| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 i 1228 oraz z 2017 r. poz. 32) oraz zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) ogłasza się wykazy opublikowanych Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy:

1) dyrektywy 90/385/EWG1) wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228, 1579 i 1948) – wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) dyrektywy 2009/48/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) – wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3) dyrektywy 2014/33/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. poz. 811) – wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;

4) dyrektywy 2008/57/WE wdrożonej ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1372) – wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;

5) dyrektywy 2014/30/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579), ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1258 i 1948) – wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;

6) dyrektywy 2006/42/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228 oraz z 2011 r. poz. 701) – wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;

7) dyrektywy 2014/35/UE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806) – wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia;

8) dyrektywy 2001/95/WE wdrożonej ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) – wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia;

9) dyrektywy 2011/65/UE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 7) – wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;

10) dyrektywy 94/62/WE wdrożonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255) – wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;

11) dyrektywy 96/60/WE2) – wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia;

12) dyrektywy 2014/29/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. poz. 812) – wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia;

13) dyrektywy 2004/22/WE3) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. poz. 27 oraz z 2010 r. poz. 1103) – wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;

14) dyrektywy 1999/5/WE4) wdrożonej ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, 1579, 1823, 1948, 1954 i 2003) – wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia;

15) dyrektywy 2014/53/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579) – wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;

16) dyrektywy 2013/53/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807) – wykaz stanowi załącznik nr 16 do obwieszczenia;

17) dyrektywy 97/23/WE5) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. poz. 2200 oraz z 2015 r. poz. 244) – wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia;

18) dyrektywy 2014/68/UE wdrożonej rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. poz. 1036) – wykaz stanowi załącznik nr 18 do obwieszczenia;

19) dyrektywy 2014/34/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) – wykaz stanowi załącznik nr 19 do obwieszczenia;

20) dyrektywy 2000/9/WE wdrożonej ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 i 1228 oraz z 2017 r. poz. 32), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. poz. 130) – wykaz stanowi załącznik nr 20 do obwieszczenia;

21) dyrektywy 93/42/EWG6) wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228, 1579 i 1948) – wykaz stanowi załącznik nr 21 do obwieszczenia;

22) dyrektywy 2009/142/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. poz. 2201) – wykaz stanowi załącznik nr 22 do obwieszczenia;

23) dyrektywy 97/67/WE wdrożonej ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) – wykaz stanowi załącznik nr 23 do obwieszczenia;

24) dyrektywy 89/686/EWG wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. poz. 2173) – wykaz stanowi załącznik nr 24 do obwieszczenia;

25) dyrektywy 2014/31/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802) – wykaz stanowi załącznik nr 25 do obwieszczenia;

26) dyrektywy 98/79/WE wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228, 1579 i 1948) – wykaz stanowi załącznik nr 26 do obwieszczenia;

27) dyrektywy 2009/128/WE wdrożonej ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 i 60) – wykaz stanowi załącznik nr 27 do obwieszczenia.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: T. Schweitzer

 

1) Dyrektywa 90/385/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 90/385/EWG. Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych.

2) Dyrektywa Komisji 96/60/WE wykonuje dyrektywę Rady 92/75/EWG. Dyrektywa 96/60/WE została wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń (Dz. U. poz. 825), które utraciło moc z dniem 12 lutego 2015 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 151).

3) Dyrektywa 2004/22/WE utraciła moc ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2014/32/UE. Do dyrektywy 2014/32/UE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych.

4) Dyrektywa 1999/5/WE utraciła moc ze skutkiem od dnia 13 czerwca 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2014/53/UE wdrożona ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579). Na podstawie art. 48 dyrektywy 2014/53/UE urządzenia radiowe nią objęte, które są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa unijnego obowiązującymi do dnia 12 czerwca 2016 r., mogą być wprowadzone do obrotu do dnia 12 czerwca 2017 r.

5) Dyrektywa 97/23/WE utraciła moc ze skutkiem od dnia 19 lipca 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2014/68/UE.

6) Dyrektywa 93/42/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 93/42/EWG. Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych.

Załącznik 1. [DYREKTYWA 90/385/EWG. AKTYWNE WSZCZEPIALNE URZĄDZENIA MEDYCZNE]

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
z dnia 2 lutego 2017 r. (poz. 253)

Załącznik nr 1

DYREKTYWA 90/385/EWG. AKTYWNE WSZCZEPIALNE URZĄDZENIA MEDYCZNE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [DYREKTYWA 2009/48/WE. BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK]

Załącznik nr 2

DYREKTYWA 2009/48/WE. BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [DYREKTYWA 2014/33/UE. DŹWIGI]

Załącznik nr 3

DYREKTYWA 2014/33/UE. DŹWIGI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [DYREKTYWA 2008/57/WE. INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI]

Załącznik nr 4

DYREKTYWA 2008/57/WE. INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [DYREKTYWA 2014/30/UE. KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC)]

Załącznik nr 5

DYREKTYWA 2014/30/UE. KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [DYREKTYWA 2006/42/WE. MASZYNY (MD)]

Załącznik nr 6

DYREKTYWA 2006/42/WE. MASZYNY (MD)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [DYREKTYWA 2014/35/WE. NISKONAPIĘCIOWY SPRZĘT ELEKTRYCZNY (LVD)]

Załącznik nr 7

DYREKTYWA 2014/35/WE. NISKONAPIĘCIOWY SPRZĘT ELEKTRYCZNY (LVD)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW. DYREKTYWA 2001/95/WE]

Załącznik nr 8

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW. DYREKTYWA 2001/95/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [DYREKTYWA 2011/65/UE. OGRANICZENIA STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI (ROHS)]

Załącznik nr 9

DYREKTYWA 2011/65/UE. OGRANICZENIA STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI (ROHS)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [DYREKTYWA 94/62/WE. OPAKOWANIA I OPAKOWANIA ZUŻYTE]

Załącznik nr 10

DYREKTYWA 94/62/WE. OPAKOWANIA I OPAKOWANIA ZUŻYTE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [DYREKTYWA 96/60/WE. ETYKIETY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – PRALKO-SUSZARKI BĘBNOWE TYPU DOMOWEGO]

Załącznik nr 11

DYREKTYWA 96/60/WE. ETYKIETY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – PRALKO-SUSZARKI BĘBNOWE TYPU DOMOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 12. [DYREKTYWA 2014/29/UE. PROSTE ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE (SPVD)]

Załącznik nr 12

DYREKTYWA 2014/29/UE. PROSTE ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE (SPVD)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 13. [DYREKTYWA 2004/22/WE. PRZYRZĄDY POMIAROWE (MID)]

Załącznik nr 13

DYREKTYWA 2004/22/WE. PRZYRZĄDY POMIAROWE (MID)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 14. [DYREKTYWA 1999/5/WE. RADIOWE I TELEKOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA KOŃCOWE (RTTE)]

Załącznik nr 14

DYREKTYWA 1999/5/WE. RADIOWE I TELEKOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA KOŃCOWE (RTTE)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 15. [DYREKTYWA 2014/53/UE. RADIOWE I TELEKOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA KOŃCOWE (RTTE)]

Załącznik nr 15

DYREKTYWA 2014/53/UE. RADIOWE I TELEKOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA KOŃCOWE (RTTE)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 16. [DYREKTYWA 2013/53/UE. REKREACYJNE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE I SKUTERY WODNE]

Załącznik nr 16

DYREKTYWA 2013/53/UE. REKREACYJNE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE I SKUTERY WODNE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 17. [DYREKTYWA 97/23/WE. URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE (PED)]

Załącznik nr 17

DYREKTYWA 97/23/WE. URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE (PED)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 18. [DYREKTYWA 2014/68/UE. URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE (PED)]

Załącznik nr 18

DYREKTYWA 2014/68/UE. URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE (PED)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 19. [DYREKTYWA 2014/34/UE. URZĄDZENIA UŻYWANE W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ (ATEX)]

Załącznik nr 19

DYREKTYWA 2014/34/UE. URZĄDZENIA UŻYWANE W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ (ATEX)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 20. [DYREKTYWA 2000/9/WE. URZĄDZENIA KOLEI LINOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU OSÓB]

Załącznik nr 20

DYREKTYWA 2000/9/WE. URZĄDZENIA KOLEI LINOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU OSÓB

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 21. [DYREKTYWA 93/42/EWG. URZĄDZENIA MEDYCZNE]

Załącznik nr 21

DYREKTYWA 93/42/EWG. URZĄDZENIA MEDYCZNE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 22. [DYREKTYWA 2009/142/WE. URZĄDZENIA SPALAJĄCE PALIWA GAZOWE (GAD)]

Załącznik nr 22

DYREKTYWA 2009/142/WE. URZĄDZENIA SPALAJĄCE PALIWA GAZOWE (GAD)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 23. [DYREKTYWA 97/67/WE. USŁUGI POCZTOWE]

Załącznik nr 23

DYREKTYWA 97/67/WE. USŁUGI POCZTOWE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 24. [DYREKTYWA 89/686/EWG. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (PPE)]

Załącznik nr 24

DYREKTYWA 89/686/EWG. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (PPE)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 25. [DYREKTYWA 2014/31/UE. WAGI NIEAUTOMATYCZNE]

Załącznik nr 25

DYREKTYWA 2014/31/UE. WAGI NIEAUTOMATYCZNE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 26. [DYREKTYWA 98/79/WE. WYROBY MEDYCZNE UŻYWANE DO DIAGNOZY IN VITRO]

Załącznik nr 26

DYREKTYWA 98/79/WE. WYROBY MEDYCZNE UŻYWANE DO DIAGNOZY IN VITRO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 27. [DYREKTYWA 2009/128/WE. ZRÓWNOWAŻONE STOSOWANIE PESTYCYDÓW]

Załącznik nr 27

DYREKTYWA 2009/128/WE. ZRÓWNOWAŻONE STOSOWANIE PESTYCYDÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »