| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu (PLH100018)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu (PLH1000182)), obejmujący obszar 19,68 ha, położony w województwie łódzkim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

§ 4. [Przedmiot ochrony na obszarze]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CISY W JASIENIU (PLH100018)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 lutego 2017 r. (poz. 575)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CISY W JASIENIU (PLH100018)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

348138,32

539801,90

2

348124,74

539816,47

3

348158,47

540010,32

4

348144,39

540016,80

5

348128,19

540038,83

6

348125,66

540052,30

7

348122,81

540066,13

8

348138,36

540131,17

9

348168,87

540190,02

10

348169,64

540191,51

11

348163,97

540199,35

12

348156,32

540211,49

13

348077,48

540204,78

14

348070,93

540204,22

15

348018,38

540198,57

16

348006,73

540198,26

17

348003,06

540197,91

18

347994,15

540197,05

19

347956,97

540193,46

20

347932,83

540191,81

21

347912,89

540204,97

22

347884,01

540171,65

23

347803,98

540079,93

24

347785,87

540058,81

25

347785,47

539971,90

26

347783,17

539926,33

27

347782,19

539851,60

28

347778,24

539802,96

29

347854,71

539797,96

30

347866,11

539791,46

31

347869,64

539789,45

32

347871,43

539788,44

33

347924,93

539762,71

34

347939,61

539755,13

35

347976,79

539735,93

36

348000,01

539695,48

37

348052,97

539643,84

38

348160,82

539545,17

39

348161,30

539546,08

40

348233,84

539684,26

41

348253,20

539723,78

42

348253,68

539724,75

43

348189,86

539795,41

44

348148,98

539795,62

45

348138,32

539801,90

 

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

348276,75

539694,98

2

348258,78

539714,09

3

348182,87

539567,47

4

348168,51

539540,88

5

348176,91

539533,44

6

348222,35

539515,89

7

348237,54

539500,48

8

348248,94

539497,61

9

348241,23

539507,40

10

348249,04

539546,40

11

348259,46

539547,16

12

348279,00

539540,66

13

348285,09

539546,66

14

348277,08

539557,09

15

348266,05

539584,19

16

348283,23

539605,39

17

348337,47

539629,10

18

348276,75

539694,98

 


1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu (PLH100018) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CISY W JASIENIU (PLH100018)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CISY W JASIENIU (PLH100018)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK CISY W JASIENIU (PLH100018)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK CISY W JASIENIU (PLH100018)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

 


1) Kody siedliska są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »