| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jeżeli w ponownym głosowaniu wystąpią przesłanki do skreślenia kandydata w dniu głosowania

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się wytyczne dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczące sposobu postępowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jeżeli w ponownym głosowaniu wystąpią przesłanki do skreślenia kandydata w dniu głosowania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących postępowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jeżeli w ponownym głosowaniu wystąpią przesłanki do skreślenia kandydata w dniu wyborów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

Załącznik 1. [WYTYCZNE DLA GMINNYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE SPOSOBU POSTĘPOWANIA W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA, JEŻELI W PONOWNYM GŁOSOWANIU WYSTĄPIĄ PRZESŁANKI DO SKREŚLENIA KANDYDATA W DNIU GŁOSOWANIA]

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 października 2010 r. (poz. 979)

WYTYCZNE DLA GMINNYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE SPOSOBU POSTĘPOWANIA W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA, JEŻELI W PONOWNYM GŁOSOWANIU WYSTĄPIĄ PRZESŁANKI DO SKREŚLENIA KANDYDATA W DNIU GŁOSOWANIA

1. Jeżeli w sytuacji gdy w ponownym głosowaniu uczestniczy dwóch kandydatów i w dniu głosowania jeden z kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze albo umrze, wówczas gminna komisja wyborcza, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, skreśla kandydata z listy kandydatów, podejmując stosowną uchwałę. Wzór uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wytycznych. Uchwałę o skreśleniu kandydata komisja niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości i przekazuje wszystkim obwodowym komisjom wyborczym oraz komisarzowi wyborczemu.

W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 4 ust. 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy, to jest głosowanie odracza się o dalsze 14 dni.

Komisja podejmuje, w związku z tym, uchwałę o przeprowadzeniu ponownego głosowania w dniu .............., według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (M. P. Nr 77, poz. 962). Konieczne jest podjęcie skutecznych działań w celu upowszechnienia treści uchwały na terenie gminy, z wykorzystaniem dostępnych środków przekazu.

Obwodowe komisje wyborcze, po otrzymaniu uchwały gminnej komisji wyborczej, podejmują uchwałę o zakończeniu głosowania i nieustaleniu wyników głosowania, co oznacza uznanie głosowania za niebyłe. Wzór uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszych wytycznych. Uchwałę obwodowa komisja wyborcza wywiesza w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców.

2. Jeżeli w ponownym głosowaniu uczestniczyć może tylko jeden kandydat, który w dniu wyborów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze albo umrze, gminna komisja wyborcza, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, skreśla kandydata z listy kandydatów, podejmując stosowną uchwałę. Wzór uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszych wytycznych.

W takim przypadku zastosowanie mają odpowiednie przepisy art. 11 ust. 2 ustawy, zgodnie z którymi wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta dokona rada gminy.

Uchwałę tę komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości i przekazuje wszystkim obwodowym komisjom wyborczym oraz komisarzowi wyborczemu.

Konieczne jest podjęcie skutecznych działań w celu upowszechnienia treści uchwały na terenie gminy, z wykorzystaniem dostępnych środków przekazu.

Obwodowe komisje wyborcze po otrzymaniu uchwały gminnej komisji wyborczej podejmują uchwałę o zakończeniu głosowania i nieustaleniu wyników głosowania (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych wytycznych), co oznacza uznanie głosowania za niebyłe. Uchwałę obwodowa komisja wyborcza wywiesza w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców.

3. W sytuacjach, o których mowa w pkt 1 i 2 wytycznych, po podjęciu uchwał o zakończeniu głosowania, obwodowe komisje wyborcze postępują zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (M. P. Nr 80, poz. 975), w części dotyczącej zabezpieczenia i przekazania dokumentów z wyborów, a w szczególności obowiązane są do starannego zapakowania kart do głosowania w pakiet i opisania go. Spis wyborców, pakiet zawierający karty do głosowania oraz formularze protokołów pakuje się w jedną paczkę, którą opisuje się i pieczętuje. Ewentualną pozostałą dokumentację (protokoły posiedzeń, uchwały itp.) komisja pakuje w drugą paczkę, którą opisuje i pieczętuje. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje w depozyt wójtowi wszystkie paczki z dokumentami oraz pieczęć komisji.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »