| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 1521) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny]

W załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Dz. U. z 2017 r. poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3 akapit 9 otrzymuje brzmienie:

„Badania monitoringowe wykonywane w celu określenia efektywności doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. poz. 2813, z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem w celu kontroli wścieklizny pobiera się do badań tkankę mózgową, surowicę i żuchwę od 4 lisów odstrzelonych na każdych 100 km2 obszaru, na którym lisy wolno żyjące zostały objęte szczepieniem ochronnym przeciwko wściekliźnie. Natomiast w celu izolacji i określenia szczepu wirusa wścieklizny do badań przesyła się tkankę mózgową lisów wolno żyjących, u których w badaniu laboratoryjnym potwierdzono wściekliznę.”;

2) ust. 4.4.3 otrzymuje brzmienie:

4.4.3. Zastosowane badania i plany pobierania próbek

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do diagnostyki wścieklizny i nadzoru nad programem szczepień są wykorzystywane następujące badania i analizy:

1) badania serologiczne – test ELISA;

2) badania wirusologiczne i immunochemiczne:

a) immunofluorescencja odcisków mózgowych z monowalentnym koniugatem antynukleokapsydowym (FAT – fluorescent antibody test), zgodnie z podręcznikiem OIE (rozdział 2.1.13 B.1.c.i) – test w kierunku wścieklizny,

b) różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny,

c) izolacja wirusa w hodowli komórek mysiej neuroblastomy (RTCIT – rapid tissue culture infection test), zgodnie z podręcznikiem OIE (rozdział 2.1.13 B.1.c.ii);

3) inne badania – badanie na obecność markera (TC).

Monitoring szczepień w Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje przeprowadzenie następujących badań:

1) immunofluorescencja odcisków mózgowych (FAT) w celu oceny skuteczności szczepień;

2) test ELISA w celu określenia poziomu uodpornienia lisów wolno żyjących, a tym samym efektywności szczepień doustnych;

3) badanie na obecność markera (TC) w celu określenia poziomu podjęcia szczepionki przez lisy wolno żyjące;

4) różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny w celu rozróżnienia terenowych szczepów wirusa od szczepów szczepionkowych.

Badania monitoringowe (FAT, ELISA, TC) wykonywane w celu określenia efektywności doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt. Zgodnie z tym rozporządzeniem w celu kontroli wścieklizny pobiera się do badań tkankę mózgową, surowicę i żuchwę od 4 lisów odstrzelonych na każdych 100 km2 obszaru, na którym lisy zostały objęte szczepieniem ochronnym przeciwko wściekliźnie. Natomiast w celu izolacji i określenia szczepu wirusa wścieklizny do badań przesyła się tkankę mózgową lisów wolno żyjących, u których badaniem laboratoryjnym potwierdzono wściekliznę.

Ponadto do badań diagnostycznych w kierunku wścieklizny pobiera się tkankę mózgową zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite. Dotyczy to wszystkich gatunków zwierząt wrażliwych na wściekliznę na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Badanie izolacji wirusa w hodowli komórek mysiej neuroblastomy (RTCIT) przeprowadza się na próbkach pobranych od zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite, w przypadku potencjalnej ekspozycji człowieka na wirus wścieklizny lub w przypadku konieczności potwierdzenia wyniku badania immunofluorescencji odcisków mózgowych (FAT).

Wiek lisów odstrzelonych w ramach monitoringu jest określany w podziale na młode i dorosłe zwierzęta. Wyniki badań monitoringowych są analizowane, biorąc pod uwagę również ten czynnik.

Rok: 2017

Badania monitoringowe (FAT, ELISA, TC)

Województwo

Całkowita
powierzchnia
województwa – km2

Powierzchnia objęta
szczepieniami – km2

Całkowita powierzchnia
bytowania lisów wolno żyjących
na terenie województwa,
z której lisy powinny zostać
odstrzelone i dostarczone do badań
monitoringowych – km2

Liczba lisów, które powinny
zostać odstrzelone w ramach
monitoringu w 2017 r.
– 4 lisy/100 km2

1

2

3

4

5 = (4 x 4/100)

dolnośląskie

19 947

0

0

0

kujawsko-pomorskie

17 972

0

0

0

lubelskie

25 122

22 208

22 208

888

lubuskie

13 988

0

0

0

łódzkie

18 219

0

0

0

małopolskie

15 183

15 183

15 183

607

mazowieckie

35 558

15 435a)

15 435a)

617a)

opolskie

9 412

0

0

0

podkarpackie

17 845

16 336

16 336

653

podlaskie

20 187

19 175

16 754

670

pomorskie

18 310

1 635b)

1 635b)

65b)

śląskie

12 334

10 135

10 131

405

świętokrzyskie

11 710

10 501

10 500

420

warmińsko-mazurskie

24 173

15 068c)

15 068c)

603c)

wielkopolskie

29 827

0

0

0

zachodniopomorskie

22 892

0

0

0

RAZEM

312 679

125 676

123 250

4 928

 

a) Dotyczy powiatu białobrzeskiego z wyłączeniem gminy Promna, powiatu garwolińskiego, powiatu kozienickiego, powiatu lipskiego, powiatu łosickiego, powiatu mińskiego, powiatu ostrowskiego, powiatu otwockiego, powiatu przysuskiego, powiatu radomskiego i miasta Radom, powiatu siedleckiego i miasta Siedlce, powiatu sokołowskiego, powiatu szydłowieckiego, powiatu węgrowskiego, powiatu wołomińskiego, powiatu wyszkowskiego oraz powiatu zwoleńskiego.

b) Dotyczy powiatu malborskiego, powiatu nowodworskiego i powiatu sztumskiego.

c) Dotyczy powiatu bartoszyckiego, powiatu braniewskiego, powiatu elbląskiego i miasta Elbląg, powiatu ełckiego, powiatu giżyckiego, powiatu gołdapskiego, gminy Zalewo w powiecie iławskim, powiatu kętrzyńskiego, powiatu lidzbarskiego, powiatu mrągowskiego, powiatu oleckiego, gmin: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno i Świątki w powiecie olsztyńskim oraz miasta Olsztyn, gmin: Małdyty, Morąg, Miłakowo, Miłomłyn i Łukta w powiecie ostródzkim, powiatu piskiego, gminy Dźwierzuty w powiecie szczycieńskim oraz powiatu węgorzewskiego.

 

Rok: 2018

Badania monitoringowe (FAT, ELISA, TC)

Województwo

Całkowita
powierzchnia
województwa – km2

Powierzchnia objęta
szczepieniami – km2

Całkowita powierzchnia bytowania lisów
wolno żyjących na terenie województwa,
z której lisy powinny zostać odstrzelone
i dostarczone do badań monitoringowych – km2

Liczba lisów, które powinny
zostać odstrzelone w ramach
monitoringu w 2018 r. –
4 lisy/100 km2

1

2

3

4

5 = (4 x 4/100)

dolnośląskie

19 947

0

0

0

kujawsko-pomorskie

17 972

0

0

0

lubelskie

25 122

22 208

22 208

888

lubuskie

13 988

0

0

0

łódzkie

18 219

0

0

0

małopolskie

15 183

15 183

15 183

607

mazowieckie

35 558

15 435a)

15 435a)

617a)

opolskie

9 412

0

0

0

podkarpackie

17 845

16 336

16 336

653

podlaskie

20 187

19 175

16 754

670

pomorskie

18 310

1 635b)

1 635b)

65b)

śląskie

12 334

10 135

10 131

405

świętokrzyskie

11 710

10 501

10 500

420

warmińsko-mazurskie

24 173

15 068c)

15 068c)

603c)

wielkopolskie

29 827

0

0

0

zachodniopomorskie

22 892

0

0

0

RAZEM

312 679

125 676

123 250

4 928

 

a) Dotyczy powiatu białobrzeskiego z wyłączeniem gminy Promna, powiatu garwolińskiego, powiatu kozienickiego, powiatu lipskiego, powiatu łosickiego, powiatu mińskiego, powiatu ostrowskiego, powiatu otwockiego, powiatu przysuskiego, powiatu radomskiego i miasta Radom, powiatu siedleckiego i miasta Siedlce, powiatu sokołowskiego, powiatu szydłowieckiego, powiatu węgrowskiego, powiatu wołomińskiego, powiatu wyszkowskiego oraz powiatu zwoleńskiego.

b) Dotyczy powiatu malborskiego, powiatu nowodworskiego i powiatu sztumskiego.

c) Dotyczy powiatu bartoszyckiego, powiatu braniewskiego, powiatu elbląskiego i miasta Elbląg, powiatu ełckiego, powiatu giżyckiego, powiatu gołdapskiego, gminy Zalewo w powiecie iławskim, powiatu kętrzyńskiego, powiatu lidzbarskiego, powiatu mrągowskiego, powiatu oleckiego, gmin: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno i Świątki w powiecie olsztyńskim oraz miasta Olsztyn, gmin: Małdyty, Morąg, Miłakowo, Miłomłyn i Łukta w powiecie ostródzkim, powiatu piskiego, gminy Dźwierzuty w powiecie szczycieńskim oraz powiatu węgorzewskiego.

W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, lub sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, powierzchnia objęta szczepieniami w latach 2017 i 2018 może ulec zmianie, a w związku z tym zmianie może ulec liczba lisów, które powinny zostać odstrzelone w ramach monitoringu, oraz liczba badań diagnostycznych określona w ust. 6.1.1 programu.”;

3) ust. 6.1.1 otrzymuje brzmienie:

„6.1.1. Założenia w zakresie badań diagnostycznych

Rok: 2017

Region

Rodzaj badania

Populacja docelowa

Rodzaj próbki

Cel

Liczba
planowanych
badań

Przewidywana
liczba próbek
z dodatnim
wynikiem

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

lisy wolno żyjące

mózg

nadzór

1 449

38

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
w kierunku
wścieklizny
w ramach
monitoringu

lisy wolno żyjące

mózg

monitoring akcji

4 928

23

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

kuny

mózg

nadzór

130

4

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

sarny

mózg

nadzór

108

0

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

jenoty

mózg

nadzór

89

2

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

koty

mózg

nadzór

971

4

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

psy

mózg

nadzór

547

9

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

nietoperze

mózg

nadzór

243

4

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

inne zwierzęta

mózg

nadzór

340

3

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ELISA

lisy wolno żyjące

surowica

monitoring akcji

4 928

2 661

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

TC

lisy wolno żyjące

żuchwa

monitoring akcji

4 928

4 386

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

RTCIT

lisy wolno żyjące

mózg

nadzór

183

0

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

RTCIT

inne zwierzęta

mózg

nadzór

1 478

0

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Różnicowanie
szczepów wirusa
wścieklizny

lisy wolno żyjące

mózg

monitoring akcji

61

61

RAZEM

20 383

 

 

Rok: 2018

Region

Rodzaj badania

Populacja docelowa

Rodzaj próbki

Cel

Liczba
planowanych
badań

Przewidywana
liczba próbek
z dodatnim
wynikiem

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

lisy wolno żyjące

mózg

nadzór

1 449

34

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
w kierunku
wścieklizny
w ramach
monitoringu

lisy wolno żyjące

mózg

monitoring akcji

4 928

20

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

kuny

mózg

nadzór

130

3

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

sarny

mózg

nadzór

108

0

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

jenoty

mózg

nadzór

89

2

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

koty

mózg

nadzór

971

4

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

psy

mózg

nadzór

547

8

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

nietoperze

mózg

nadzór

243

4

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

FAT – badanie
przy wystąpieniu
podejrzenia
wścieklizny

inne zwierzęta

mózg

nadzór

340

3

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ELISA

lisy wolno żyjące

surowica

monitoring akcji

4 928

2 661

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

TC

lisy wolno żyjące

żuchwa

monitoring akcji

4 928

4 386

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

RTCIT

lisy wolno żyjące

mózg

nadzór

183

0

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

RTCIT

inne zwierzęta

mózg

nadzór

1 478

0

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Różnicowanie
szczepów wirusa
wścieklizny

lisy wolno żyjące

mózg

monitoring akcji

54

54

 

RAZEM

20 376

 

”;

 

4) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Szacunkowa analiza kosztów programu1)

Rok: 2017

Przeznaczenie
kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość
jednostek

Koszt
jednostkowy
w zł

Kwota
całkowita
w zł3)

Koszt
jednostkowy w euro2)

Kwota
całkowita
w euro2)

Wniosek
o dofinansowanie
z funduszy
Unii Europejskiej
(tak/nie)

1. Badania laboratoryjne – w 2017 r.

Koszt
pobierania próbek

Dostarczenie do badań
laboratoryjnych lisów
wolno żyjących
odstrzelonych
w ramach monitoringu

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

4 928

45,10

222 252,80

10,51

51 793,28

tak

Koszt
pobierania próbek

Pozostały koszt
pobierania próbek
(wszystkie zwierzęta
wrażliwe na wściekliznę)

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

8 805

30,37

267 407,85

7,08

62 339,40

tak

Koszt analizy

Test:
immunofluorescencja
odcisków mózgowych
– badanie przy wystąpieniu
podejrzenia wścieklizny
(wszystkie zwierzęta
wrażliwe na wściekliznę)

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

3 877

56,16

217 732,32

13,09

50 749,93

tak

Koszt analizy

Test:
immunofluorescencja
odcisków mózgowych
– badanie w ramach
monitoringu
(lisy wolno żyjące)

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

4 928

56,16

276 756,48

13,09

64 507,52

tak

Koszt analizy

Test: ELISA (lisy wolno żyjące)

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

4 928

65,38

322 192,64

15,24

75 102,72

tak

Koszt analizy

Test: TC (lisy wolno żyjące)

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

4 928

7,25

35 728,00

1,69

8 328,32

tak

Koszt analizy

Test: izolacji wirusa
w hodowli komórek
mysiej neuroblastomy
(wszystkie zwierzęta
wrażliwe na wściekliznę)

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

1 661

260,27

432 308,47

60,67

100 772,87

tak

Koszt analizy

Test:
sekwencjonowanie
wirusa (różnicowanie
szczepów wirusa wścieklizny
u lisów wolno żyjących)

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

61

150,41

9 175,01

35,06

2 138,66

tak

2. Szczepienie – w 2017 r.

Zakup szczepionki

Doustne szczepienia dzikich zwierząt

Dawka szczepionki

7 123 542

1,15

8 192 073,30

0,27

1 923 356,34

tak

Koszty dystrybucji

Doustne szczepienia dzikich zwierząt

Dawka szczepionki

7 123 542

1,49

10 614 077,58

0,35

2 493 239,70

tak

3. Czyszczenie i dezynfekcja – w 2017 r.

Czyszczenie
i dezynfekcja

Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni

Metr kwadratowy powierzchni

8 175

1,74

14 224,50

0,41

3 351,75

nie

4. Inne koszty – w 2017 r.

Koszty utylizacji

Utylizacja odpadów laboratoryjnych

Kilogram odpadów

129 887

2,70

350 694,90

0,63

81 828,81

nie

Koszty materiałów

Materiały weterynaryjne

Sztuka

20 663

2,51

51 864,13

0,59

12 191,17

nie

Koszty akcji informacyjnych

Materiały informacyjne

Ulotka/plakat

122 243

0,07

8 557,01

0,02

2 444,86

tak

Koszt obserwacji

Obserwacja
zwierzęcia
podejrzanego
o wściekliznę

Obserwacja

24 925

147,47

3 675 689,75

34,38

856 921,50

nie

Razem koszty

24 690 734,74

 

5 789 066,83

 

Razem koszty, których dotyczy wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej

20 598 261,46

 

4 834 773,60

 

 

Rok: 2018

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość
jednostek

Koszt jednostkowy
w zł

Kwota
całkowita
w zł3)

Koszt jednostkowy
w euro2)

Kwota
całkowita
w euro2)

Wniosek
o dofinansowanie
z funduszy Unii
(tak/nie)

1. Badania laboratoryjne – w 2018 r.

Koszt
pobierania próbek

Dostarczenie do badań
laboratoryjnych lisów
wolno żyjących
odstrzelonych
w ramach monitoringu

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

4 928

45,10

222 252,80

10,69

52 680,32

tak

Koszt
pobierania próbek

Pozostały koszt
pobierania próbek
(wszystkie zwierzęta
wrażliwe na
wściekliznę)

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

8 805

30,37

267 407,85

7,20

63 396,00

tak

Koszt analizy

Test:
immunofluorescencja
odcisków mózgowych
– badanie przy wystąpieniu
podejrzenia wścieklizny
(wszystkie zwierzęta
wrażliwe na wściekliznę)

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

3 877

55,24

214 165,48

13,09

50 749,93

tak

Koszt analizy

Test:
immunofluorescencja
odcisków mózgowych
– badanie w ramach
monitoringu
(lisy wolno żyjące)

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

4 928

55,24

272 222,72

13,09

64 507,52

tak

Koszt analizy

Test: ELISA (lisy wolno żyjące)

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

4 928

64,31

316 919,68

15,24

75 102,72

tak

Koszt analizy

Test: TC (lisy wolno żyjące)

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

4 928

7,25

35 728,00

1,72

8 476,16

tak

Koszt analizy

Test: izolacji wirusa
w hodowli komórek
mysiej neuroblastomy
(wszystkie zwierzęta
wrażliwe na wściekliznę)

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

1 661

260,27

432 308,47

61,68

102 450,48

tak

Koszt analizy

Test:
sekwencjonowanie
wirusa (różnicowanie
szczepów wirusa
wścieklizny u lisów
wolno żyjących)

Indywidualna
próbka/badanie
zwierzęcia

54

150,41

8 122,14

35,64

1 924,56

tak

2. Szczepienie – w 2018 r.

Zakup szczepionki

Doustne szczepienia dzikich zwierząt

Dawka szczepionki

6 789 482

1,15

7 807 904,30

0,27

1 833 160,14

tak

Koszty dystrybucji

Doustne szczepienia dzikich zwierząt

Dawka szczepionki

6 789 482

1,49

10 116 328,18

0,35

2 376 318,70

tak

3. Czyszczenie i dezynfekcja – w 2018 r.

Czyszczenie
i dezynfekcja

Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni

Metr kwadratowy powierzchni

8 175

1,74

14 224,50

0,41

3 351,75

nie

4. Inne koszty – w 2018 r.

Koszty utylizacji

Utylizacja odpadów laboratoryjnych

Kilogram odpadów

129 887

2,70

350 694,90

0,64

83 127,68

nie

Koszty materiałów

Materiały weterynaryjne

Sztuka

20 663

2,51

51 864,13

0,59

12 191,17

nie

Koszty akcji informacyjnych

Materiały informacyjne

Ulotka/plakat

122 243

0,07

8 557,01

0,02

2 444,86

tak

Koszt obserwacji

Obserwacja zwierzęcia
podejrzanego o wściekliznę

Obserwacja

24 925

147,47

3 675 689,75

34,95

871 128,75

nie

Razem koszty

23 794 389,91

 

5 601 010,74

 

Razem koszty, których dotyczy wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej

19 701 916,63

 

4 631 211,39

 

 

1) Wszystkie wartości są podane bez VAT.

2) Wyliczenie kosztów według kursu 1 euro = 4,22 zł (zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – październik 2016 r.).

3) Szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków zaplanowanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2018 (w ramach rozdziału 01022 i poz. 12 rezerw celowych).”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »