| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272) ogłasza się, obowiązujące na rok 2016, stawki opłat:

1) za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy,

2) za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

3) za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy,

4) eksploatacyjnych,

5) z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,

6) z tytułu podziemnego składowania odpadów,

7) z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla

– określone w załączniku do obwieszczenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

Załącznik 1. [STAWKI OPŁAT NA ROK 2016]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 25 sierpnia 2015 r. (poz. 817)

STAWKI OPŁAT NA ROK 2016

1. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:

1) węgla kamiennego i rud uranu – 565,27 zł;

2) węgla brunatnego – 226,12 zł;

3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów – 113,07 zł.

2. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 109,66 zł.

3. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 212,52 zł.

4. Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:

Lp.

Rodzaj kopaliny

Jednostka miary (j.m.)

Stawka opłaty eksploatacyjnej (zł/j.m.)

1

2

3

4

1

Alabastry

t

3,28

2

Amfibolity

t

1,10

3

Anhydryty

t

3,88

4

Baryty

t

5,88

5

Bazalty

t

1,15

6

Bentonity

t

2,02

7

Chalcedonity

t

0,71

8

Diabazy

t

0,83

9

Dolomity

t

0,95

10

Gabra

t

1,10

111)

Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

24,00

11a1)

Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

6,23

121)

Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

20,00

12a1}

Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

5,18

13

Gipsy

t

1,84

14

Gliny ogniotrwałe i ceramiczne

t

3,66

15

Gnejsy

t

1,16

16

Granity

t

1,16

17

Granodioryty

t

1,16

18

Hornfelsy

t

0,97

19

Kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne

kg

10,39

20

Kaoliny

t

3,28

21

Kopaliny ilaste pozostałe

m3

2,42

22

Kreda jeziorna

t

0,25

23

Kreda pisząca

t

0,76

24

Kwarc

t

2,02

25

Kwarcyty

t

1,03

26

Łupki

t

1,38

27

Magnezyty

t

5,21

28

Margle

t

0,75

29

Marmury

t

3,92

30

Melafiry

t

1,17

31

Metan z węgla kamiennego

tys. m3

0,00

32

Opoki

t

0,71

33

Piaski i żwiry

t

0,58

34

Piaskowce

t

0,83

35

Porfiry

t

0,83

361)

Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 1000 t

t

50,00

36a1}

Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 1000 t

t

36,84

37

Rudy cynkowo-ołowiowe

t

1,25

38

Rudy miedzi

t

3,41

39

Rudy złota

g Au (w rudzie)

0,46

40

Rudy uranu

kg U (w rudzie)

9,16

41

Serpentynity

t

0,83

42

Siarka rodzima

t

1,58

43

Sjenity

t

0,97

44

Skalenie

t

2,67

45

Skały diatomitowe

t

6,52

46

Solanki

m3

2,18

47

Sole

t

1,64

48

Szarogłazy

t

0,97

49

Torfy

m3

1,26

50

Torfy lecznicze (borowiny)

m3

1,26

51

Trawertyny

t

0,75

52

Tufy

t

0,83

53

Wapienie

t

0,75

54

Węgiel brunatny

t

1,84

55

Węgiel kamienny

t

2,34

56

Wody lecznicze

m3

1,46

57

Wody termalne

m3

0,00

58

Zieleńce

t

0,97

59

Ziemia krzemionkowa

t

6,52

60

Zlepieńce

t

3,92

61

Inne kopaliny

t

3,92

 

5. Stawki opłat z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji wynoszą dla:

1) substancji gazowych – 1,79 zł/tys. m3;

2) substancji ciekłych – 3,51 zł/t;

3) pozostałych substancji – 1,78 zł/t.

6. Stawki opłat z tytułu podziemnego składowania odpadów wynoszą dla odpadów:

1) niebezpiecznych – 72,00 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t;

2) obojętnych – 4,16 zł/t;

3) innych niż niebezpieczne i obojętne – 5,56 zł/t.

7. Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 5,26 zł/t.

 

1) Stawka opłaty nie została przeliczona na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na 2015 rok, gdyż jej wysokość na 2016 r. została określona w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »