| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 22 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury zarządzania projektem „pl.ID”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia struktury zarządzania projektem „pl.ID” (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W skład struktury zarządzania na poziomie Programu wchodzą:

1) Właściciel Programu;

2) Rada Programu;

3) Kierownik Programu.

2. Strukturę zarządzania na poziomie Programu uzupełniają:

1) Zespół Audytowo-Kontrolny, który wspiera Radę Programu w zakresie monitorowania poprawności realizacji Programu;

2) Zespół Ekspertów, który pełni funkcję opiniodawczo-doradczą.”;

2) w § 6:

a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Posiedzenia Rady Programu odbywają się w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady Programu.”,

b) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Przewodniczący Rady Programu może, w szczególnych przypadkach, zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Rady Programu (tryb obiegowy). Przewodniczący może również zwrócić się w drodze korespondencyjnej o przedstawienie stanowisk przez osoby, o których mowa w ust. 3.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Członków Zespołu Audytowo-Kontrolnego powołuje Właściciel Programu na wniosek Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa spośród osób wskazanych przez Dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w § 15 pkt 1.

2. Zespół Audytowo-Kontrolny prowadzi działania monitorujące pozbawione bezpośredniego wpływu na doraźne działania w ramach Programu oraz wspiera Właściciela Programu i Kierownika Programu w formie czynności doradczych, które nie będą powodować przyjęcia przez Zespół Audytowo-Kontrolny obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania Ministerstwem oraz Programem.

3. Zespół Audytowo-Kontrolny składa sprawozdania Właścicielowi Programu na wniosek Właściciela Programu.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »