| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr 20
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 13 lipca 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 9/1 o pow. 0,0679 ha,

położoną w obrębie Pawłowice, gmina Pawłowice, powiat pszczyński, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 12421, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/126/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 12421;

2) – nr 231/4 o pow. 5,4635 ha,

położoną w obrębie Łękinia, gmina Koczała, powiat człuchowski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 322, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/127/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 322;

3) – nr 347/3 o pow. 0,1502 ha,

– nr 347/4 o pow. 0,2177 ha,

powstałe z podziału działki nr 347/2 o pow. 4,0422 ha, obręb Rokitki, gmina Tczew, powiat tczewski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2722, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/128/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 2722,

– po pozycji 2721 dodaje się pozycję 2722a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; tczewski; Tczew; Rokitki; 347/5; 3,6743;

4) – nr 142/58 o pow. 0,1414 ha,

położoną w obrębie 0002 Pisz 2, gmina Pisz M., powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, wpisaną w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 655, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/129/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika skreśla się pozycję 655;

5) –nr 3784/25 o pow. 0,1318 ha,

– nr 3784/26 o pow. 0,3326 ha,

powstałe z podziału działki nr 3784/23 o pow. 10,7987 ha, obręb Nisko, gmina Nisko M., powiat niżański, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 493a, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/130/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 493a,

– po pozycji 492 dodaje się pozycję 493a1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; niżański; Nisko M.; Nisko; 3784/24; 10,3343;

6) – nr 2/2 o pow. 0,0001 ha,

– nr 2/3 o pow. 0,0007 ha,

powstałe z podziału działki nr 2 o pow. 1,3840 ha, obręb Wyszogrodzka (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0009–Wyszogrodzka), gmina M. Płock, powiat M. Płock, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1140, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/131/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1140,

– po pozycji 1139 dodaje się pozycję 1140a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; M. Płock; M. Płock; Wyszogrodzka; 2/1; 1,3832;

7) – nr 1660/122 o pow. 0,0130 ha,

– nr 1660/123 o pow. 0,5337 ha,

– nr 1660/126 o pow. 0,0695 ha,

– nr 1660/127 o pow. 0,2838 ha,

– nr 1660/128 o pow. 0,3334 ha,

powstałe z podziału działki nr 1660/119 o pow. 10,0276 ha, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 246,

– nr 1662/45 o pow. 1,0021 ha,

powstałą z podziału działki nr 1662/43 o pow. 4,3281 ha, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 247,

położone w obrębie Pieczurki (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu 18 Pieczurki), gmina Białystok, powiat M. Białystok, województwo podlaskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/132/12, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycje 246 oraz 247,

– po pozycji 245 dodaje się pozycję 246a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Pieczurki; 1660/124; 3,7315;

– po pozycji 246a dodaje się pozycję 246b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Pieczurki; 1660/125; 5,0627;

– po pozycji 246b dodaje się pozycję 247a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Pieczurki; 1662/44; 0,1623;

– po pozycji 247a dodaje się pozycję 247b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Pieczurki; 1662/46; 3,1637;

8) – nr 153/3 o pow. 0,0018 ha,

położoną w obrębie Charsznica, gmina Charsznica, powiat miechowski, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 987, będącą własnością Gminy Charsznica, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/133/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 987;

9) – nr 4942/1 o pow. 1,3714 ha,

– nr 4942/2 o pow. 0,2224 ha,

– nr 4942/3 o pow. 0,5540 ha,

– nr 4942/4 o pow. 0,1235 ha,

– nr 4942/5 o pow. 0,3003 ha,

– nr 4942/6 o pow. 0,7549 ha,

– nr 4942/7 o pow. 2,0818 ha,

– nr 4942/8 o pow. 0,5116 ha,

– nr 4942/9 o pow. 0,1482 ha,

powstałe z podziału działki nr 4942 o pow. 18,7087 ha, obręb 11, gmina Sosnowiec M., powiat m. Sosnowiec, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 10114, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 16 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/134/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 10114,

– po pozycji 10113 dodaje się pozycję 10114a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Sosnowiec; Sosnowiec M.; 11; 4942/10; 12,6406;

10) – nr 278/11 o pow. 1,463 8 ha,

– nr 278/13 o pow. 0,1419 ha,

– nr 278/14 o pow. 0,1081 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 278/10 o pow. 29,2138 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 29,2100 ha), obręb Korzybie, gmina Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2388, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/149/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 2388,

– po pozycji 2387 dodaje się pozycję 2388a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; słupski; Kępice; Korzybie; 278/15; 27,5000;

11) – nr 9463/84 o pow. 0,0211 ha,

– nr 9463/86 o pow. 0,0769 ha,

– nr 9463/87 o pow. 0,0315 ha,

powstałe z podziału działki nr 9463/63 o pow. 9,0984 ha, obręb Sucha Beskidzka, gmina Sucha Beskidzka, powiat suski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2109, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/135/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 2109,

– po pozycji 2108 dodaje się pozycję 2109a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Sucha Beskidzka; Sucha Beskidzka; 9463/83; 8,9074;

– po pozycji 2109a dodaje się pozycję 2109b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Sucha Beskidzka; Sucha Beskidzka; 9463/85; 0,0615;

12) – nr 124/2 o pow. 0,3845 ha,

powstałą z podziału działki nr 124 o pow. 5,9610 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,9578 ha), obręb 8–10, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1499,

– nr 83/2 o pow. 0,4077 ha,

powstałą z podziału działki nr 83 o pow. 6,4812 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,4811 ha), obręb 8–11, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1500,

położone w gminie Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski, województwo mazowieckie, będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/136/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycje 1499 oraz 1500,

– po pozycji 1498 dodaje się pozycję 1499a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; nowodworski; Nowy Dwór Mazowiecki; 8–10; 124/1; 5,5765;

– po pozycji 1499a dodaje się pozycję 1500a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; nowodworski; Nowy Dwór Mazowiecki; 8–11; 83/1; 6,0735;

13) – nr 2680/5 o pow. 1,7605 ha,

będącą własnością Miasta Mińsk Mazowiecki,

– nr 2680/8 o pow. 0,1340 ha,

będącą własnością Powiatu Mińskiego,

– nr 2680/4 o pow. 0,6625 ha,

– nr 2680/6 o pow. 3,0722 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 2680/3 o pow. 9,6499 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 9,6640 ha), obręb Mińsk Mazowiecki (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0001–Mińsk Mazowiecki), gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1262, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/137/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1262,

– po pozycji 1261 dodaje się pozycję 1262a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; miński; Mińsk Mazowiecki; Mińsk Mazowiecki; 2680/7; 4,0207;

14) – nr 740/1 o pow. 0,0660 ha,

– nr 740/2 o pow. 0,0335 ha,

będące własnością Skarbu Państwa, powstałe z podziału działki nr 740 o pow. 0,1511 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,1523 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4557,

– nr 742/1 o pow. 0,0751 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa, powstałą z podziału działki nr 742 o pow. 0,1011 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4563,

– nr 739/3 o pow. 0,0075 ha,

– nr 739/5 o pow. 0,1066 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 739/1 o pow. 0,4970 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,5002 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4560,

– nr 741/3 o pow. 0,3704 ha,

– nr 741/4 o pow. 0,1064 ha,

– nr 741/6 o pow. 0,5907 ha,

– nr 741/7 o pow. 0,0161 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 741/2 o pow. 3,0872 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4559,

położone w obrębie Rusinowice, gmina Koszęcin, powiat lubliniecki, województwo śląskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/139/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 4557, 4559, 4560 oraz 4563,

– po pozycji 4556 dodaje się pozycję 4557a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Koszęcin; Rusinowice; 740/3; 0,0516;

– po pozycji 4558 dodaje się pozycję 4559a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Koszęcin; Rusinowice; 741/5; 2,0036;

– po pozycji 4559a dodaje się pozycję 4560a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Koszęcin; Rusinowice; 739/4; 0,3829;

– po pozycji 4562 dodaje się pozycję 4563a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Koszęcin; Rusinowice; 742/2; 0,0260;

15) – nr 212/2 o pow. 0,1211 ha,

– nr 212/3 o pow. 4,4557 ha,

będące własnością Województwa Małopolskiego,

– nr 212/4 o pow. 0,7994 ha,

– nr 212/5 o pow. 0,7651 ha,

będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S. A.,

powstałe z podziału działki nr 212 o pow. 42,6133 ha, obręb Rabsztyn, gmina Olkusz, powiat olkuski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1722, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/142/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 1722,

– po pozycji 1721 dodaje się pozycję 1722a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; olkuski; Olkusz; Rabsztyn; 212/1; 36,4720;

16) – nr 98 o pow. 0,1177 ha,

położoną w obrębie Słomniki, gmina Słomniki M., powiat krakowski, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 417, będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/143/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 417;

17) – nr 13/3 o pow. 0,0510 ha,

będącą własnością osób fizycznych, powstałą z podziału działki nr 13/1 o pow. 16,7178 ha, obręb Łuczyce, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, powiat krakowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 282, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/144/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 282,

– po pozycji 281 dodaje się pozycję 282a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Kocmyrzów-Luborzyca; Łuczyce; 13/2; 16,6668;

18) – nr 107/5 o pow. 0,1300 ha,

– nr 107/7 o pow. 0,1100 ha,

powstałe z podziału działki nr 107/2 o pow. 0,7300 ha, obręb Leluchów, gmina Muszyna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1456, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/145/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 1456,

– po pozycji 1455 dodaje się pozycję 1456a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna; Leluchów; 107/4; 0,0600;

– po pozycji 1456a dodaje się pozycję 1456b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna; Leluchów; 107/6; 0,4300;

19) – nr 118 o pow. 0,1093 ha,

położoną w obrębie 104, gmina Podgórze, powiat M. Kraków, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 719, będącą własnością osób fizycznych oraz Gminy Bieżanów z osadą Kaim, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/150/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 719;

20) – nr 123 o pow. 0,0121 ha,

położoną w obrębie 104, gmina Podgórze, powiat M. Kraków, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 720, będącą własnością osób fizycznych oraz Gminy Bieżanów z osadą Kaim, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/151/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 720;

21) – nr 1173/13 o pow. 0,9028 ha,

– nr 1173/14 o pow. 1,4329 ha,

– nr 1173/16 o pow. 0,7745 ha,

– nr 1173/17 o pow. 0,0252 ha,

– nr 1173/18 o pow. 1,0379 ha,

– nr 1173/19 o pow. 1,5591 ha,

– nr 1173/21 o pow. 0,2209 ha,

– nr 1173/22 o pow. 0,1322 ha,

– nr 1173/23 o pow. 0,1987 ha,

– nr 1173/24 o pow. 0,2247 ha,

powstałe z podziału działki nr 1173/12 o pow. 12,4361 ha (załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 12,4482 ha) wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4010,

– nr 1173/25 o pow. 0,3939 ha,

– nr 1173/27 o pow. 0,1713 ha,

– nr 1173/28 o pow. 0,1046 ha,

powstałe z podziału działki nr 1173/7 o pow. 1,9577 ha (załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,9552 ha) wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4011,

położone w obrębie Kuźni czka, gmina Krzepice M., powiat kłobucki, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/140/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 4010 oraz 4011,

– po pozycji 4009 dodaje się pozycję 4010a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; kłobucki; Krzepice M.; Kuźniczka; 1173/15; 5,4079;

– po pozycji 4010a dodaje się pozycję 4010b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; kłobucki; Krzepice M.; Kuźniczka; 1173/20; 0,5193;

– po pozycji 4010b dodaje się pozycję 4011a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; kłobucki; Krzepice M.; Kuźniczka; 1173/26; 1,2879;

22) –nr 398/14 o pow. 0,0039 ha,

położoną w obrębie 44, gmina Nowa Huta, powiat M. Kraków, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 581, będącą własnością Gminy Kraków, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/148/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 581;

23) – nr 22/7 o pow. 0,0068 ha,

położoną w obrębie 0295, gmina Tarnów, powiat M. Tarnów, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 872, będącą własnością Gminy Miasta Tranowa, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/149/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 872;

24) – nr 197/4 o pow. 0,0214 ha,

– nr 197/5 o pow. 0,0998 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 197/1 o pow. 0,1212 ha, obręb 257 Rzepin (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Rzepin), gmina Rzepin M., powiat słubicki, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 464, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 czerwca 2012 r., Nr KNN5g–073/36/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika skreśla się pozycję 464;

25) – nr 44/3 o pow. 0,1692 ha,

powstałą z podziału działki nr 44/1 o pow. 4,5598 ha, obręb Leszno (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0002 – Leszno), gmina Leszno M., powiat M. Leszno, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1887, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 czerwca 2012 r., Nr KNN5g–073/58/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 1887,

– po pozycji 1886 dodaje się pozycję 1887a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Leszno; Leszno M.; Leszno; 44/4; 4,3906;

26) – nr 164/1 o pow. 0,1361 ha,

– nr 164/2 o pow. 0,1696 ha,

– nr 164/3 o pow. 0,2973 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 164 o pow. 10,4730 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 10,4700 ha), obręb 7 Laski (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Laski Lubuskie), gmina Górzyca, powiat słubicki, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 392, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 czerwca 2012 r., Nr KNN5g–073/59/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 392,

– po pozycji 391 dodaje się pozycję 392a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; słubicki; Górzyca; 7 Laski; 164/4; 9,8700;

27) – nr 3053/2 o pow. 0,2840 ha,

– nr 3061 o pow. 0,0858 ha,

położone w obrębie 0001–Wadowice, gmina Wadowice M., powiat wadowicki, województwo małopolskie, wpisane w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 2820 oraz 2824, będące własnością Skarbu Państwa, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 czerwca 2012 r., Nr KNN5g–073/154/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycje 2820 oraz 2824;

28) – nr 3421/3 o pow. 0,0200 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisaną w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 504,

– nr 3527/2 o pow. 0,3000 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisaną w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 505,

położone w obrębie Zarzecze, gmina Nisko M., powiat niżański, województwo podkarpackie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 czerwca 2012 r., Nr KNN5g–073/156/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika skreśla się pozycje 504 oraz 505;

29) – nr 244/5 o pow. 0,1900 ha,

wpisaną w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 303, obręb Jeżów Sudecki, gmina Jeżów Sudecki, powiat jeleniogórski,

– nr 244 o pow. 8,9915 ha,

wpisaną w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1319 z powierzchnią 8,9900 ha, obręb Jeżów, gmina Jeżów Sudecki, powiat m. jelenia góra,

– nr 226/3 o pow. 13,1900 ha,

wpisaną w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1320, obręb Siedlęcin, gmina Jeżów Sudecki, powiat m. jelenia góra,

– nr 1065 o pow. 4,1600 ha,

wpisaną w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1321, obręb Siedlęcin, gmina Jeżów Sudecki, powiat m. jelenia góra,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 czerwca 2012 r., Nr KNN5g–073/158/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika skreśla się pozycje 303, 1319, 1320 oraz 1321;

30) – nr 1336/1 o pow. 1,0725 ha,

powstałą z podziału działki nr 1336 o pow. 6,4796 ha, obręb 0001–Otmuchów, gmina Otmuchów M., powiat nyski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 903, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 czerwca 2012 r., Nr KNN5g–073/159/12, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 903,

– po pozycji 902 dodaje się pozycję 903a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; nyski; Otmuchów M.; 0001–Otmuchów; 1336/2; 5,4071;

31) – nr 2092 o pow. 0,0004 ha

(w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0133 ha),

położoną w obrębie Babice, gmina Oświęcim – miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1857, będącą własnością Gminy Miasta Oświęcim, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/153/z/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 1857.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 95/2 o pow. 0,0233 ha,

– nr 96/2 o pow. 0,0164 ha,

– nr 97/6 o pow. 0,0163 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 94/2 o pow. 0,0316 ha,

– nr 97/4 o pow. 0,0198 ha,

– nr 98/3 o pow. 0,0607 ha,

będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

położone w obrębie Orłów, gmina Słomniki, powiat krakowski, województwo małopolskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/146/w/12, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 383 dodaje się pozycję 383a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Słomniki; Orłów; 94/2; 0,0316;

– po pozycji 383a dodaje się pozycję 383b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Słomniki; Orłów; 95/2; 0,0233;

– po pozycji 383b dodaje się pozycję 383c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Słomniki; Orłów; 96/2; 0,0164;

– po pozycji 383c dodaje się pozycję 383d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Słomniki; Orłów; 97/4; 0,0198;

– po pozycji 383d dodaje się pozycję 383e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Słomniki; Orłów; 97/6; 0,0163;

– po pozycji 384 dodaje się pozycję 384a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Słomniki; Orłów; 98/3; 0,0607;

2) – nr 242/18 o pow. 0,1873 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 242/19 o pow. 0,1585 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

położone w obrębie 45, gmina Krowodrza, powiat M. Kraków, województwo małopolskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/147/w/12, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 533 dodaje się pozycję 533a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Kraków; Krowodrza; 45; 242/18; 0,1873;

– po pozycji 533a dodaje się pozycję 533b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Kraków; Krowodrza; 45; 242/19; 0,1585;

3) – nr 1442/5 o pow. 0,3377 ha,

położoną w obrębie 5 Downary, gmina Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/138/w/12, w ten sposób, że w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego:

– po pozycji 263 dodaje się pozycję 263a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; moniecki; Goniądz; 5 Downary; 1442/5; 0,3377;

4) – nr 857/2 o pow. 0,0062 ha,

położoną w obrębie Babice, gmina Oświęcim – obszar wiejski, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, będącą w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 maja 2012 r., Nr KNN5g–073/152/w/12, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 1939 dodaje się pozycję 1939a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Oświęcim – obszar wiejski; Babice; 857/2; 0,0062;

5) – nr 760/3 o pow. 0,0140 ha,

– nr 761/3 o pow. 0,0046 ha,

położone w obrębie Skołyszyn, gmina Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 czerwca 2012 r., Nr KNN5g–073/155/w/12, w ten sposób, że w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 102 dodaje się pozycję 102a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; jasielski; Skołyszyn; Skołyszyn; 760/3; 0,0140;

– po pozycji 102a dodaje się pozycję 102b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; jasielski; Skołyszyn; Skołyszyn; 761/3; 0,0046;

6) – nr 21 o pow. 0,6951 ha,

położoną w obrębie 28 NE, gmina Jelenia Góra M., powiat m. Jelenia Góra, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 czerwca 2012 r., Nr KNN5g–073/157/w/12, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 1310 dodaje się pozycję 1310a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m. Jelenia Góra; Jelenia Góra M.; 28 NE; 21; 0,6951.

§ 3

1) W związku z błędem pisarskim oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycję 1858,

– po pozycji 1856 dodaje się pozycję 1858a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Oświęcim – miasto; Babice; 2093; 0,0133.

2) W związku z modernizacją ewidencji gruntów oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Rykach, w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego:

– skreśla się pozycje 1268, 1269, 1273 oraz 1275,

– po pozycji 1267 dodaje się pozycję 1268a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; rycki; Stężyca; 0001 Brzeziny; 1167; 0,9572;

– po pozycji 1268a dodaje się pozycję 1269a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; rycki; Stężyca; 0001 Brzeziny; 1168/1; 7,3450;

– po pozycji 1272 dodaje się pozycję 1273a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; rycki; Stężyca; 0007 Nadwiślanka; 83; 0,5334;

– po pozycji 1274 dodaje się pozycję 1275a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; rycki; Stężyca; 0014 Stężyca; 883; 2,4945.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

wz. T. Jarmuziewicz

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Ml z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6 oraz z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23; poz. 37 i poz. 39.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »