| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Urzędowi do Spraw Cudzoziemców nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.2)

§ 2.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze zarządzenie poprzedzone było zarządzeniem Nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców (M.P. poz. 166), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650).

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW]

Załącznik do zarządzenia nr 9 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 20 marca 2014 r. (poz. 15)

STATUT URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

§ 1. Urząd do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwanego dalej „Szefem Urzędu”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. Urzędem kieruje Szef Urzędu przy pomocy zastępców Szefa Urzędu, dyrektora generalnego i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 pkt 1.

§ 3. Szef Urzędu może tworzyć rady i zespoły, jako organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.

§ 4. W skład Urzędu wchodzą:

1) komórki organizacyjne:

a) Departament Legalizacji Pobytu,

b) Departament Postępowań Uchodźczych,

c) Departament Pomocy Socjalnej,

d) Biuro Szefa Urzędu,

e) Biuro Finansów,

f) Biuro Logistyki i Pomocy Zagranicznej,

g) Biuro Prawne,

h) Biuro Informatyki,

i) Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji,

j) Wydział Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców;

2) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;

3) Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »