| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;

2) sekretarz Komisji – przedstawiciel Biura Ministra Zdrowia;

3) pozostali członkowie:

a) 3 przedstawicieli Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,

b) 2 przedstawicieli Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

2. W razie niemożności uczestnictwa przewodniczącego lub członka w pracach Komisji może uczestniczyć wyznaczona przez niego osoba.

3. W razie niemożności uczestnictwa sekretarza Komisji w pracach Komisji może uczestniczyć osoba wyznaczona przez Dyrektora Biura Ministra Zdrowia.

§ 3

Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz. U. Nr 65, poz. 573).

§ 4

1. Komisja działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji.

3. Uchwały Komisji zapadają większością głosów.

4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Komisji.

§ 5

Przewodniczący Komisji przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinie, o których mowa w § 3.

§ 6

Ewidencję osób wyróżnionych odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” prowadzi Biuro Ministra Zdrowia.

§ 7

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Biuro Ministra Zdrowia.

§ 8

Udział w pracach Komisji jest bezpłatny.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »