| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 73
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 6 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 3 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r., poz. 5 i poz. 10), w załączniku „Statut państwowej jednostki budżetowej – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 uchyla się pkt 2;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zakres zadań Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.”;

3) w § 11 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) realizacja zadań dotyczących nieruchomości będącej w dyspozycji Centrum, w szczególności polegająca na zarządzaniu nieruchomością, prowadzeniu remontów oraz eksploatacji nieruchomości.”;

4) w § 17 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) administrator bezpieczeństwa informacji, który wykonuje zadania związane z nadzorem bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Systemie Centralnej Personalizacji Danych Osobowych (SCPDO), Sagę Symfonia i bazie danych „Archiwum Jedenastoletnie CPD MSW” oraz współpracuje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych z administratorem bezpieczeństwa informacji baz danych i rejestrów danych osobowych przeszukiwanych przy pomocy aplikacji Jantar i CEPIK”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »