| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 3 czerwca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 w ust. 1:

a) pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) sporządzania zbiorczych planów wydatków dla jednostek bezpośrednio podległych Ministrowi w zakresie wydatków części 30 – Oświata i wychowanie, a także zmian tych planów,”.

b) dodaje się pkt 19–21 w brzmieniu:

„19) sporządzania planu zbiorczego zamówień publicznych do realizacji w danym roku kalendarzowym;

20) koordynacji działań związanych z przygotowaniem przez departamenty i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

21) prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, wnioskowanych przez departamenty, we współpracy z tymi departamentami;”,

2) w § 25 dodaje się pkt 47 w brzmieniu:

„47) obsługi Rady Edukacji Narodowej."

3) w § 28 uchyla się pkt 1–3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2009 r.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »