| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 33 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 kwietnia 2007 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Edukacji Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (M. P. Nr 35, poz. 386).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 33 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 kwietnia 2007 r. (poz. 260)

STATUT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

§ 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907), do spraw oświaty i wychowania.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego;

2) Departament Nadzoru Oświatowego;

3) Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;

4) Departament Młodzieży, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach;

5) Departament Spraw Nauczycielskich;

6) Departament Informatyzacji Procesów Edukacyjnych;

7) Departament Współpracy Międzynarodowej;

8) Departament Ekonomiczny;

9) Departament Funduszy Strukturalnych;

10) Departament Prawny;

11) Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;

12) Biuro Kontroli i Audytu;

13) Biuro Dyrektora Generalnego;

14) Biuro Informacji i Promocji;

15) Biuro Administracyjne;

16) Biuro Kadr i Szkolenia;

17) Biuro Spraw Obronnych;

18) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »