| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 lutego 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym

Na podstawie art. 213 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, 1948, 2138 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 244) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym (Dz. U. poz. 857) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) za pośrednictwem elektronicznej aplikacji dostępowej udostępnionej przez Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, zwanej dalej „aplikacją dostępową”;”;

2) w § 5 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) status odpowiedzi, który stanowi odpowiednią cyfrę zawierającą zakodowaną informację o zidentyfikowaniu osoby i udostępnieniu danych, nieznalezieniu osoby objętej żądaniem, braku deklaracji podatkowych za podany okres, znalezieniu niezatwierdzonej deklaracji, wydaniu decyzji wymiarowej, nieobsługiwaniu roku objętego żądaniem przez usługę, złożeniu przez podatnika więcej niż jednej deklaracji tego samego typu w jednym okresie lub rozliczaniu się osoby wspólnie z małżonkiem;”,

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dochodzie oskarżonego, w tym dochodzie jego małoletniego dziecka, który oskarżony wykazał w zeznaniu rocznym PIT-36,”;

3) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Informacje z systemu teleinformatycznego uzyskane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia]

Informacje z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o których mowa w art. 213 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, według wzorów obowiązujących w dniu ich uzyskania, zachowują ważność.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [WZÓR – INFORMACJA O DOCHODACH Z SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 268)

Załącznik nr 1

WZÓR – INFORMACJA O DOCHODACH Z SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – INFORMACJA Z SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH (ePUAP)]

Załącznik nr 2

WZÓR – INFORMACJA Z SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH (ePUAP)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »