| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 20 „Świadectwa, dyplomy, suplementy i zaświadczenia, wydawane przez komisje okręgowe” po pozycji dotyczącej wzoru nr 78 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 78a w brzmieniu:

78a

OKE-II/115/2

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydawane po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia po wzorze nr 78 dodaje się wzór nr 78a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie wydawanych po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, począwszy od dnia 31 marca 2017 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

Załącznik 1. [ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 kwietnia 2017 r. (poz. 794)

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »