| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272) ogłasza się, obowiązujące na rok 2016, stawki opłat:

1) za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy,

2) za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

3) za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy,

4) eksploatacyjnych,

5) z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,

6) z tytułu podziemnego składowania odpadów,

7) z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla

– określone w załączniku do obwieszczenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

Załącznik 1. [STAWKI OPŁAT NA ROK 2016]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 25 sierpnia 2015 r. (poz. 817)

STAWKI OPŁAT NA ROK 2016

1. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:

1) węgla kamiennego i rud uranu – 565,27 zł;

2) węgla brunatnego – 226,12 zł;

3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów – 113,07 zł.

2. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 109,66 zł.

3. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 212,52 zł.

4. Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:

Lp.

Rodzaj kopaliny

Jednostka miary (j.m.)

Stawka opłaty eksploatacyjnej (zł/j.m.)

1

2

3

4

1

Alabastry

t

3,28

2

Amfibolity

t

1,10

3

Anhydryty

t

3,88

4

Baryty

t

5,88

5

Bazalty

t

1,15

6

Bentonity

t

2,02

7

Chalcedonity

t

0,71

8

Diabazy

t

0,83

9

Dolomity

t

0,95

10

Gabra

t

1,10

111)

Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

24,00

11a1)

Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

6,23

121)

Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

20,00

12a1}

Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

5,18

13

Gipsy

t

1,84

14

Gliny ogniotrwałe i ceramiczne

t

3,66

15

Gnejsy

t

1,16

16

Granity

t

1,16

17

Granodioryty

t

1,16

18

Hornfelsy

t

0,97

19

Kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne

kg

10,39

20

Kaoliny

t

3,28

21

Kopaliny ilaste pozostałe

m3

2,42

22

Kreda jeziorna

t

0,25

23

Kreda pisząca

t

0,76

24

Kwarc

t

2,02

25

Kwarcyty

t

1,03

26

Łupki

t

1,38

27

Magnezyty

t

5,21

28

Margle

t

0,75

29

Marmury

t

3,92

30

Melafiry

t

1,17

31

Metan z węgla kamiennego

tys. m3

0,00

32

Opoki

t

0,71

33

Piaski i żwiry

t

0,58

34

Piaskowce

t

0,83

35

Porfiry

t

0,83

361)

Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 1000 t

t

50,00

36a1}

Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 1000 t

t

36,84

37

Rudy cynkowo-ołowiowe

t

1,25

38

Rudy miedzi

t

3,41

39

Rudy złota

g Au (w rudzie)

0,46

40

Rudy uranu

kg U (w rudzie)

9,16

41

Serpentynity

t

0,83

42

Siarka rodzima

t

1,58

43

Sjenity

t

0,97

44

Skalenie

t

2,67

45

Skały diatomitowe

t

6,52

46

Solanki

m3

2,18

47

Sole

t

1,64

48

Szarogłazy

t

0,97

49

Torfy

m3

1,26

50

Torfy lecznicze (borowiny)

m3

1,26

51

Trawertyny

t

0,75

52

Tufy

t

0,83

53

Wapienie

t

0,75

54

Węgiel brunatny

t

1,84

55

Węgiel kamienny

t

2,34

56

Wody lecznicze

m3

1,46

57

Wody termalne

m3

0,00

58

Zieleńce

t

0,97

59

Ziemia krzemionkowa

t

6,52

60

Zlepieńce

t

3,92

61

Inne kopaliny

t

3,92

 

5. Stawki opłat z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji wynoszą dla:

1) substancji gazowych – 1,79 zł/tys. m3;

2) substancji ciekłych – 3,51 zł/t;

3) pozostałych substancji – 1,78 zł/t.

6. Stawki opłat z tytułu podziemnego składowania odpadów wynoszą dla odpadów:

1) niebezpiecznych – 72,00 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t;

2) obojętnych – 4,16 zł/t;

3) innych niż niebezpieczne i obojętne – 5,56 zł/t.

7. Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 5,26 zł/t.

 

1) Stawka opłaty nie została przeliczona na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na 2015 rok, gdyż jej wysokość na 2016 r. została określona w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »