| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 63A
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 4 października 2012 r.

w sprawie znaku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się znak graficzny dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „znakiem graficznym”, oraz zasady jego używania.

§ 2.

1. Znak graficzny ma kształt owalu o wymiarach: wysokość 74 mm, szerokość 56 mm, którego stosunek wysokości do jego szerokości wynosi 1:1,35. W górnej części po lewej stronie na tle niebieskim umieszczony jest napis (drukowanymi literami) w kolorze białym „SŁUŻBA ZDROWIA”. W środku, na tle niebieskim znajduje się stylizowana Laska Eskulapa, której elementy stanowią: laska zakończona czarną kulą z białym znakiem po prawej stronie w kolorze biało-czerwonym oraz wąż oplatający laskę w kolorze czarnym, w środkowej części tułowia białym, posiadający biały (czarny) wzór na grzbiecie, a także trójkątne oczy w kolorze białym. W środkowej części na niebieskim tle znajduje się biały napis (drukowanymi literami z wyjątkiem litery „S”) „M S W”, którego litera „S” stanowi środkową część węża – elementu Laski Eskulapa. Poniżej w dolnej części po prawej stronie znajdują się nachodzące na siebie liście babki lancetowatej w kolorze zielonym.

2. W znaku graficznym zastosowano barwy: biała R:255 G:255 B:255, czarna R:0 G:0 B:0, czerwona R230 G:0 B:25, niebieska R:0G:66 B: 140, zielona R:0 G: 145 B:54.

3. Wzór znaku graficznego określa załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Znak graficzny może być używany w szczególności w następujący sposób:

1) na blankietach używanych do korespondencji w skali 1:2;

2) na kalendarzach, materiałach reklamowych lub promocyjnych w skali 1:1;

3) na szyldach lub elewacjach budynków samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych w skali nie większej niż 25:1;

4) na wszystkich ubiorach odzieży ochronnej personelu medycznego i niemedycznego na środku lewej górnej kieszeni w skali 1:1;

5) na drzwiach samochodów transportu medycznego w skali 3:1;

6) na statkach powietrznych w skali 4:1. Umieszczenie znaku graficznego na statku powietrznym powinno odpowiadać warunkom określonym w przepisach o rejestrze statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego;

7) stronach internetowych, wizytówkach i identyfikatorach.

§ 4.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej tworzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych mogą używać dotychczas stosowanych znaków graficznych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 5.

Traci moc zarządzenie Nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie znaku zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 6, poz. 26).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Załącznik 1. [WZÓR ZNAKU GRAFICZNEGO SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ TWORZONYCH PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH]

Załącznik do zarządzenia Nr 63A
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 października 2012 r. (poz. 73)

WZÓR ZNAKU GRAFICZNEGO SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ TWORZONYCH PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »