| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Nr 13
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 2 marca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Transportu.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2))zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Transportu (Dz. Urz. MI Nr 3, poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1.1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r. ), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, właściwy w sprawach polityki transportowej;

2) Członkowie Zespołu:

a) Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej (TP);

b) Dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (GT);

c) Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego (TK);

d) Dyrektor Departamentu Lotnictwa (TL);

e) Dyrektor Departamentu Prawnego (DP);

f) Dyrektor Departamentu Dróg i Autostrad (TA);

g) Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (BP);

h) Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego (TD);

i) Dyrektor Departamentu Funduszy UE (DF);

j) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu;

k) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej.

2. W przypadku nieobecności Członka Zespołu, w posiedzeniu Zespołu bierze udział wskazany przez niego przedstawiciel.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ:

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »