| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 65
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania dokumentacji w celu zapewnienia usługi transmisji w Ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się jako organ pomocniczy Ministra Spraw Wewnętrznych Zespół do opracowania:

1) warunków przedłużenia świadczenia usługi teletransmisji w sieci OST 112 po 31 grudnia 2013 r. na podstawie zapisów umowy nr 2010/CPI/4/ATM z dnia 22 stycznia 2010 r.;

2) opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków zamówienia, celem udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi transmisji w sieci OST 112.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Dyrektor Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „Przewodniczącym”;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Zastępca Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, zwany dalej „Zastępcą”;

3) Sekretarz Zespołu – wyznaczony przez Przewodniczącego pracownik Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) trzech przedstawicieli Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji,

b) trzech przedstawicieli Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

c) przedstawiciel Biura Administracyjno-Finansowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, w charakterze ekspertów, inne osoby spoza jego składu w zakresie objętym zadaniami Zespołu.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca.

2. Z posiedzeń Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego lub Zastępcę i przekazywany członkom Zespołu.

3. Przewodniczący lub Zastępca do końca każdego miesiąca przedstawia protokoły z posiedzeń Zespołu Podsekretarzowi Stanu sprawującemu nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z utrzymaniem, rozwojem i finansowaniem Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112).

§ 4.

1. Przewodniczący lub Zastępca określa terminy i miejsca posiedzeń Zespołu, zakres spraw, które będą tematem posiedzenia Zespołu, wyznacza zadania członkom Zespołu.

2. Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym. Dopuszcza się prowadzenie prac przez Zespół przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 5.

1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 6.

Zespół ulega rozwiązaniu na wniosek Przewodniczącego po akceptacji przez Podsekretarza Stanu, o którym mowa w § 3 ust. 3, dokumentacji w zakresie zapewnienia usługi transmisji w sieci OST 112.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »