| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 38
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 5 kwietnia 2012 r.

w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, zpóźn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.
Podwyższa się kwoty jednorazowych odszkodowań, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, zwanej dalej „ustawą”, do wysokości określonej w decyzji.
§ 2.
Funkcjonariuszowi, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby, o których mowa w ustawie, jednorazowe odszkodowanie pieniężne przysługuje w wysokości określonej w ustawie, nie mniej jednak niż 680 zł za każdy procent ustalonego uszczerbku na zdrowiu.
§ 3.
1. Kwotę jednorazowego odszkodowania przysługującego członkom rodziny funkcjonariusza z tytułu jego śmierci wskutek wypadku lub choroby ustala się w wysokości:

1) 61.191 zł – jeżeli do odszkodowania uprawniony jest małżonek zmarłego funkcjonariusza albo jego dziecko będące sierotą zupełną;

2) 11.898 zł na drugą i każdą następną sierotę zupełną – jeżeli po zmarłym funkcjonariuszu pozostało dwoje lub więcej dzieci, które są sierotami zupełnymi;

3) 30.596 zł na każdego uprawnionego – jeżeli do odszkodowania uprawniony jest inny, niż wymieniony w pkt 1 i 2, członek rodziny zmarłego funkcjonariusza, w tym także dziecko niebędące sierotą zupełną;

4) 61.191 zł – jeżeli uprawnieni do odszkodowania są tylko rodzice zmarłego funkcjonariusza; jeżeli do odszkodowania uprawnione jest jedno z rodziców kwota odszkodowania wynosi – 38.244 zł.

§ 4.
Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w kwotach ustalonych w niniejszej decyzji, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4 ustawy, jeżeli decyzja o przyznaniu odszkodowania została wydana po dniu 31 marca 2012 r.
§ 5.
Uchyla się decyzję Nr 108 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 6, poz. 22 z późn. zm.2)).
§ 6.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 2001 r. Nr 81, poz. 877 oraz z 2004 r. Nr 43, poz. 411.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały zamieszczone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2004 r. Nr 4, poz. 10, z 2005 r. Nr 5, poz. 20, z 2006 r. Nr 7, poz. 33, z 2007 r. Nr 5, poz. 23, z 2008 r. Nr 8, poz. 37, z 2009 r. Nr 3, poz. 20, z 2010 r. Nr 5, poz. 19 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 34.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »