| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH140027)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Gołe Łąki]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH1400272)), obejmujący obszar 49,59 ha, położony w województwie mazowieckim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GOŁE ŁĄKI (PLH140027)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 8 czerwca 2017 r. (poz. 1365)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GOŁE ŁĄKI (PLH140027)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

462670,10

687284,66

2

462597,83

687278,90

3

462560,82

687315,13

4

462549,91

687350,20

5

462537,83

687371,63

6

462490,29

687416,04

7

462461,07

687422,67

8

462436,53

687439,42

9

462424,45

687457,73

10

462413,93

687497,47

11

462417,05

687522,02

12

462437,70

687539,94

13

462453,67

687574,62

14

462430,29

687595,66

15

462415,88

687573,45

16

462401,85

687587,09

17

462435,36

687652,93

18

462424,45

687662,28

19

462409,64

687638,13

20

462384,32

687656,44

21

462400,68

687687,22

22

462392,11

687705,14

23

462375,75

687728,52

24

462404,97

687779,56

25

462398,72

687788,48

26

462379,30

687816,96

27

462338,31

687858,82

28

462312,48

687883,73

29

462288,29

687919,78

30

462269,31

687940,65

31

462245,60

687958,68

32

462213,82

687975,28

33

462168,28

687895,59

34

462131,76

687935,91

35

462131,59

687973,40

36

462128,91

687993,30

37

462107,10

687998,05

38

462086,70

687965,32

39

462026,54

687844,21

40

462008,84

687807,30

41

461995,19

687749,66

42

461975,97

687590,38

43

461969,93

687454,62

44

462085,09

687443,71

45

462118,21

687472,54

46

462153,27

687497,08

47

462186,78

687487,73

48

462185,22

687469,42

49

462176,65

687461,24

50

462178,21

687443,32

51

462187,56

687432,41

52

462178,60

687395,78

53

462161,45

687358,38

54

462164,57

687341,63

55

462173,92

687326,43

56

462166,13

687301,88

57

462318,75

686937,21

58

462318,99

686913,28

59

462358,96

686834,54

60

462431,06

686718,81

61

462450,03

686633,91

62

462475,10

686526,53

63

462477,83

686481,73

64

462500,42

686451,34

65

462527,31

686524,98

66

462556,53

686576,80

67

462627,42

686665,68

68

462636,51

686681,56

69

462650,75

686786,42

70

462666,72

686890,86

71

462641,69

686898,62

72

462674,48

687025,93

73

462700,38

687020,32

74

462714,62

687069,95

75

462724,11

687112,24

76

462725,41

687146,33

77

462706,85

687196,39

78

462670,10

687284,66

 


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GOŁE ŁĄKI (PLH140027)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GOŁE ŁĄKI (PLH140027)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GOŁE ŁĄKI (PLH140027)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GOŁE ŁĄKI (PLH140027)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

2

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »