| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 37
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 21 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199 oraz z 2015 r., poz. 211) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 22 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego3);

2) Departamentu Spółek Kluczowych;

3) Departamentu Polityki Właścicielskiej;

4) Biura Komunikacji Społecznej;

5) Biura Ministra, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6.”,

b) dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:

„5. Minister nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z wyłączeniem podmiotów określonych w liście branż, sektorów gospodarki oraz podmiotów stanowiącej załącznik Nr 1:

1) przemysł obronny, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 15;

2) przemysł naftowy;

3) przemysł gazowy;

4) gry losowe i zakłady wzajemne;

5) Grupa Azoty S.A.;

6) KGHM Polska Miedź S.A.;

7) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego Stomil Poznań Sp. z o.o.;

8) Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji.

6. Minister nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.

7. Minister nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:

1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego.”;

2) w § 3:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 2,

b) w ust. 3:

– uchyla się pkt 1–3 i 5–8,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 1 ust. 5 pkt 7, w § 4 ust. 4 pkt 9, w § 5 ust. 2 pkt 47 oraz w § 6 ust. 3 pkt 10;”,

– pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) podmioty w upadłości i likwidacji, z wyłączeniem Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji, EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kobyłce oraz Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji;”

c) uchyla się ust. 5 i 9;

3) w § 5 w ust. 2 w pkt 47 uchyla się lit. d;

4) w załączniku nr 2 uchyla się pkt 56;

5) w załączniku nr 4 w pkt 1 uchyla się tiret siódme;

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1262).

2)Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. U MSP z 2015 r., poz. 27, 29 i 34.

3)Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego, jednakże Minister Andrzej Czerwiński odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.

Załącznik 1. [ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 22 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Z DNIA 31 LIPCA 2015 R.]

Załącznik do Zarządzenia Nr 37 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 21 września 2015 r. (poz. 37)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 22 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Z DNIA 31 LIPCA 2015 R.

infoRgrafika

 

 

1) Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego. Jednakże Minister A. Czerwiński odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »