| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRIT”

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ośrodek badawczo-rozwojowy pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRIT”, z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „jednostką”, utworzony zarządzeniem nr 65 Przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie utworzenia ośrodka badawczo-rozwojowego radia i telewizji pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRIT”, podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 5 listopada 2007 r.

3. Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki upływa z dniem 31 grudnia 2007 r.

4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 31 grudnia 2008 r.

§ 2.
1. Zobowiązania jednostki zostaną uregulowane ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

2. Mienie jednostki zostanie zbyte w drodze publicznego przetargu na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.2)).

§ 3.
Likwidator przejmie od kierownika jednostki protokołem zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji.
§ 4.
Likwidator, w terminie 45 dni od daty ostatniego ogłoszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki, przedstawi do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej jednostki.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: K.M. Ujazdowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 220, poz. 1600.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »