| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opole Lubelskie (PLH060054)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Opole Lubelskie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Opole Lubelskie (PLH0600542)), obejmujący obszar 2724,43 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OPOLE LUBELSKIE (PLH060054)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 24 lutego 2017 r. (poz. 585)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OPOLE LUBELSKIE (PLH060054)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

372876,12

713054,53

2

372870,46

713059,94

3

372886,23

713116,87

4

372883,71

713195,18

5

372858,45

713485,67

6

372850,87

713584,18

7

372830,66

713659,96

8

372823,08

713798,89

9

372838,24

713927,71

10

372792,77

714235,88

11

372764,99

714369,76

12

372747,30

714392,50

13

372512,39

714369,76

14

372477,02

714326,82

15

372441,66

714283,88

16

372232,00

714150,00

17

372062,76

714046,44

18

371817,74

713897,40

19

371603,03

713768,58

20

371438,84

714076,75

21

371274,65

714362,18

22

371128,15

714566,79

23

371287,28

714672,88

24

371610,61

714874,96

25

371949,09

715084,62

26

371777,33

715375,11

27

371613,14

715642,86

28

371529,78

715756,53

29

371360,98

715873,74

30

371356,72

715866,97

31

371332,50

715828,01

32

371311,95

715762,83

33

371295,27

715718,93

34

371280,62

715695,79

35

371282,27

715669,69

36

371234,32

715527,21

37

371215,68

715490,05

38

371190,90

715404,37

39

371189,03

715397,91

40

371144,93

715284,57

41

371111,50

715175,41

42

371051,46

715025,17

43

371036,57

714977,71

44

371028,19

714934,08

45

371009,89

714880,12

46

371008,14

714833,14

47

370993,26

714800,52

48

370977,23

714761,39

49

370973,23

714745,52

50

370968,49

714726,67

51

370946,09

714678,19

52

370943,68

714655,55

53

370905,04

714536,41

54

370889,75

714464,44

55

370797,24

714496,06

56

370782,08

714473,33

57

370769,46

714460,70

58

370726,51

714473,33

59

370557,27

714503,64

60

370539,59

714501,11

61

370526,96

714463,22

62

370542,12

714412,70

63

370610,32

714400,07

64

370610,32

714344,50

65

370605,27

714316,72

66

370607,79

714157,58

67

370615,37

714086,85

68

370747,09

714063,05

69

370736,33

713983,03

70

370703,78

713973,18

71

370683,57

713917,61

72

370663,36

713819,10

73

370660,84

713720,58

74

370635,58

713705,43

75

370580,01

713700,38

76

370524,43

713710,48

77

370451,18

713733,21

78

370410,76

713725,63

79

370340,04

713713,00

80

370145,54

713748,37

81

370100,07

713766,05

82

370077,33

713803,94

83

370004,08

713826,67

84

369831,11

713852,85

85

369822,42

713793,44

86

369695,91

713811,52

87

369508,99

713839,30

88

369476,15

713801,41

89

369415,52

713816,57

90

369337,22

713826,67

91

369314,49

713839,30

92

369311,96

713899,93

93

369304,38

713907,51

94

369271,54

713889,82

95

369248,81

713851,93

96

369233,65

713836,78

97

369175,56

713854,46

98

369173,03

713874,67

99

369140,19

713917,61

100

369001,26

713958,03

101

368781,50

713958,03

102

368710,77

713932,77

103

368656,01

713982,67

104

368612,20

713962,05

105

368529,72

713889,88

106

368507,61

713865,77

107

368523,85

713841,83

108

368561,74

713801,41

109

368506,17

713730,69

110

368296,51

713508,40

111

368139,90

713308,85

112

367988,34

713096,66

113

367723,11

712715,24

114

367589,23

712548,52

115

367561,45

712520,74

116

367480,62

712510,63

117

367276,01

712492,95

118

366972,89

712472,74

119

366586,42

712475,27

120

366457,59

712457,59

121

366326,24

712424,75

122

366283,30

712407,07

123

366313,61

712316,13

124

366361,60

712040,80

125

366351,50

711939,76

126

366464,41

711729,73

127

366664,85

711376,43

128

366855,09

711067,28

129

366875,47

710982,35

130

366868,68

710887,23

131

366906,05

710826,08

132

366990,98

710761,54

133

367194,81

710554,31

134

367565,89

710161,91

135

367701,60

710025,67

136

367860,73

709864,76

137

368054,29

709688,03

138

368285,30

709477,41

139

368377,02

709382,28

140

368421,19

709324,53

141

368438,17

709280,37

142

368448,36

709076,54

143

368478,94

708842,13

144

368519,71

708553,37

145

368591,05

708268,01

146

368638,61

708121,93

147

368669,18

708037,00

148

368706,55

707931,69

149

368726,93

707853,56

150

368760,90

707744,85

151

368890,00

707785,61

152

369066,65

707833,17

153

369171,96

707890,92

154

369294,26

707975,85

155

369369,00

707999,63

156

369572,83

707958,87

157

369606,80

707928,29

158

369623,79

707873,94

159

369759,67

707911,31

160

369980,49

707986,05

161

370177,53

708111,74

162

370330,40

708223,85

163

370537,63

708332,56

164

370656,53

708458,25

165

370755,05

708583,95

166

370924,91

708821,75

167

371006,44

708937,25

168

371155,91

709144,48

169

371254,43

709280,37

170

371335,96

709392,48

171

371385,80

709439,03

172

371418,63

709474,39

173

371584,62

709637,72

174

371802,58

709858,34

175

371944,04

710014,96

176

371961,72

710052,85

177

371959,20

710275,13

178

371966,77

710477,21

179

371984,46

710623,72

180

372067,81

710780,33

181

372237,05

711085,98

182

372396,25

711411,10

183

372389,18

711413,69

184

372452,53

711539,44

185

372493,85

711621,53

186

372519,50

711682,77

187

372528,32

711703,37

188

372533,05

711714,40

189

372538,92

711728,15

190

372543,27

711738,32

191

372547,84

711748,98

192

372549,50

711752,84

193

372552,31

711769,42

194

372554,23

711772,93

195

372561,87

711786,86

196

372569,97

711801,64

197

372582,42

711824,40

198

372594,37

711848,16

199

372602,90

711865,13

200

372609,90

711879,06

201

372640,06

711939,08

202

372647,68

711954,22

203

372652,91

711967,19

204

372665,27

711997,75

205

372669,91

712009,24

206

372678,56

712030,63

207

372679,75

712034,77

208

372687,86

712062,71

209

372694,47

712085,56

210

372707,29

712127,54

211

372720,02

712169,23

212

372727,73

712185,83

213

372736,43

712204,60

214

372742,31

712212,29

215

372748,36

712219,96

216

372758,93

712233,73

217

372773,28

712252,40

218

372786,04

712269,02

219

372800,37

712287,69

220

372813,63

712304,93

221

372845,31

712342,74

222

372880,58

712384,84

223

372895,85

712414,28

224

372900,08

712422,84

225

372904,36

712434,05

226

372914,18

712464,73

227

372921,78

712540,81

228

372927,24

712597,94

229

372928,66

712610,99

230

372929,91

712630,59

231

372926,31

712667,07

232

372895,94

712873,97

233

372889,67

712981,93

234

372883,15

713016,68

235

372876,12

713054,53


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OPOLE LUBELSKIE (PLH060054)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OPOLE LUBELSKIE (PLH060054)

infoRgrafika

Załącznik 3. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OPOLE LUBELSKIE (PLH060054)]

Załącznik nr 3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OPOLE LUBELSKIE (PLH060054)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

nocek duży

Myotis myotis

rozrodcza

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »