| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r.,

podpisana w Berlinie dnia 14 listopada 2012 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

i Rząd Republiki Federalnej Niemiec,

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami” –

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

W Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 roku, Umawiające się Strony wprowadzają następujące zmiany:

1) w artykule 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strona polska przekaże do budżetu Fundacji na rzecz Nauki środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość dziesięciu milionów euro:

1) w okresie do 2015 roku przekaże rocznie środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość dwóch milionów euro oraz

2) w okresie od 2016 roku przekaże rocznie środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość miliona euro.”,

2) w artykule 4 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organami Fundacji na rzecz Nauki są:

1) Kuratorium, w skład którego wchodzi ośmiu członków, w tym dwóch przedstawicieli Strony polskiej, wyznaczonych przez polskiego ministra właściwego do spraw nauki w porozumieniu z polskim Ministrem Spraw Zagranicznych,

2) Zarząd, w skład którego wchodzi nie więcej niż trzech członków, w tym jeden przedstawiciel Strony polskiej wyznaczony przez polskiego ministra właściwego do spraw nauki,

3) Rada Doradcza, w skład której wchodzi nie więcej niż sześciu członków, w tym dwóch przedstawicieli Strony polskiej wyznaczonych przez polskiego ministra właściwego do spraw nauki.”,

3) w artykule 7 punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) minister właściwy do spraw nauki – ze Strony polskiej,

2) Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych – ze Strony niemieckiej.”,

4) w artykule 8 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez jedną z Umawiających się Stron, niezależnie od przypadku rozwiązania Fundacji na rzecz Nauki, albo połączenia Fundacji na rzecz Nauki z inną fundacją bez zgody Strony polskiej, Strona niemiecka zapewnia Stronę polską, że środki finansowe wpłacone przez Stronę polską, zgodnie z artykułem 3 ustęp 1, zostaną zwrócone w odpowiedniej wysokości nie niższej jednak niż suma wpłat faktycznie dokonanych przez Stronę polską – zgodnie z obowiązującym w tym czasie upoważnieniem ustawy budżetowej Republiki Federalnej Niemiec – w okresie pięciu lat od dnia, w którym niniejsza Umowa utraci moc lub Fundacja na rzecz Nauki zostanie połączona z inną fundacją.”.

Artykuł 2

1. Strona polska rozpocznie dokonywanie wpłat, o których mowa w artykule 3 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 roku, w brzmieniu nadanym niniejszą umową, począwszy od roku, w którym niniejsza Umowa wejdzie w życie.

2. Płatności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej Umowy stanowią część całkowitego wkładu finansowego, o którym mowa w artykule 3 ustęp 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 roku, w brzmieniu nadanym niniejszą Umową.

Artykuł 3

Niniejsza Umowa po jej wejściu w życie stanowi integralną część Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 roku.

Artykuł 4

Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu otrzymania przez Stronę niemiecką drogą dyplomatyczną powiadomienia Strony polskiej o spełnieniu niezbędnych wymogów wewnętrznych dla jej wejścia w życie.

Sporządzono w Berlinie dnia 14 listopada 2012 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu
Republiki Federalnej Niemiec

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Wersja w języku niemieckim

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »