr 8, znajdującego się w południowym narożniku działki nr 11/6. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 9, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 11/6, 8/2 (droga) i 12 (droga krajowa nr 5 Wrocław – Poznań). Z punktu nr 9 biegnie nadal w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 10, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 11/5, 11/6 i 12 (droga krajowa nr 5 Wrocław – Poznań). W punkcie nr 10 zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 11 do punktu nr 12, położonego u zbiegu granic działek nr: 11/6, 11/7, 15/4 i 10/4. W punkcie nr 12 zmienia kierunek na zachodni i biegnie południowym brzegiem drogi (działka nr 15/4) przez punkt nr 13 do punktu nr 14. Tu zmienia kierunek na północny i nadal biegnie brzegiem drogi (działka nr 15/4) do punktu nr 15, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie brzegiem drogi (działka nr 15/4) do punktu nr 16, położonego u zbiegu granic działek nr: 15/4 (droga), 8/39 i 8/37. Z punktu nr 16 biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 8/37 przez punkt nr 17 do punktu nr 18, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 27/2 (droga), 8/37 i 8/38. W punkcie nr 18 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 19 i 20 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

obręb ewidencyjny nr 1 miasto Żmigród, arkusze map ewidencyjnych nr: 16 i 17

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 21, położonego u zbiegu granic działek nr: 15/3 (rów), 6/12 i 6/16, w kierunku wschodnim wzdłuż południowego brzegu rowu (działka nr 15/3) przez punkty nr: 22, 23, 24, 25 i 26 do punktu nr 27, położonego u zbiegu granic działek nr: 6/17, 15/3 (rów) i 17 (droga krajowa nr 5 Wrocław – Poznań). W punkcie nr 27 skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnią stroną działki nr 12 (droga krajowa nr 5 Wrocław – Poznań) przez punkt nr 28 do punktu nr 29, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 8/2 (droga), 8/7 (droga) i 6/18. W punkcie nr 29 skręca na południe i dochodzi do punktu nr 30, położonego u zbiegu granic działek nr: 8/7 (droga), 8/2 (droga) i 1/4. Z punktu nr 30 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 31 do punktu nr 32, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 8/5 (droga), 8/4 (droga) i 9. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 33, położonego na wschodnim brzegu działki nr 8/4 (droga) i granicy działki nr 9. W punkcie nr 33 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie zachodnim brzegiem działki nr 6/24 przez punkty nr: 34, 35, 36 i 37 do punktu nr 38, położonego u zbiegu granic działek nr: 6/24, 6/25 (droga) i 6/23. Z punktu nr 38 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 39, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu nr 40, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 6/23, 6/21 i 6/22. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 41, położonego u zbiegu granic działek nr: 6/21, 6/22 i 6/9. W punkcie nr 41 skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 42 (znajdujący się u zbiegu granic działek nr: 15/3, 6/9 i 6/12) i 43 dochodzi do punktu nr 44, położonego u zbiegu granic działek nr: 8/23, 8/18 i 8/24. W punkcie nr 44 skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 45, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 8/18. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 46, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 8/32 (droga), 8/18 i 8/24. Z punktu nr 46 biegnie w kierunku południowo-wschodnim południowym brzegiem drogi (działka nr 8/32) przez punkty nr: 47, 48 i 49 do punktu nr 50, położonego u zbiegu granic działek nr: 8/24, 8/32 (droga) i 8/36. W punkcie nr 50 skręca na południe i dochodzi do punktu nr 51, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 8/24, 8/36 i 15/3 (rów). W punkcie nr 51 zmienia kierunek na wschodni i przez punkt nr 52 dochodzi do punktu nr 53, położonego na północnym brzegu rowu (działka nr 15/3) i granicy działki nr 8/36. Tu zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 21, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostrów Wielkopolski

Obszar miasto Ostrów Wielkopolski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 123 – miasto Ostrów Wielkopolski, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/50, 1/45 z granicą obrębu ewidencyjnego nr 122, w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 1/45, 1/49 i 1/70 przez punkt nr 2 do punktu nr 3, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1/70, 1/50 i 1/84. W punkcie nr 3 skręca na zachód i biegnie przez punkty nr: 4 i 5 do punktu nr 6, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/75, 1/77 (droga), 1/74 i 1/76. W punkcie nr 6 granica skręca na południe i dochodzi do punktu nr 7, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1/81, 1/80 i 1/35. W punkcie nr 7 skręca na zachód i biegnie do punktu nr 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/81 i 1/35 z ul. Wrocławską (w obrębie ewidencyjnym nr 119). W punkcie nr 8 granica skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnim brzegiem ul. Wrocławskiej, początkowo wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr: 119 i 123, a następnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr: 120 i 123 do punktu nr 9, znajdującego się u zbiegu granic obrębów ewidencyjnych nr: 120, 122 i 123. Z punktu nr 9 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr: 122 i 123 przez punkt nr 10 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 123 – miasto Ostrów Wielkopolski, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 11, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/88, 1/87 i 1/2, w kierunku południowym do punktu nr 12, znajdującego się u zbiegu granic działek nr 1/88, 1/2 i 1/84. W punkcie nr 12 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 13 i 14, wzdłuż południowej granicy działek nr: 1/88, 1/67 i 1/68 pokrywającej się na tej linii z granicą działki nr 1/84, do punktu nr 15, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/84, 1/50 i 1/68. W punkcie nr 15 granica skręca na północny wschód i biegnie przez punkt nr 16 do punktu nr 17, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/69, 1/63 i 1/50. W punkcie nr 17 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 18 i 19 do punktu nr 11, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Raczyce

Kompleks 1

obręb ewidencyjny Raczyce, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 1217, 999 (działka nr 999 – droga leży w obrębie ewidencyjnym Gliśnica) i 1218, w kierunku południowo-wschodnim, południowym brzegiem drogi (działka nr 999), do punktu nr 2, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 999, 1223 i 1224. Od punktu nr 1 do punktu nr 2 granica kompleksu przebiega wzdłuż granicy administracyjnej obrębów ewidencyjnych Raczyce i Gliśnica. W punkcie nr 2 granica skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 3, położonego u zbiegu granic działek nr: 1224, 1223 i 1197/1. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 4, położonego u zbiegu granic działek nr: 1224, 1197/1 i 1445/3, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu nr 5, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1445/5, 1197/1 i 1229 (droga). W punkcie nr 5 granica opisywanego kompleksu skręca w kierunku zachodnim i biegnąc północnym brzegiem drogi (działka nr 1229), dochodzi do punktu nr 6, położonego u zbiegu granic działek nr: 1199/1, 1200 i 1229 (droga). W punkcie nr 6 zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 7, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1199/1, 1200 i 1219. Z punktu nr 7 granica biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 8 do punktu nr 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 1218, 1216 i 1230 (rów). W punkcie nr 9 skręca na północ i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »