| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pastwiska nad Huczwą (PLH060014)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Pastwiska nad Huczwą]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Pastwiska nad Huczwą (PLH0600142)), obejmujący obszar 149,51 ha, położony w województwie lubelskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PASTWISKA NAD HUCZWĄ (PLH060014)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. (poz. 587)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PASTWISKA NAD HUCZWĄ (PLH060014)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

317469,72

833355,76

2

317381,53

833265,13

3

317425,24

833175,07

4

317298,38

833093,75

5

317368,32

832927,86

6

317408,98

832848,16

7

317521,20

832922,98

8

317615,53

833160,43

9

317639,92

833181,58

10

317614,24

833315,34

11

317600,77

833409,65

12

317567,70

833442,72

13

317469,72

833355,76

 

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

318176,00

834990,33

2

318096,20

835076,59

3

318010,46

835054,55

4

317974,94

835058,22

5

317876,04

835102,01

6

317565,71

835237,50

7

317514,73

835104,46

8

317356,41

835173,86

9

317298,85

835034,37

10

317199,94

834784,22

11

317087,41

834508,27

12

317041,33

834393,78

13

317267,99

834292,05

14

317257,86

834173,04

15

317205,60

834175,24

16

317172,73

834070,26

17

317270,38

833925,60

18

317319,84

833866,18

19

317102,44

833857,05

20

317027,87

833679,41

21

317149,13

833711,26

22

317229,96

833602,25

23

317255,69

833690,44

24

317691,71

833795,77

25

317743,15

833910,90

26

318197,78

834066,34

27

318168,51

834378,61

28

318220,82

834389,79

29

318296,04

834438,07

30

318352,48

834473,69

31

318463,33

834498,80

32

318503,75

834507,37

33

318383,41

834886,11

34

318243,65

834866,36

35

318206,58

834945,81

36

318176,00

834990,33


1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Pastwiska nad Huczwą (PLH060014) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PASTWISKA NAD HUCZWĄ (PLH060014)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PASTWISKA NAD HUCZWĄ (PLH060014)

infoRgrafika

Załącznik 3. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PASTWISKA NAD HUCZWĄ (PLH060014)]

Załącznik nr 3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PASTWISKA NAD HUCZWĄ (PLH060014)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

suseł perełkowany

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

osiadła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »