| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 lipca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018

Na podstawie art. 57e ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018 (Dz. U. poz. 517 oraz z 2016 r. poz. 679 i 1153) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze województw:

1) podlaskiego, w powiatach:

a) sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny,

b) augustowskim w gminach Lipsk, Płaska, Sztabin i Bargłów Kościelny,

c) białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Tykocin i Zawady,

d) sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Szudziałowo, Korycin i Suchowola,

e) hajnowskim w gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha,

f) wysokomazowieckim w gminie Kobylin-Borzymy,

g) zambrowskim w gminie Rutki,

h) monieckim w gminach Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Krypno, Knyszyn i Jasionówka,

i) grajewskim w gminach Rajgród, Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz i Radziłów,

j) bielskim w gminach Orla, Bielsk Podlaski i Boćki,

k) siemiatyckim w gminach Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik, Siemiatycze z miastem Siemiatycze, Drohiczyn i Dziadkowice,

l) kolneńskim w gminach Grabowo i Stawiski,

m) łomżyńskim w gminach Przytuły, Jedwabne i Wizna,

2) mazowieckiego, w powiatach:

a) łosickim w gminach Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Łosice z miastem Łosice,

b) siedleckim w gminie Korczew,

3) lubelskiego, w powiatach:

a) bialskim w gminach Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Piszczac, Kodeń, Terespol z miastem Terespol, Łomazy i Międzyrzec Podlaski,

b) Biała Podlaska

– wprowadza się „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.”;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Określenie obszaru, na którym program będzie realizowany

Program obejmuje gospodarstwa, w których są utrzymywane świnie, położone na następujących obszarach Rzeczypospolitej Polskiej, w województwie:

1) podlaskim, w powiatach:

a) sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny,

b) augustowskim w gminach Lipsk, Płaska, Sztabin i Bargłów Kościelny,

c) białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Tykocin i Zawady,

d) sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Szudziałowo, Korycin i Suchowola,

e) hajnowskim w gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha,

f) wysokomazowieckim w gminie Kobylin-Borzymy,

g) zambrowskim w gminie Rutki,

h) monieckim w gminach Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Krypno, Knyszyn i Jasionówka,

i) grajewskim w gminach Rajgród, Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz i Radziłów,

j) bielskim w gminach Orla, Bielsk Podlaski i Boćki,

k) siemiatyckim w gminach Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik, Siemiatycze z miastem Siemiatycze, Drohiczyn i Dziadkowice,

l) kolneńskim w gminach Grabowo i Stawiski,

m) łomżyńskim w gminach Przytuły, Jedwabne i Wizna;

2) mazowieckim, w powiatach:

a) łosickim w gminach Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Łosice z miastem Łosice,

b) siedleckim w gminie Korczew;

3) lubelskim, w powiatach:

a) bialskim w gminach Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Piszczac, Kodeń, Terespol z miastem Terespol, Łomazy i Międzyrzec Podlaski,

b) Biała Podlaska.”,

b) w ust. 4 dodaje się akapit dziesiąty w brzmieniu:

„Na obszarze wskazanym w ust. 3 w:

1) pkt 1 w:

a) lit. b, w gminach Sztabin i Bargłów Kościelny,

b) lit. c, w gminach Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Tykocin i Zawady,

c) lit. d, w gminach Korycin i Suchowola,

d) lit. e, w gminach Hajnówka miasto, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha,

e) lit. f–m,

2) pkt 2 i 3

– według stanu na dzień 12 czerwca 2017 r. znajdowały się 5934 gospodarstwa, w których było utrzymywanych 271 090 świń, w tym w 2749 gospodarstwach liczących od 1 do 5 świń było utrzymywanych 6956 sztuk, w 2863 gospodarstwach liczących od 6 do 100 świń było utrzymywanych 52 729 sztuk, w 322 gospodarstwach liczących powyżej 100 świń było utrzymywanych 211 405 sztuk.”,

c) w ust. 6 dodaje się akapity trzeci, czwarty i piąty w brzmieniu:

„Dodatkowo na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach hajnowskim w gminach Białowieża, Narew, Narewka, Czyże i Hajnówka oraz białostockim w gminach Zabłudów i Michałowo wprowadza się następujące wymagania:

1) zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolno żyjących dzików na teren gospodarstwa;

2) utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.

Dodatkowo na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach augustowskim w gminach Sztabin i Bargłów Kościelny, sokólskim w gminach Korycin i Suchowola, białostockim w gminach Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Tykocin i Zawady oraz hajnowskim w gminach Hajnówka miasto, Dubicze Cerkiewne, Czeremcha i Kleszczele, a także na obszarach tego województwa wskazanych w ust. 3 pkt 1 lit. f–m oraz na obszarach województw mazowieckiego i lubelskiego wskazanych w ust. 3 pkt 2 i 3 wprowadza się następujące wymagania:

1) posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:

a) dokumentację przestrzegania wymagań określonych w akapicie pierwszym w pkt 2–4,

b) rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,

c) program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,

d) zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia, o których mowa w akapicie pierwszym w pkt 7 lit. c;

2) zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolno żyjących dzików na teren gospodarstwa;

3) utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.

Wymagania, o których mowa w akapicie trzecim pkt 1 oraz w akapicie czwartym pkt 2, są spełnione także wtedy, gdy całe siedlisko jest ogrodzone w sposób określony w tych akapitach.”,

d) w ust. 7:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 2017 r. – 7 000 000 zł;”,

– dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) 2018 r. – 7 000 000 zł.”,

e) w ust. 8 dodaje się akapity dziewiąty i dziesiąty w brzmieniu:

„Na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach hajnowskim w gminach Białowieża, Narew, Narewka, Czyże i Hajnówka oraz białostockim w gminach Zabłudów i Michałowo:

1) w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.:

a) gospodarstwo, w którym przebywają świnie, powinno spełniać wymagania wymienione w ust. 6 w akapicie trzecim, z wyłączeniem wymagania wskazanego w pkt 1 tego akapitu, które powinno być spełnione do dnia 31 grudnia 2017 r.,

b) posiadacz świń może złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy;

2) po przeprowadzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii kontroli, w przypadku:

a) złożenia przez posiadacza świń oświadczenia, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r. albo

b) niezłożenia przez posiadacza świń oświadczenia, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, i gdy gospodarstwo, w którym przebywają świnie:

– nie spełnia wymagań wymienionych w ust. 6 w akapitach pierwszym i drugim, a także gdy gospodarstwo po dniu 14 sierpnia 2017 r. nie spełnia również wymagań wymienionych w ust. 6 w akapicie trzecim, z wyłączeniem wymagania wskazanego w pkt 1 tego akapitu, które powinno być spełnione do dnia 31 grudnia 2017 r.,

– po dniu 31 grudnia 2017 r. nie spełnia wymagań wymienionych w ust. 6 w akapicie trzecim w pkt 1

– powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie tych świń ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu;

3) w terminie do dnia 15 września 2017 r. posiadacz świń może złożyć wniosek, o którym mowa w art. 57g ust. 7 ustawy.

Na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach augustowskim w gminach Sztabin i Bargłów Kościelny, sokólskim w gminach Korycin i Suchowola, białostockim w gminach Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Tykocin i Zawady oraz hajnowskim w gminach Hajnówka miasto, Dubicze Cerkiewne, Czeremcha i Kleszczele, a także na obszarach tego województwa wskazanych w ust. 3 pkt 1 lit. f–m oraz na obszarach województw mazowieckiego i lubelskiego wskazanych w ust. 3 pkt 2 i 3:

1) w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.:

a) gospodarstwo, w którym przebywają świnie, powinno spełniać wymagania wymienione w ust. 6 w akapitach pierwszym i czwartym, z wyłączeniem wymagania wskazanego w pkt 2 akapitu czwartego, które powinno być spełnione do dnia 31 grudnia 2017 r.,

b) posiadacz świń może złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy;

2) po przeprowadzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii kontroli, w przypadku:

a) złożenia przez posiadacza świń oświadczenia, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r. albo

b) niezłożenia przez posiadacza świń oświadczenia, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, i gdy gospodarstwo, w którym przebywają świnie:

– po dniu 14 sierpnia 2017 r. nie spełnia wymagań wymienionych w ust. 6 w akapitach pierwszym i czwartym, z wyłączeniem wymagania wskazanego w pkt 2 akapitu czwartego, które powinno być spełnione do dnia 31 grudnia 2017 r.,

– po dniu 31 grudnia 2017 r. nie spełnia również wymagań wymienionych w ust. 6 w akapicie czwartym w pkt 2

– powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie tych świń ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu;

3) w terminie do dnia 15 września 2017 r. posiadacz świń może złożyć wniosek, o którym mowa w art. 57g ust. 7 ustawy.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »