| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 32 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 49, poz. 527).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Załącznik 1. [STATUT CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 32 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2007 r. (poz. 244)

STATUT CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

§ 1. Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej „CBA”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „Szefem CBA”, i działającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, poleceniami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Szef CBA kieruje CBA przy pomocy zastępców oraz kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3.

2. Szefa CBA, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca, działający w ramach udzielonych mu przez Szefa CBA pełnomocnictw.

3. Szef CBA może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych funkcjonariuszy CBA do podejmowania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu.

§ 3. 1. W skład CBA wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Zarząd Operacyjno-Śledczy;

2) Zarząd Postępowań Kontrolnych;

3) Zarząd Operacji Regionalnych;

4) Zarząd Analiz i Ewidencji;

5) Zarząd Techniki Operacyjnej;

6) Gabinet Szefa;

7) Departament Ochrony;

8) Departament Kadr i Szkolenia;

9) Departament Finansów;

10) Departament Logistyki;

11) Samodzielny Wydział Prawny;

12) Samodzielny Wydział Inspekcji;

13) Zespół Audytu Wewnętrznego.

2. W skład jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, mogą wchodzić delegatury.

§ 4. Spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi CBA rozstrzyga Szef CBA.

§ 5. 1. Szef CBA może tworzyć, w celu realizacji danej kategorii lub poszczególnych spraw, zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.

2. Szef CBA może powoływać kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »