| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 9
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 27 stycznia 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne

Na podstawie § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 22 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 2, z późn. zm.2)) w § 3 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.”.

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768 oraz z 2012 r. poz. 1546.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 66, z 2013 r. poz. 54 oraz z 2014 r. poz. 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »