| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 49
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych albo nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Na stanowisko Pełnomocnika może być powołana osoba, która jest zatrudniona w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych:

1) będąca członkiem korpusu służby cywilnej;

2) posiadająca wykształcenie wyższe.

3. Pełnomocnika powołuje i odwołuje w drodze decyzji Minister Spraw Wewnętrznych.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) współpraca z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefem Biura Ochrony Rządu lub ich pełnomocnikami w zakresie wypracowania standardów lub procedur postępowania w sprawach, gdzie mogło dojść do nierównego traktowania kobiet i mężczyzn, w szczególności ze względu na płeć;

2) wzmacnianie działań prowadzonych przez podmioty, o których mowa w pkt 1, w zakresie realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn, w szczególności poprzez monitoring i wprowadzanie koniecznych rozwiązań w zakresie równego dostępu do ścieżek rozwoju zawodowego i awansu;

3) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących informacji o przypadkach nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych podległych albo nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

§ 3.

Realizując zadania, o których mowa w § 2, Pełnomocnik może występować do podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 1, z żądaniem udzielania informacji w sprawach dotyczących zakresu jego działania.

§ 4.

Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych:

1) informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2;

2) roczne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.

§ 6.

Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Karol Siergiej

Radca prawny, wspólnik kancelarii obsługującej osoby fizyczne oraz przedsiębiorców i inne podmioty (w tym lecznicze). Przez pięć lat był zatrudniony jako specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych, prawie cywilnym a także prawie i postępowaniu administracyjnym (w szczególności problematyce legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP). Autor licznych publikacji, doświadczony szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »