| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 49
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych albo nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Na stanowisko Pełnomocnika może być powołana osoba, która jest zatrudniona w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych:

1) będąca członkiem korpusu służby cywilnej;

2) posiadająca wykształcenie wyższe.

3. Pełnomocnika powołuje i odwołuje w drodze decyzji Minister Spraw Wewnętrznych.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) współpraca z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefem Biura Ochrony Rządu lub ich pełnomocnikami w zakresie wypracowania standardów lub procedur postępowania w sprawach, gdzie mogło dojść do nierównego traktowania kobiet i mężczyzn, w szczególności ze względu na płeć;

2) wzmacnianie działań prowadzonych przez podmioty, o których mowa w pkt 1, w zakresie realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn, w szczególności poprzez monitoring i wprowadzanie koniecznych rozwiązań w zakresie równego dostępu do ścieżek rozwoju zawodowego i awansu;

3) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących informacji o przypadkach nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych podległych albo nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

§ 3.

Realizując zadania, o których mowa w § 2, Pełnomocnik może występować do podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 1, z żądaniem udzielania informacji w sprawach dotyczących zakresu jego działania.

§ 4.

Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych:

1) informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2;

2) roczne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.

§ 6.

Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Furtas

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »