| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabinka (PLH140044)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Grabinka]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Grabinka (PLH1400442)), obejmujący obszar 45,8 ha, położony w województwach:

1) mazowieckim (35,74 ha);

2) łódzkim (10,06 ha).

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRABINKA (PLH140044)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 8 czerwca 2017 r. (poz. 1362)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRABINKA (PLH140044)

Numer punktu

załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

463839,57

582562,15

2

464116,13

582602,09

3

464111,63

582691,25

4

464095,09

582742,57

5

464106,40

582789,07

6

464110,59

582842,73

7

464105,05

582837,00

8

464089,25

582820,65

9

464088,55

582819,92

10

464087,47

582823,12

11

464058,99

582907,80

12

464042,71

582927,49

13

464039,18

582931,76

14

464020,16

582954,77

15

464029,14

582995,27

16

464005,52

583025,35

17

463975,64

583063,41

18

463971,01

583069,31

19

463960,57

583082,61

20

463927,76

583057,83

21

463925,90

583058,07

22

463875,51

583054,33

23

463872,87

583050,11

24

463869,84

583053,91

25

463866,82

583057,69

26

463861,46

583070,55

27

463869,09

583092,25

28

463870,24

583095,51

29

463879,64

583120,35

30

463885,50

583125,01

31

463891,58

583155,03

32

463886,28

583160,33

33

463913,96

583197,03

34

463921,31

583242,46

35

463910,72

583301,14

36

463890,40

583344,42

37

463824,46

583393,09

38

463808,18

583377,98

39

463783,90

583400,47

40

463831,76

583449,99

41

463856,76

583475,86

42

464008,50

583630,04

43

464146,21

583770,60

44

464152,85

583777,22

45

464151,07

583779,04

46

464147,20

583783,03

47

464037,22

583892,39

48

463979,28

583949,45

49

463972,01

583956,62

50

463966,06

583962,48

51

463964,35

583964,18

52

463964,13

583964,40

53

463960,18

583961,29

54

463956,80

583958,62

55

463954,02

583956,43

56

463847,38

583872,32

57

463848,00

583874,08

58

463869,20

583934,84

59

463870,66

583965,04

60

463820,82

584011,36

61

463798,25

583971,78

62

463802,94

583955,66

63

463787,84

583948,77

64

463771,13

583894,53

65

463771,72

583874,60

66

463571,49

584072,79

67

463554,66

584055,43

68

463554,18

584059,25

69

463553,61

584063,76

70

463556,46

584088,59

71

463562,93

584105,63

72

463576,03

584126,17

73

463579,44

584136,75

74

463582,52

584156,08

75

463571,70

584179,59

76

463544,36

584203,57

77

463529,73

584210,17

78

463528,27

584210,79

79

463526,48

584211,54

80

463488,01

584229,41

81

463475,13

584224,84

82

463455,65

584230,23

83

463410,73

584266,36

84

463404,89

584271,06

85

463384,17

584281,08

86

463366,21

584308,01

87

463350,28

584321,32

88

463328,44

584320,46

89

463299,25

584336,22

90

463302,56

584339,57

91

463278,95

584365,40

92

463287,10

584373,33

93

463296,01

584383,67

94

463326,50

584395,28

95

463349,61

584408,41

96

463380,36

584450,87

97

463381,05

584450,13

98

463404,43

584425,06

99

463447,90

584468,08

100

463451,45

584471,59

101

463435,45

584487,24

102

463377,27

584544,13

103

463274,72

584645,06

104

463272,70

584647,51

105

463294,33

584669,83

106

463293,23

584673,01

107

463292,13

584676,19

108

463292,08

584676,33

109

463270,18

584743,67

110

463190,73

584845,95

111

463188,68

584846,15

112

463121,69

584852,52

113

463081,53

584835,47

114

463013,04

584903,03

115

463009,86

584906,17

116

462991,73

584924,16

117

463001,39

584969,73

118

463002,80

584976,40

119

463013,29

585058,33

120

463034,77

585141,25

121

463040,27

585163,23

122

463049,47

585181,85

123

463050,50

585183,95

124

463050,49

585184,01

125

463049,25

585225,17

126

463019,82

585269,42

127

463023,43

585273,14

128

463025,00

585286,38

129

463030,55

585311,24

130

463006,04

585364,55

131

462995,08

585359,82

132

462895,50

585316,84

133

462869,92

585305,80

134

462856,72

585300,10

135

462926,37

585254,46

136

462932,25

585252,02

137

462980,75

585229,16

138

463007,10

585190,11

139

462990,22

585082,66

140

462972,66

585033,07

141

462976,10

584983,48

142

462966,20

584949,49

143

462943,07

584972,44

144

462939,54

584975,95

145

462939,16

584968,95

146

462937,35

584935,56

147

462943,70

584908,79

148

462949,27

584885,28

149

462978,28

584821,49

150

463012,57

584779,31

151

463065,63

584758,69

152

463065,92

584758,49

153

463137,38

584709,49

154

463159,14

584682,52

155

463167,72

584655,24

156

463173,24

584612,64

157

463179,68

584555,79

158

463180,12

584551,93

159

463142,44

584513,03

160

463130,53

584500,73

161

463157,58

584470,21

162

463180,44

584481,46

163

463187,70

584427,03

164

463189,52

584414,33

165

463188,43

584394,37

166

463193,14

584371,88

167

463190,52

584324,87

168

463243,04

584356,74

169

463260,70

584342,03

170

463282,51

584317,41

171

463305,71

584282,98

172

463317,55

584265,41

173

463342,79

584264,23

174

463372,93

584230,82

175

463397,79

584203,27

176

463402,51

584208,07

177

463463,76

584180,48

178

463492,72

584184,82

179

463523,31

584150,06

180

463531,48

584150,75

181

463543,71

584136,74

182

463516,90

584102,59

183

463515,73

584065,75

184

463505,94

584064,77

185

463498,17

584050,06

186

463513,90

584023,06

187

463516,41

584020,31

188

463518,44

584018,10

189

463561,15

583983,91

190

463548,49

583971,50

191

463553,50

583966,61

192

463573,00

583955,13

193

463638,49

583931,39

194

463648,37

583924,89

195

463658,92

583898,01

196

463650,91

583875,69

197

463635,42

583824,94

198

463643,93

583806,34

199

463631,98

583769,97

200

463597,22

583755,70

201

463592,01

583753,52

202

463599,48

583729,33

203

463573,68

583706,31

204

463573,80

583706,19

205

463578,15

583701,87

206

463576,57

583700,92

207

463574,80

583699,86

208

463574,61

583699,74

209

463559,12

583690,22

210

463588,01

583671,56

211

463591,30

583669,44

212

463607,28

583639,69

213

463607,12

583574,70

214

463614,01

583559,04

215

463663,49

583546,83

216

463676,02

583524,28

217

463701,70

583500,79

218

463693,87

583479,18

219

463695,43

583434,40

220

463688,86

583410,91

221

463667,59

583374,12

222

463657,54

583356,73

223

463678,52

583331,99

224

463684,86

583301,55

225

463685,45

583298,69

226

463738,00

583352,97

227

463747,78

583363,09

228

463764,38

583343,90

229

463803,47

583323,95

230

463829,90

583343,09

231

463844,19

583329,88

232

463860,90

583299,68

233

463877,62

583284,85

234

463864,54

583133,19

235

463841,36

583125,37

236

463831,14

583062,91

237

463829,64

583059,19

238

463828,15

583055,51

239

463824,31

583046,02

240

463811,70

583014,82

241

463839,47

582967,64

242

463832,73

582944,99

243

463836,23

582922,61

244

463864,27

582909,94

245

463936,40

582846,44

246

463934,78

582815,44

247

463943,14

582795,22

248

463958,78

582768,25

249

463954,33

582738,19

250

463991,11

582723,37

251

463994,12

582722,16

252

463960,50

582687,36

253

463839,57

582562,15

 


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRABINKA (PLH140044)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRABINKA (PLH140044)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GRABINKA (PLH140044)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GRABINKA (PLH140044)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »