| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r.,

podpisana w Berlinie dnia 14 listopada 2012 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

i Rząd Republiki Federalnej Niemiec,

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami” –

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

W Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 roku, Umawiające się Strony wprowadzają następujące zmiany:

1) w artykule 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strona polska przekaże do budżetu Fundacji na rzecz Nauki środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość dziesięciu milionów euro:

1) w okresie do 2015 roku przekaże rocznie środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość dwóch milionów euro oraz

2) w okresie od 2016 roku przekaże rocznie środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość miliona euro.”,

2) w artykule 4 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organami Fundacji na rzecz Nauki są:

1) Kuratorium, w skład którego wchodzi ośmiu członków, w tym dwóch przedstawicieli Strony polskiej, wyznaczonych przez polskiego ministra właściwego do spraw nauki w porozumieniu z polskim Ministrem Spraw Zagranicznych,

2) Zarząd, w skład którego wchodzi nie więcej niż trzech członków, w tym jeden przedstawiciel Strony polskiej wyznaczony przez polskiego ministra właściwego do spraw nauki,

3) Rada Doradcza, w skład której wchodzi nie więcej niż sześciu członków, w tym dwóch przedstawicieli Strony polskiej wyznaczonych przez polskiego ministra właściwego do spraw nauki.”,

3) w artykule 7 punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) minister właściwy do spraw nauki – ze Strony polskiej,

2) Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych – ze Strony niemieckiej.”,

4) w artykule 8 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez jedną z Umawiających się Stron, niezależnie od przypadku rozwiązania Fundacji na rzecz Nauki, albo połączenia Fundacji na rzecz Nauki z inną fundacją bez zgody Strony polskiej, Strona niemiecka zapewnia Stronę polską, że środki finansowe wpłacone przez Stronę polską, zgodnie z artykułem 3 ustęp 1, zostaną zwrócone w odpowiedniej wysokości nie niższej jednak niż suma wpłat faktycznie dokonanych przez Stronę polską – zgodnie z obowiązującym w tym czasie upoważnieniem ustawy budżetowej Republiki Federalnej Niemiec – w okresie pięciu lat od dnia, w którym niniejsza Umowa utraci moc lub Fundacja na rzecz Nauki zostanie połączona z inną fundacją.”.

Artykuł 2

1. Strona polska rozpocznie dokonywanie wpłat, o których mowa w artykule 3 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 roku, w brzmieniu nadanym niniejszą umową, począwszy od roku, w którym niniejsza Umowa wejdzie w życie.

2. Płatności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej Umowy stanowią część całkowitego wkładu finansowego, o którym mowa w artykule 3 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 roku, w brzmieniu nadanym niniejszą Umową.

Artykuł 3

Niniejsza Umowa po jej wejściu w życie stanowi integralną część Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 roku.

Artykuł 4

Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu otrzymania przez Stronę niemiecką drogą dyplomatyczną powiadomienia Strony polskiej o spełnieniu niezbędnych wymogów wewnętrznych dla jej wejścia w życie.

Sporządzono w Berlinie dnia 14 listopada 2012 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu
Republiki Federalnej Niemiec

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Wersja w języku niemieckim

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »