| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 25 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza,się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 „Instrukcja kancelaryjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 41 w ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) ponumerowanie wszystkich stron w teczkach akt z materiałami archiwalnymi (kat. „A") i dokumentacją niearchiwalną, przechowywaną w okresie dłuższym niż 25 lat, miękkim ołówkiem, z podaniem ich liczby pod treścią ostatniego wpisu w spisie spraw;

6) uzupełnienie spisów spraw w teczkach akt z materiałami archiwalnymi (kat. „A") i dokumentacją niearchiwalną, przechowywaną w okresie dłuższym niż 25 lat, przez wpisanie przy każdej pozycji spisu spraw numeracji stron obejmujących sprawę wpisaną w tej pozycji;",

b) w załączniku Nr 1 do Instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pkt 6 objaśnień otrzymuje brzmienie:

„6. daty skrajne akt (data najwcześniejszego i najpóźniejszego pisma w teczce)."

2) w załączniku Nr 2 „Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" wprowadza się następujące zmiany:

a) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 012 symbole klasyfikacyjne 0125 oraz 0127-0128 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

b) dodaje się symbol klasyfikacyjny 013 w brzmieniu:

infoRgrafika

c) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 014 symbole klasyfikacyjne 0145-0146 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

d) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 018:

– symbole klasyfikacyjne 0180-0187 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

– uchyla się symbol klasyfikacyjny 0188,

e) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 019 symbole klasyfikacyjne 0190-0191 oraz 0196 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

f) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 027 dodaje się symbol klasyfikacyjny 0275 w brzmieniu:

infoRgrafika

g) dodaje się symbol klasyfikacyjny 047 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 047 symbole klasyfikacyjne 0470-0471 w brzmieniu:

infoRgrafika

h) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 073:

– symbol klasyfikacyjny 073 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 073 symbole klasyfikacyjne 0730-0734 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

– uchyla się symbol klasyfikacyjny 0737,

i) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 074 symbole klasyfikacyjne 0743-0744 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

j) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 076:

– symbole klasyfikacyjne 0764-0767 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

– dodaje się symbol klasyfikacyjny 0769 w brzmieniu:

infoRgrafika

k) symbol klasyfikacyjny 111 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 111 symbole klasyfikacyjne 1110-1114 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

l) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 113 symbole klasyfikacyjne 1130 oraz 1133 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

m) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 120 symbol klasyfikacyjny 1204 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

n) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 122:

- symbol klasyfikacyjny 122 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– dodaje się symbole klasyfikacyjne 1220-1222 w brzmieniu:

infoRgrafika

o) symbol klasyfikacyjny 125 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 125 symbole klasyfikacyjne 1250-1252 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

p) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 127 dodaje się symbol klasyfikacyjny 1275 w brzmieniu:

infoRgrafika

q) symbol klasyfikacyjny 128 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

r) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 142 symbole klasyfikacyjne 1423-1424 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

s) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 148:

– symbol klasyfikacyjny 1488 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– dodaje się symbol klasyfikacyjny 1489 w brzmieniu:

infoRgrafika

t) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 162 symbol klasyfikacyjny 1620 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

u) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 166 symbol klasyfikacyjny 1660 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

v) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 221 symbole klasyfikacyjne 2210-2211 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

w) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 222 dodaje się symbol klasyfikacyjny 2226 w brzmieniu:

infoRgrafika

x) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 311 symbole klasyfikacyjne 3110-3111 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

y) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 315 symbol klasyfikacyjny 3150 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

z) w symbolu klasyfikacyjnym 42:

– symbol klasyfikacyjny 42 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 42 symbole klasyfikacyjne 420-421 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

– uchyla się symbole klasyfikacyjne 422-424,

za) dodaje się symbol klasyfikacyjny 514 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 514 symbole klasyfikacyjne 5140-5142 w brzmieniu:

infoRgrafika

zb) dodaje się symbol klasyfikacyjny 515 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 515 symbole klasyfikacyjne 5150-5153 w brzmieniu:

infoRgrafika

zc) uchyla się symbol klasyfikacyjny 59,

zd) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 625:

– symbol klasyfikacyjny 625 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– dodaje się symbole klasyfikacyjne 6250-6251 w brzmieniu:

infoRgrafika

ze) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 63:

– symbol klasyfikacyjny 63 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– uchyla się symbol klasyfikacyjny 632.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: Jacek Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »