| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 344
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 sierpnia 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie realizacji w Komendzie Głównej Policji niektórych zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki

Na podstawie art. 28a ust. 2 i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 98 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie realizacji w Komendzie Głównej Policji niektórych zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a w tire pierwsze po wyrazach „6 – Administracja i utrzymanie obiektów” dodaje się wyrazy „z wyjątkiem wydatków przeznaczonych na finansowanie potrzeb Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, o których mowa w pkt 4”,

b) w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego oraz jego zastępcy w zakresie wydatków ujętych w klasyfikacji budżetowej wydatków w grupie:

a) „3 – Uzbrojenie i technika specjalna” dotyczących potrzeb Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP i obejmujących:

– zakup materiałów i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej – paragraf 421,

– zakup sprzętu – paragraf 425,

– zakup usług remontowych – paragraf 427,

– zakup usług pozostałych – paragraf 430;

b) „6 – Administracja i utrzymanie obiektów” dotyczących paragrafu 4300 w poz. 430021 – pozostałe usługi – w zakresie wydawnictw należących do właściwości rzeczowej CLK;

5) Dyrektorowi Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji oraz jego zastępcy w zakresie wydatków: ujętych w klasyfikacji wydatków budżetowych w grupie „9 –Lecznictwo” dotyczących zakupu usług zdrowotnych – paragraf 4280 poz. 428002 w zakresie badań profilaktycznych, medycyny pracy i sanatoriów;”,

c) w ust. 2 wyrazy: „3000 EURO”, zastępuje się wyrazami: „25.000 zł”,

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku zmian kadrowych na stanowiskach wymienionych w § 1 Dyrektor Biura Finansów i Dyrektor Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji zapewniają realizację wymogów, o których mowa w ust. 1.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 czerwca 2004 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »