| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 46
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 10 grudnia 2015 r.

sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do organizacji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września z 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 33) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do organizacji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnika wyznacza i odwołuje w drodze decyzji Minister Spraw Zagranicznych.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) przewodniczenie Zespołowi do spraw wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 utworzonego decyzją nr 102 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016;

2) opracowywanie i przedkładanie Ministrowi Spraw Zagranicznych projektów stanowisk Ministra zajmowanych podczas prac Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, utworzonego zarządzeniem nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (M. P. poz. 731);

3) reprezentowanie Ministra Spraw Zagranicznych w kontaktach z przedstawicielami urzędów państwowych, samorządowych oraz innych instytucji RP, a także w kontaktach z Korpusem Dyplomatycznym w zakresie związanym z organizacją Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

§ 3.

Pełnomocnik odpowiada przed Ministrem Spraw Zagranicznych.

§ 4.

Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Spraw Zagranicznych rekomendacje i opinie w zakresie swojej właściwości.

§ 5.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwanego dalej „MSZ”, oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Spraw Zagranicznych wspierają realizację zadań Pełnomocnika w ramach swoich zadań określonych w regulaminach organizacyjnych.

§ 6.

1. Obsługę kancelaryjną oraz organizacyjno-techniczną, w tym w zakresie udostępniania informacji niejawnych, Pełnomocnika zapewnia komórka organizacyjna MSZ właściwa do spraw obsługi Ministra Spraw Zagranicznych.

2. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, w tym koszty podróży służbowych, pokrywane są ze środków przydzielonych do dyspozycji komórki organizacyjnej MSZ, o której mowa w ust. 1.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: Witold Waszczykowski

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej – sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »