| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH140027)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Gołe Łąki]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH1400272)), obejmujący obszar 49,59 ha, położony w województwie mazowieckim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 5.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GOŁE ŁĄKI (PLH140027)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 8 czerwca 2017 r. (poz. 1365)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GOŁE ŁĄKI (PLH140027)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

462670,10

687284,66

2

462597,83

687278,90

3

462560,82

687315,13

4

462549,91

687350,20

5

462537,83

687371,63

6

462490,29

687416,04

7

462461,07

687422,67

8

462436,53

687439,42

9

462424,45

687457,73

10

462413,93

687497,47

11

462417,05

687522,02

12

462437,70

687539,94

13

462453,67

687574,62

14

462430,29

687595,66

15

462415,88

687573,45

16

462401,85

687587,09

17

462435,36

687652,93

18

462424,45

687662,28

19

462409,64

687638,13

20

462384,32

687656,44

21

462400,68

687687,22

22

462392,11

687705,14

23

462375,75

687728,52

24

462404,97

687779,56

25

462398,72

687788,48

26

462379,30

687816,96

27

462338,31

687858,82

28

462312,48

687883,73

29

462288,29

687919,78

30

462269,31

687940,65

31

462245,60

687958,68

32

462213,82

687975,28

33

462168,28

687895,59

34

462131,76

687935,91

35

462131,59

687973,40

36

462128,91

687993,30

37

462107,10

687998,05

38

462086,70

687965,32

39

462026,54

687844,21

40

462008,84

687807,30

41

461995,19

687749,66

42

461975,97

687590,38

43

461969,93

687454,62

44

462085,09

687443,71

45

462118,21

687472,54

46

462153,27

687497,08

47

462186,78

687487,73

48

462185,22

687469,42

49

462176,65

687461,24

50

462178,21

687443,32

51

462187,56

687432,41

52

462178,60

687395,78

53

462161,45

687358,38

54

462164,57

687341,63

55

462173,92

687326,43

56

462166,13

687301,88

57

462318,75

686937,21

58

462318,99

686913,28

59

462358,96

686834,54

60

462431,06

686718,81

61

462450,03

686633,91

62

462475,10

686526,53

63

462477,83

686481,73

64

462500,42

686451,34

65

462527,31

686524,98

66

462556,53

686576,80

67

462627,42

686665,68

68

462636,51

686681,56

69

462650,75

686786,42

70

462666,72

686890,86

71

462641,69

686898,62

72

462674,48

687025,93

73

462700,38

687020,32

74

462714,62

687069,95

75

462724,11

687112,24

76

462725,41

687146,33

77

462706,85

687196,39

78

462670,10

687284,66

 


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GOŁE ŁĄKI (PLH140027)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GOŁE ŁĄKI (PLH140027)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GOŁE ŁĄKI (PLH140027)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GOŁE ŁĄKI (PLH140027)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

2

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »