| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 42
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 6 maja 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.2)) zarządza, się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 44 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 48), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) członkowie:

a) zastępca przewodniczącego Zespołu – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, do zakresu czynności którego należą sprawy zarządzania kryzysowego,

b) Sekretarz i Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,

c) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

d) Komendant Główny Policji,

e) Komendant Główny Straży Granicznej,

f) Szef Biura Ochrony Rządu,

g) Szef Obrony Cywilnej Kraju,

h) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

i) Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

j) Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

k) Dyrektor Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

l) Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

m) Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

n) Dyrektor Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

o) Dyrektor Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

p) sekretarz Zespołu – Dyrektor Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przekazywanie informacji w zakresie zarządzania kryzysowego, prowadzenia analiz i ocen sytuacji kryzysowych oraz decyzji właściwych organów zarządzania kryzysowego na potrzeby Zespołu odbywa się za pośrednictwem Centrum Zarządzania Kryzysowego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460, 908 i 951.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »