| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROGRAM WSPÓŁPRACY

między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2004–2006,

podpisany w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY

między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2004–2006

Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej (zwani dalej „Umawiającymi się Stronami”),

kierując się pragnieniem pogłębienia stosunków między swoimi narodami w dziedzinie kultury i zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej owspółpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w dniu 30 września 2003 r. w Pradze,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony będą rozwijały kontakty w dziedzinie kultury i sztuki oraz będą popierały bezpośrednią współpracę między polskimi i czeskimi twórcami, stowarzyszeniami twórczymi, instytucjami i organizacjami kulturalnymi i artystycznymi działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej w dziedzinie kultury i sztuki.

2. Umawiające się Strony będą popierały prezentowanie dzieł literackich, muzycznych, dramatycznych i sztuki plastycznej polskich i czeskich autorów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł autorów współczesnych.

Artykuł 2

Umawiające się Strony w ramach swoich możliwości, zgodnie z planami organizatorów, popierać będą na zasadach wzajemności udział polskich i czeskich solistów oraz zespołów artystycznych w znaczących imprezach teatralnych, muzycznych oraz tanecznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej. Swoją uwagę skierują przede wszystkim na następujące przedsięwzięcia:

w Rzeczypospolitej Polskiej:

– Festiwal Sztuki Współczesnej we Wrocławiu,

– XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie (w 2005 roku),

– Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans” we Wrocławiu,

– Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt” w Toruniu,

– Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”,

– Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz Jamboree” w Warszawie,

– Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu,

– Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz Juniors” w Krakowie,

– Międzynarodowy Konkurs Jazzowy „Jazz piano” w Kaliszu,

– Festiwal Lalkarski w Bielsku-Białej,

w Republice Czeskiej:

– Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Pražské jaro” („Praska wiosna”),

– Międzynarodowy Festiwal „Divadlo” („Teatr”) w Pilznie,

– Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Slanym,

– Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Hradec Kralowe,

– Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Karlowych Warach,

– Międzynarodowy Festiwal Pianina Jazzowego w Pradze,

– Festiwal Lalkarski „Skupova Plzeň” (Pilzno Skupy) (w latach parzystych),

– Festiwal Lalkarski „Mateřinka” (w latach nieparzystych).

Artykuł 3

Umawiające się Strony będą kontynuowały wspólne projekty kulturalne. Szczególną uwagę skierują na następujące akcje:

– Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez granic”, organizowany co roku w Czeskim Cieszynie i polskim Cieszynie,

– „Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej”, organizowane po obu stronach granicy,

– projekt „Teatr jako miejsce dla ludzi 2004–2006”, w ramach którego współpracuje Studio Teatralne „Farma v jaskini” („Farma w jaskini”), Stowarzyszenie Teatralne „Teatr Zar” z Wrocławia oraz Centrum Grotowskiego we Wrocławiu.

Artykuł 4

1. Umawiające się Strony będą popierały rozwój współpracy w dziedzinie sztuk plastycznych i będą dążyć do prezentowania twórczości polskich artystów plastyków w Republice Czeskiej oraz czeskich artystów plastyków w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególną uwagę przy tym skierują na następujące akcje:

w Rzeczypospolitej Polskiej:

– Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO (w 2005 roku),

– Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie,

– Międzynarodowe Triennale Malarstwa Euroregionu Karpaty w Przemyślu,

– Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie (w 2004 roku),

w Republice Czeskiej:

– Międzynarodowe Biennale Grafiki Użytkowej w Brnie (w 2004 roku).

2. Umawiające się Strony będą popierać rozwój bezpośredniej współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi galeriami oraz muzeami, ewentualnie innymi instytucjami i organizacjami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republice Czeskiej w dziedzinie tworzenia, konserwacji oraz prezentacji zbiorów muzeów i galerii jako nieodłącznej części składowej ruchomego dziedzictwa kulturowego. W tej dziedzinie będą popierały ich współpracę podczas przygotowywania i realizacji wystaw, podczas zapewniania uczestnictwa w konferencjach, sympozjach, projektach naukowych i badawczych oraz innych specjalistycznych i kulturalnych projektach wspomnianych instytucji oraz organizacji. Szczególną uwagę w powyższym zakresie skierują na wsparcie współpracy:

– Pomnika Terezin oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przy zapewnieniu eksploatacji i konserwacji stałej ekspozycji Republiki Czeskiej „Więźniowie z ziem czeskich w Oświęcimiu” oraz podczas realizacji programów edukacyjnych w ramach tej ekspozycji,

– Muzeum Miedzi w Legnicy oraz Galerii Narodowej w Pradze w przygotowaniu i realizacji wystawy „Śląska perła w Czeskiej Koronie. Trzy okresy rozkwitu sztuki Czech i Śląska”,

– podczas prezentacji międzynarodowej wystawy „Europa Środkowa około roku 1000” w Muzeum Narodowym w Poznaniu,

– Śląskiego Muzeum Regionalnego w Opawie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego przy realizacji międzynarodowego projektu „Bibliografia historii Śląska” (z udziałem Instytutu J. G. Herdera w Marburgu),

– Śląskiego Muzeum Regionalnego w Opawie i Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału nauki o ziemi w Sosnowcu przy realizacji polskiego projektu badawczego „Wspólny przygraniczny gospodarczy system terytorialny Województwa Śląskiego i Północnych Moraw w dziedzinie systemowej transformacji gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej”.

3. Instytucje oraz organizacje wymienione w ustępie 2 niniejszego artykułu mogą zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami wymieniać między sobą specjalistów w ramach roboczych pobytów studyjnych oraz materiały naukowe i informacyjne.

4. Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między polskimi i czeskimi Komitetami Narodowymi ICOM.

Artykuł 5

Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między polskimi i czeskimi ośrodkami Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI), Międzynarodowej Unii Lalkarskiej (UNIMA), Międzynarodowej Organizacji Scenografów i Techników Teatralnych (OISTAT), Międzynarodowej Rady Organizatorów Festiwali Folklorystycznych oraz Sztuki Ludowej (CIOFF), Międzynarodowej Organizacji Muzyki na Instrumenty Dęte (CISM), Międzynarodowego Stowarzyszenia Filmu Amatorskiego i Video (UNICA) oraz Międzynarodowej Organizacji Teatru Amatorskiego (AITA/IATA).

Artykuł 6

1. Umawiające się Strony będą współpracowały w dziedzinie ochrony wspólnego ruchomego, nieruchomego oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zapewnią wymianę informacji dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i będą popierały działalność skierowaną na ewidencję, inwentaryzację oraz wymianę informacji o wspólnym dziedzictwie kulturowym.

2. Umawiające się Strony będą, zgodnie z normami prawa międzynarodowego oraz przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej, na zasadach wzajemności i w granicach swoich kompetencji udzielać informacji, przekazywać doświadczenia i wspólnie zapobiegać nielegalnemu handlowi i wywozowi dóbr kultury.

3. Umawiające się Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między polskimi oraz czeskimi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi działającymi w dziedzinie ochrony i konserwacji dóbr kultury.

Artykuł 7

Umawiające się Strony w ramach swoich możliwości zapewnią ochronę prawa autorskiego i praw z tym związanych zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej oraz zgodnie z Konwencją Berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., w brzmieniu Aktu Paryskiego z dnia 24 lipca 1971 r., Międzynarodową Konwencją o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych (Konwencja Rzymska z dnia 26 października 1961 r.), a także z Traktatem WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, uzgodnionym dnia 20 grudnia 1996 r. w Genewie.

Artykuł 8

Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę polskich i czeskich instytucji oraz organizacji działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w dziedzinie amatorskiej twórczości artystycznej, tradycyjnej kultury ludowej oraz twórczości dziecięcej i zapewnią, zgodnie z planami programów organizatorów, udział polskich i czeskich zespołów, osób, członków jury i uczestników seminariów w znaczących imprezach odbywających się w danej dziedzinie kultury w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej. Szczególną uwagę skierują na następujące przedsięwzięcia:

w Rzeczypospolitej Polskiej:

–Tydzień Kultury Beskidzkiej w Bielsku-Białej,

– Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu,

– Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy w Puławach.

– Biesiada Teatralna – Horyniec-Zdrój,

– Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Szczecinie,

w Republice Czeskiej:

– Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Strážnice,

– Festiwal Sztuki Chóralnej Jihlava,

– Międzynarodowy Festiwal Czeskiego Teatru Amatorskiego „Jiráskův Hronov” (Hronow Alojzego Jiraska),

– Festiwal Amatorskich Teatrów Lalkarskich „Loutkářská Chrudim” (Lalkarskie Miasto Chrudim),

– Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Rožnovské slavnosti” (Uroczystości Rożnowskie) w skansenie w Rożnowie pod Radchoszczem.

Artykuł 9

Umawiające się Strony będą w ramach swoich możliwości popierać:

– bezpośrednią współpracę producentów filmowych, mającą na celu realizację filmów oraz świadczenie usług filmowych,

– bezpośrednią współpracę organizacji i instytucji działających w dziedzinie kinematografii, w tym archiwów filmowych,

– wymianę filmów na zasadach handlowych i niekomercyjnych,

– bezpośrednią współpracę polskich i czeskich instytucji zajmujących się tworzeniem nowych przepisów prawnych w dziedzinie mediów audiowizualnych,

– udział polskich i czeskich artystów i specjalistów w międzynarodowych filmowych festiwalach, organizowanych w kraju drugiej Strony, zgodnie z regulaminem tych festiwali, przy czym szczególną uwagę skierują na następujące akcje:

w Rzeczypospolitej Polskiej:

– Krakowski Festiwal Filmowy,

– Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Lubuskie Lato Filmowe” w Łagowie,

– Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (udział przedstawicieli Strony czeskiej jako obserwatorów),

– Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy,

– Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE, w Republice Czeskiej:

– Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach,

– Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Zlinie,

– Międzynarodowy Festiwal Filmowy Finale w Pilznie,

– Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych AniFest w Trzeboni,

– Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych w Jihlawie.

Artykuł 10

1. Umawiające się Strony będą popierać działania nakierowane na wzajemne poznanie literatur narodowych, bezpośrednią współpracę bibliotek narodowych oraz pozostałych polskich i czeskich bibliotek, muzeów literackich oraz instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz rozwijanie konkretnej współpracy w dziedzinie nowych technologii, szczególnie w dziedzinie udostępniania wspomnianej części dziedzictwa kulturowego specjalistom i pozostałym odbiorcom.

2. Umawiające się Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między polskimi i czeskimi wydawnictwami szczególnie w dziedzinie marketingu literatury pięknej i specjalistycznej na rynkach wydawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej.

3. Umawiające się Strony będą w ramach swoich możliwości popierać dokonywanie przekładów dzieł literatury polskiej na język czeski i dzieł literatury czeskiej na język polski.

Artykuł 11

Umawiające się Strony będą w ramach swoich możliwości popierać działalność kulturalną polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej oraz czeskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich działalność wydawniczą w języku ojczystym.

Artykuł 12

Umawiające się Strony będą popierały projekty realizowane w ramach współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Artykuł 13

Umawiające się Strony będą kontynuowały współpracę w ramach Grupy Roboczej do spraw rozwoju kulturalnego przy Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Transgranicznej, zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy transgranicznej, podpisaną dnia 8 września 1994 r. w Warszawie.

Artykuł 14

Umawiające się Strony w okresie ważności niniejszego programu mogą wymieniać specjalistów działających w dziedzinie kultury na robocze pobyty studyjne, każdego roku jednak najwyżej sześciu specjalistów z polskiej strony i sześciu specjalistów z czeskiej strony, każdy na pobyt trwający maksymalnie 14 dni.

Artykuł 15

Wymiana specjalistów będzie realizowana zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej oraz na następujących ogólnych warunkach:

1. Strona delegująca przekaże Stronie przyjmującej propozycję wysłania swoich kandydatów, najpóźniej dwa miesiące przed planowaną datą realizacji pobytu. W propozycji powinno być podane imię i nazwisko kandydata, propozycja programu pobytu łącznie z terminem jego realizacji oraz znajomość języków obcych kandydata.

2. Strona przyjmująca przekaże Stronie delegującej swoją decyzję o przyjęciu proponowanego kandydata na pobyt studyjny, najpóźniej jeden miesiąc przed terminem planowanego pobytu.

3. Strona delegująca zawiadomi Stronę przyjmującą o dokładnym terminie oraz sposobie transportu kandydata, najpóźniej trzy tygodnie przed datą planowanego pobytu.

4. Strona delegująca pokrywa koszty przejazdu międzynarodowego do miejsca pobytu i z powrotem.

5. Strona przyjmująca zapewnia zakwaterowanie oraz diety na wyżywienie i kieszonkowe, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej.

6. O ile wymaga tego zatwierdzony program pobytu, Strona przyjmująca pokrywa koszty transportu na terenie swojego kraju.

7. W razie nagłego zachorowania lub wypadku Strona przyjmująca pokrywa koszty koniecznej i niezwłocznej opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa Unii Europejskiej.

Artykuł 16

Wymiana wystaw będzie realizowana na podstawie warunków organizacyjnych oraz finansowych uzgodnionych bezpośrednio przez ich organizatorów.

Artykuł 17

Niniejszy program nie wyklucza możliwości podejmowania przez Umawiające się Strony innych działań uzgodnionych drogą dyplomatyczną.

Artykuł 18

Niniejszy program wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r. Po wzajemnym porozumieniu Umawiających się Stron jego ważność może być przedłużona.

SPORZĄDZONO w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

 

Minister Kultury
Rzeczypospolitej Polskiej

Za Ministerstwo Kultury
Republiki Czeskiej

infoRgrafika

infoRgrafika

Wersja obcojęzyczna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Rabczewski

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »