| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr 9 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 29 maja 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 830/2 o pow. 0,1612 ha,

– nr 830/3 o pow. 0,0874 ha,

– nr 830/4 o pow. 0,1116 ha,

– nr 830/6 o pow. 0,0446 ha,

– nr 830/7 o pow. 0,1091 ha,

powstałe z podziału działki nr 830 o pow. 10,5615 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 10,5100 ha), obręb 0013-Mniszek (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Mniszek), gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1967, będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/90/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1967,

– po pozycji 1966 dodaje się pozycję 1967a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Wolanów; 0013-Mniszek; 830/1; 0,5786;

– po pozycji 1967a dodaje się pozycję 1967b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Wolanów; 0013-Mniszek; 830/5; 8,4672;

– po pozycji 1967b dodaje się pozycję 1967c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Wolanów; 0013-Mniszek; 830/8; 1,0018;

2) – nr 355/31 o pow. 0,1255 ha,

położoną w obrębie Gdynia (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Gdynia 28), gmina Gdynia M., powiat m. Gdynia, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 1739, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/98/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 1739;

3) – nr 172/3 o pow. 0,7277 ha,

powstałą z podziału działki nr 172/2 o pow. 1,6215 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,5905 ha), obręb Ruchocice, gmina Rakoniewice, powiat grodziski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 655, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/99/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 655,

– po pozycji 654 dodaje się pozycję 655a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; grodziski; Rakoniewice; Ruchocice; 172/4; 0,8938;

4) – nr 99/3 o pow. 0,2329 ha,

powstałą z podziału działki nr 99/1 o pow. 3,0317 ha, obręb Trzebaw, gmina Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4206, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/100/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 4206,

– po pozycji 4205 dodaje się pozycję 4206a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Stęszew; Trzebaw; 99/4; 2,7988;

5) – nr 72/6 o pow. 0,5027 ha,

powstałą z podziału działki nr 72/5 o pow. 4,3542 ha, obręb 098 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Gdańsk 98), gmina Gdańsk M., powiat m. Gdańsk, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 1281, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/150/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 1281,

– po pozycji 1280 dodaje się pozycję 1281a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; m. Gdańsk; Gdańsk M.; 098; 72/7; 3,8515;

6) – nr 4771/105 o pow. 0,2537 ha,

powstałą z podziału działki nr 4284/105 o pow. 0,8621 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,7719 ha), obręb Racibórz, gmina Racibórz, powiat raciborski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13173, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/101/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 13173,

– po pozycji 13172 dodaje się pozycję 13173a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; raciborski; Racibórz; Racibórz; 4768/105; 0,2269;

– po pozycji 13173a dodaje się pozycję 13173b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; raciborski; Racibórz; Racibórz; 4769/105; 0,0529;

– po pozycji 13173b dodaje się pozycję 13173c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; raciborski; Racibórz; Racibórz; 4770/105; 0,0107;

– po pozycji 13173c dodaje się pozycję 13173d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; raciborski; Racibórz; Racibórz; 4772/105; 0,3179;

7) – nr 14/37 o pow. 4,4187 ha,

położoną w obrębie Śródmieście 84, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisaną w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 821, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/102/12, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika skreśla się pozycję 821;

8) – nr 334/1 o pow. 0,3230 ha,

powstałą z podziału działki nr 334 o pow. 8,0300 ha, obręb Szpęgawsk, gmina Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2486, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/103/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 2486,

– po pozycji 2485 dodaje się pozycję 2486a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; starogardzki; Starogard Gdański; Szpęgawsk; 334/2; 7,7070;

9) – nr 46/5 o pow. 0,2496 ha,

powstałą z podziału działki nr 46/3 o pow. 4,4796 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,4800 ha), obręb Wola Filipowska, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 316, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/104/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 316,

– po pozycji 315 dodaje się pozycję 316a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Krzeszowice; Wola Filipowska; 46/6; 4,2300;

10) – nr 550/1 o pow. 0,3720 ha,

powstałą z podziału działki nr 550 o pow. 1,9712 ha, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 1044,

– nr 626 o pow. 0,0405 ha,

wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 1045,

położone w obrębie Ryjewo, gmina Ryjewo, powiat kwidzyński, województwo pomorskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/105/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycje 1044 oraz 1045,

– po pozycji 1043 dodaje się pozycję 1044a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; kwidzyński; Ryjewo; Ryjewo; 550/2; 1,5992;

11) – nr 264/2 o pow. 0,1584 ha,

– nr 264/3 o pow. 0,0380 ha,

– nr 264/4 o pow. 0,0798 ha,

– nr 264/5 o pow. 0,0601 ha,

– nr 264/6 o pow. 0,0295 ha,

powstałe z podziału działki nr 264/1 o pow. 6,7258 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,7300 ha), obręb Siedlec, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2424, będącej własnością Województwa Dolnośląskiego, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/107/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2424,

– po pozycji 2423 dodaje się pozycję 2424a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wrocławski; Długołęka; Siedlec; 264/7; 6,3600;

12) – nr 430/1 o pow. 0,3194 ha,

– nr 430/2 o pow. 0,0513 ha,

powstałe z podziału działki nr 430 o pow. 7,4974 ha, obręb Pasikurowice, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2421, będącej własnością Województwa Dolnośląskiego, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S. A. z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/108/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2421,

– po pozycji 2420 dodaje się pozycję 2421a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wrocławski; Długołęka; Pasikurowice; 430/3; 7,1267;

13) – nr 38/2 o pow. 0,0078 ha,

będącą własnością Gminy Cieszyn, powstałą z podziału działki nr 38/1 o pow. 1,2143 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2244,

– nr 39/3 o pow. 0,0296 ha,

będącą własnością Gminy Cieszyn, powstałą z podziału działki nr 39/2 o pow. 0,5784 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2245,

położone w obrębie 25 (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Cieszyn 25), gmina Cieszyn, powiat cieszyński, województwo śląskie, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/109/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 2244 oraz 2245,

– po pozycji 2243 dodaje się pozycję 2244a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Cieszyn; 25; 38/3; 1,2065;

– po pozycji 2244a dodaje się pozycję 2245a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Cieszyn; 25; 39/4; 0,5488;

14) – nr 69 o pow. 0,0800 ha,

– nr 70 o pow. 0,9700 ha,

– nr 71 o pow. 0,1400 ha,

położone w obrębie Rybaki, gmina Somonino, powiat kartuski, województwo pomorskie, wpisane w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego odpowiednio pod pozycjami 594, 595 oraz 596, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/111/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycje 594, 595 oraz 596;

15) – nr 559/50 o pow. 0,1743 ha,

będącą własnością Gminy Racibórz, powstałą z podziału działki nr 247/50 o pow. 0,2765 ha, obręb Ostróg, gmina Racibórz, powiat raciborski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13110, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/112/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 13110,

– po pozycji 13109 dodaje się pozycję 131110a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; raciborski; Racibórz; Ostróg; 560/50; 0,1022;

16) – nr 418 o pow. 0,6100 ha,

– nr 452 o pow. 0,1700 ha,

będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 709 o pow. 0,1600 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

położone w obrębie 17 Szczukowskie Górki, gmina Piekoszów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, wpisane w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego odpowiednio pod pozycjami 978, 979 oraz 982, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 17 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/93/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika skreśla się pozycje 978, 979 oraz 982;

17) – nr 82/10 o pow. 0,2139 ha,

– nr 82/11 o pow. 0,0089 ha,

– nr 82/12 o pow. 0,0837 ha,

– nr 82/13 o pow. 0,1563 ha,

– nr 82/14 o pow. 0,2452 ha,

powstałe z podziału działki nr 82/8 o pow. 11,9592 ha, obręb 0002–Bożepole Wielkie (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Bożepole Wielkie), gmina Łęczyce, powiat wejherowski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2880, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/106/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 2880,

– po pozycji 2879 dodaje się pozycję 2880a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; wejherowski; Łęczyce; 0002-Bożepole Wielkie; 82/15; 11,2512;

18) – nr 1316/476 o pow. 1,2153 ha,

– nr 1316/477 o pow. 0,0792 ha,

– nr 1316/478 o pow. 0,7448 ha,

– nr 1316/480 o pow. 0,3127 ha,

– nr 1316/481 o pow. 0,1929 ha,

– nr 1316/482 o pow. 0,1608 ha,

– nr 1316/484 o pow. 0,4521 ha,

– nr 1316/485 o pow. 0,0661 ha,

– nr 1316/486 o pow. 1,1311 ha,

– nr 1316/487 o pow. 1,9007 ha,

– nr 1316/488 o pow. 0,1672 ha,

– nr 1316/489 o pow. 0,1792 ha,

– nr 1316/490 o pow. 0,1321 ha,

– nr 1316/491 o pow. 0,0702 ha,

– nr 1316/493 o pow. 0,0409 ha,

powstałe z podziału działki nr 1316/367 o pow. 36,1282 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 36,0900 ha), obręb Bolestraszyce, gmina Żurawica, powiat przemyski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 708, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/114/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 708,

– po pozycji 707 dodaje się pozycję 708a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; przemyski; Żurawica; Bolestraszyce; 1316/475; 21,8810;

– po pozycji 708a dodaje się pozycję 708b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; przemyski; Żurawica; Bolestraszyce; 1316/479; 6,7709;

– po pozycji 708b dodaje się pozycję 708c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; przemyski; Żurawica; Bolestraszyce; 1316/483; 0,1813;

– po pozycji 708c dodaje się pozycję 708d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; przemyski; Żurawica; Bolestraszyce; 1316/492; 0,4497;

19) – nr 3462 o pow. 0,0097 ha,

położoną w obrębie 0001-Wadowice, gmina Wadowice M., powiat wadowicki, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2830, będącą własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/115/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 2830;

20) – nr 227/4 o pow. 0,0530 ha,

– nr 227/5 o pow. 0,0165 ha,

powstałe z podziału działki nr 227/3 o pow. 4,7098 ha, obręb Opalenica, gmina Opalenica M., powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2998, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/130/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 2998,

– po pozycji 2997 dodaje się pozycję 2998a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; nowotomyski; Opalenica M.; Opalenica; 227/6; 4,6403;

21) – nr 347/1 o pow. 1,6128 ha,

– nr 347/2 o pow. 1,3424 ha,

– nr 347/4 o pow. 0,4695 ha,

– nr 347/5 o pow. 0,5699 ha,

– nr 347/6 o pow. 0,4106 ha,

– nr 347/7 o pow. 0,2699 ha,

– nr 347/8 o pow. 0,5983 ha,

– nr 347/9 o pow. 0,1514 ha,

– nr 347/11 o pow. 0,3575 ha,

– nr 347/12 o pow. 0,3928 ha,

– nr 347/13 o pow. 0,4369 ha,

– nr 347/14 o pow. 0,0007 ha,

powstałe z podziału działki nr 347 o pow. 16,3821 ha, obręb Raczki (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0019-Raczki), gmina Raczki, powiat suwalski, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 368, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/117/12, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 368,

– po pozycji 367 dodaje się pozycję 368a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; suwalski; Raczki; Raczki; 347/3; 3,1231;

– po pozycji 368a dodaje się pozycję 368b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; suwalski; Raczki; Raczki; 347/10; 6,6463;

22) – nr 308/2 o pow. 0,1681 ha,

powstałą z podziału działki nr 308 o pow. 10,6056 ha, obręb 69 Tuszyma (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Tuszyma), gmina Przecław, powiat mielecki, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 446, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/118/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 446,

– po pozycji 445 dodaje się pozycję 446a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; mielecki; Przecław; 69 Tuszyma; 308/1; 10,4375;

23) – nr 220/2 o pow. 0,0389 ha,

– nr 220/3 o pow. 0,0705 ha,

– nr 220/4 o pow. 0,0939 ha,

– nr 220/5 o pow. 0,0371 ha,

– nr 220/6 o pow. 0,0648 ha,

położone w obrębie 0015-Prusim (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Prusim), gmina Kwilcz, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie, wpisane w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego odpowiednio pod pozycjami 2785, 2786, 2787, 2788 oraz 2789, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/119/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycje 2785, 2786, 2787, 2788 oraz 2789;

24) – nr 58/4 o pow. 0,0341 ha,

położoną w obrębie Wierzchaczewo, gmina Kaźmierz, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4660, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/120/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 4660;

25) – nr 1/33 o pow. 0,0072 ha,

– nr 1/37 o pow. 0,0299 ha,

położone w obrębie 10 (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Malbork 10), gmina Malbork M., powiat malborski, województwo pomorskie, wpisane w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego odpowiednio pod pozycjami 2191 oraz 2194, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/121/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycje 2191 oraz 2194;

26) – nr 308/20 o pow. 0,0431 ha,

powstałą z podziału działki nr 308/19 o pow. 6,6770 ha, obręb 5 Szczytno 5, gmina Szczytno M., powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 697, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/122/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

– skreśla się pozycję 697,

– po pozycji 696 dodaje się pozycję 697a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; szczycieński; Szczytno M.; 5 Szczytno 5; 308/21; 6,6339;

27) – nr 226/2 o pow. 0,0367 ha,

położoną w obrębie Szymbark, gmina Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 712, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/123/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 712;

28) – nr 491/2 o pow. 0,5673 ha,

– nr 491/3 o pow. 0,0912 ha,

powstałe z podziału działki nr 491/1 o pow. 5,1811 ha, obręb Brusy, gmina Brusy M., powiat chojnicki, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 110, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/124/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 110,

– po pozycji 109 dodaje się pozycję HOa, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; chojnicki; Brusy M.; Brusy; 491/4; 4,5226;

29) – nr 25/3 o pow. 0,0156 ha,

będącą własnością Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 26/3 o pow. 0,0142 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

położone w obrębie Kręciwilk, gmina Myszków, powiat myszkowski, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 11886 oraz 11889, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/125/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycje 11886 oraz 11889;

30) – nr 100/5 o pow. 0,0138 ha,

położoną w obrębie 2–08–02, gmina Warszawa Włochy, powiat m.st. Warszawa, województwo mazowieckie, wpisaną w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 889, będącą własnością firmy „NASKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz osób fizycznych we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Pana Władysława Kowalczyka z dnia 19 kwietnia 2012 r. oraz Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r., Nr KNN5g-076/04/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika skreśla się pozycję 889.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 3/15 o pow. 0,3648 ha,

– nr 3/17 o pow. 0,2609 ha,

– nr 3/19 o pow. 0,0758 ha,

– nr 3/39 o pow. 0,4358 ha,

– nr 5 o pow. 0,0663 ha,

– nr 6 o pow. 0,0064 ha,

– nr 7 o pow. 0,0753 ha,

położone w obrębie 3–03–06, gmina Warszawa Praga Południe, powiat m.st. Warszawa, województwo mazowieckie,

– nr 3 o pow. 0,2197 ha,

– nr 4 o pow. 0,0393 ha,

położone w obrębie 3–03–07, gmina Warszawa Praga Południe, powiat m.st. Warszawa, województwo mazowieckie,

– nr 87 o pow. 0,1733 ha,

– nr 88 o pow. 0,1316 ha,

położone w obrębie 3–03–08, gmina Warszawa Praga Południe, powiat m.st. Warszawa, województwo mazowieckie,

będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/84/w/12, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 696 dodaje się pozycję 696a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Południe; 3–03–06; 3/15; 0,3648;

– po pozycji 697 dodaje się pozycję 697a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Południe; 3–03–06; 3/17; 0,2609;

– po pozycji 698 dodaje się pozycję 698a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Południe; 3–03–06; 3/19; 0,0758;

– po pozycji 712 dodaje się pozycję 712a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Południe; 3–03–06; 3/39; 0,4358;

– po pozycji 720 dodaje się pozycję 720a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Południe; 3–03–06; 5; 0,0663;

– po pozycji 720a dodaje się pozycję 720b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Południe; 3–03–06; 6; 0,0064;

– po pozycji 720b dodaje się pozycję 720c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Południe; 3–03–06; 7; 0,0753;

– po pozycji 720c dodaje się pozycję 720d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Południe; 3–03–07; 3; 0,2197;

– po pozycji 720d dodaje się pozycję 720e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Południe; 3–03–07; 4; 0,0393;

– po pozycji 722 dodaje się pozycję 722a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Południe; 3–03–08; 87; 0,1733;

– po pozycji 722a dodaje się pozycję 722b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Południe; 3–03–08; 88; 0,1316;

2) – nr 2156/4 o pow. 0,0741 ha,

położoną w obrębie Knurów, gmina Knurów, powiat gliwicki, województwo śląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/113/w/12, w ten sposób, że w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 3033 dodaje się pozycję 3033a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; gliwicki; Knurów; Knurów; 2156/4; 0,0741.

§ 3

1) W związku z przeprowadzeniem podziału hipotecznego oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycję 857,

– po pozycji 856 dodaje się pozycję 857a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Wawer; 3–11–57; 2/1; 0,0371;

– po pozycji 857a dodaje się pozycję 857b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Wawer; 3–11–57; 2/2; 2,4303.

2) W związku z podziałem działki nr 2320/173 o pow. 37,9968 ha, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 183a oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Urząd Miasta Hajnówka, w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego:

– skreśla się pozycję 183a,

– po pozycji 182a dodaje się pozycję 183a1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Hajnówka; 0001 Hajnówka; 2320/201; 37,8242;

– po pozycji 183a1 dodaje się pozycję 183a2, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Hajnówka; 0001 Hajnówka; 2320/202; 0,1726.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Ml z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6 oraz z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23 i poz. 37.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »