| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 24 lipca 2012 r.

w sprawie decyzji w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) i art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L 156 z 28.06.169, str. 8, z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 7, Tom 1, str. 26) ogłasza się decyzje:

1) Ministra Infrastruktury nr TI-3-460-18/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna wniosku o normalizację rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w zakresie ponoszonych przez Wnioskodawcę obciążeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Straży Ochrony Kolei, stanowiącą załącznik nr 1 do komunikatu;

2) Ministra Infrastruktury nr TI-3-460-19/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna wniosku o normalizację rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w zakresie ponoszonych przez Wnioskodawcę obciążeń finansowych związanych z utrzymaniem przejazdów kolejowo-drogowych, stanowiącą załącznik nr 2 do komunikatu;

3) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr TI-3-460-20/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. utrzymującą w mocy decyzję, o której mowa w pkt 1, stanowiącą załącznik nr 3 do komunikatu.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

wz. T. Jarmuziewicz

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do komunikatu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. (poz. 52)

DECYZJA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2 do komunikatu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. (poz. 52)

DECYZJA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik
do decyzji Ministra Infrastruktury Nr TI-3-460- 19/2011
z dnia 22 września 2011 r.

Metoda obliczenia szacunkowej kwoty rekompensaty kosztów związanych z obowiązkiem utrzymywania przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA przejazdów kolejowo-drogowych, w zakresie szacowanych wydatków do poniesienia przez tę spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., a dotyczących obciążeń kategorii IV normalizacji określonej w Załączniku IV Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L.156 z 28.6.1969, z późn. zm.)

Przy wyliczeniu szacunkowej kwoty rekompensaty przyjęto katalog obciążeń finansowych, jakie PLK SA poniesie w 2012 r. w zakresie utrzymania przejazdów kolej owo-drogowych, na które składają się następujące rodzaje kosztów:

● koszty utrzymania przejazdów, tj.:

○ koszty zużycia materiałów, energii, o koszty usług obcych,

○ koszty wynagrodzeń (wraz z narzutami) pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu przejazdów,

○ koszty utrzymania znaków drogowych

● koszty dróżników przejazdowych, tj.:

○ wynagrodzenia (wraz z narzutami), o koszty delegacji, przeniesień służbowych, o koszty zużytych materiałów, o pozostałe usługi obce

● koszty urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kategorii A i E oraz B i C, tj.:

○ koszty obsługi technicznej, realizowanej systemem gospodarczym lub zleconym urządzeń w szafach, kontenerach oraz pomieszczeniach nastawczych, kabli z osprzętem i innych urządzeń zabezpieczenia ruchu, systemów monitorujących i diagnostycznych,

○ kosztów amortyzacji środków trwałych, zużycia materiałów, energii, usług obcych umożliwiających właściwą pracę urządzeń,

○ koszty wynagrodzeń (wraz z narzutami) pracowników zatrudnionych przy obsłudze tych urządzeń.

Koszty ponoszone przez PLK SA na przejazdach kolejowych są kwalifikowane do ogółu kosztów stanowiących bazę do wyliczenia stawek opłaty podstawowej za korzystanie z zarządzanej infrastruktury kolejowej. Szacunkowa wielkość rekompensaty została określona na poziomie połowy kwoty korzyści, jakie PLK SA uzyska poprzez ujęcie kosztów poniesionych na przejazdach w stawkach ww. opłat podstawowych, wg wzoru:

KR=1/2(K – Ks)

gdzie:

KR kwota do rekompensaty

1. Planowane koszty operacyjne do poniesienia na utrzymanie przejazdów kolejowo-drogowych – K

Rok

plan na 2012

K (tys.)

211.225,1742 733,00

 

2. Metoda obliczenia korzyści PLK związanych z ujęciem kosztów poniesionych na przejazdach kolejowych w kalkulacji stawki opłaty podstawowej – Ks,

obliczona wg wzoru: Ks = W % *PC, gdzie:

W – wskaźnik udziału kosztów poniesionych na przejazdach kolejowych (bez kosztów inwestycji) w kosztach całkowitych PLK, stanowiących bazę do wyliczenia stawek opłaty podstawowej, liczony jest wg wzoru:

W = (K/KC)*100%, gdzie:

K – koszty operacyjne,

KC planowane koszty całkowite PLK, stanowiące bazę do wyliczenia stawek opłaty podstawowej,

Rok

plan na 2012

KC (tys.)

3.644.850,90

 

stąd W:

Rok

plan na 2011

K (tys.)

211.225,17

KC (tys.)

3.644.850,90

W= (K/KC)*100%

5,80 %

 

PC przychody PLK z opłaty podstawowej

Rok

plan na 2012

PC (tys.)

2.513.998,8

 

stąd Ks:

Rok

plan na 2012

W

5,80 %

PC (tys.)

2.513.998,80

Ks = W % *PC

145.811,93

 

3. Kwota do rekompensaty – KR

KR=1/2(K – Ks)

Rok

plan na 2012

K (tys.)

211.225,17

Ks (tys.)

145.811,93

K – Ks (tys.)

65.413,24

KR (tys.)

32.706,62

 

Razem (po zaokrągleniu do pełnych tys.) 32.706,00 tys. zł

Załącznik 3.

Załącznik nr 3 do komunikatu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. (poz. 52)

DECYZJA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »