| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie nadania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) uprawnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

2) wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze są uprawnieni do nakładania grzywien;

3) zasady i sposób wydawania funkcjonariuszom upoważnień do nakładania grzywien.

§ 2. [Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia]

Funkcjonariuszom pełniącym służbę w urzędzie celno-skarbowym nadaje się uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1 i 2, art. 94 § 1 i 2, art. 95, art. 95a oraz art. 96 § 1 pkt 2 i 4–6 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485, 1634 i 1707);

2) art. 92 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948);

3) art. 24 ust. 4 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. poz. 1494, z 2007 r. poz. 661, z 2011 r. poz. 622 i 1016, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1579).

§ 3. [Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego]

1. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje naczelnik urzędu celno-skarbowego w formie pisemnej.

2. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zawiera:

1) datę wydania;

2) termin ważności i kolejny numer upoważnienia;

3) oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

4) oznaczenie urzędu celno-skarbowego, w którym funkcjonariusz pełni służbę;

5) powołanie podstawy prawnej;

6) imię, nazwisko i stanowisko służbowe oraz numer umieszczony na znaku identyfikacji indywidualnej lub numer legitymacji służbowej upoważnionego funkcjonariusza;

7) określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz jest upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

8) określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;

9) podpis oraz pieczęć organu wydającego upoważnienie.

§ 4. [Podmiot prowadzący ewidencję wydanych upoważnień]

Naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadzi ewidencję wydanych upoważnień.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »