| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 33 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 kwietnia 2007 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Edukacji Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (M. P. Nr 35, poz. 386).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 33 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 kwietnia 2007 r. (poz. 260)

STATUT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

§ 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907), do spraw oświaty i wychowania.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego;

2) Departament Nadzoru Oświatowego;

3) Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;

4) Departament Młodzieży, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach;

5) Departament Spraw Nauczycielskich;

6) Departament Informatyzacji Procesów Edukacyjnych;

7) Departament Współpracy Międzynarodowej;

8) Departament Ekonomiczny;

9) Departament Funduszy Strukturalnych;

10) Departament Prawny;

11) Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;

12) Biuro Kontroli i Audytu;

13) Biuro Dyrektora Generalnego;

14) Biuro Informacji i Promocji;

15) Biuro Administracyjne;

16) Biuro Kadr i Szkolenia;

17) Biuro Spraw Obronnych;

18) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »