| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 24 lipca 2012 r.

w sprawie decyzji w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) i art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L 156 z 28.06.169, str. 8, z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 7, Tom 1, str. 26) ogłasza się decyzje:

1) Ministra Infrastruktury nr TI-3-460-18/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna wniosku o normalizację rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w zakresie ponoszonych przez Wnioskodawcę obciążeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Straży Ochrony Kolei, stanowiącą załącznik nr 1 do komunikatu;

2) Ministra Infrastruktury nr TI-3-460-19/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna wniosku o normalizację rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w zakresie ponoszonych przez Wnioskodawcę obciążeń finansowych związanych z utrzymaniem przejazdów kolejowo-drogowych, stanowiącą załącznik nr 2 do komunikatu;

3) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr TI-3-460-20/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. utrzymującą w mocy decyzję, o której mowa w pkt 1, stanowiącą załącznik nr 3 do komunikatu.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

wz. T. Jarmuziewicz

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do komunikatu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. (poz. 52)

DECYZJA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2 do komunikatu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. (poz. 52)

DECYZJA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik
do decyzji Ministra Infrastruktury Nr TI-3-460- 19/2011
z dnia 22 września 2011 r.

Metoda obliczenia szacunkowej kwoty rekompensaty kosztów związanych z obowiązkiem utrzymywania przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA przejazdów kolejowo-drogowych, w zakresie szacowanych wydatków do poniesienia przez tę spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., a dotyczących obciążeń kategorii IV normalizacji określonej w Załączniku IV Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L.156 z 28.6.1969, z późn. zm.)

Przy wyliczeniu szacunkowej kwoty rekompensaty przyjęto katalog obciążeń finansowych, jakie PLK SA poniesie w 2012 r. w zakresie utrzymania przejazdów kolej owo-drogowych, na które składają się następujące rodzaje kosztów:

● koszty utrzymania przejazdów, tj.:

○ koszty zużycia materiałów, energii, o koszty usług obcych,

○ koszty wynagrodzeń (wraz z narzutami) pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu przejazdów,

○ koszty utrzymania znaków drogowych

● koszty dróżników przejazdowych, tj.:

○ wynagrodzenia (wraz z narzutami), o koszty delegacji, przeniesień służbowych, o koszty zużytych materiałów, o pozostałe usługi obce

● koszty urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kategorii A i E oraz B i C, tj.:

○ koszty obsługi technicznej, realizowanej systemem gospodarczym lub zleconym urządzeń w szafach, kontenerach oraz pomieszczeniach nastawczych, kabli z osprzętem i innych urządzeń zabezpieczenia ruchu, systemów monitorujących i diagnostycznych,

○ kosztów amortyzacji środków trwałych, zużycia materiałów, energii, usług obcych umożliwiających właściwą pracę urządzeń,

○ koszty wynagrodzeń (wraz z narzutami) pracowników zatrudnionych przy obsłudze tych urządzeń.

Koszty ponoszone przez PLK SA na przejazdach kolejowych są kwalifikowane do ogółu kosztów stanowiących bazę do wyliczenia stawek opłaty podstawowej za korzystanie z zarządzanej infrastruktury kolejowej. Szacunkowa wielkość rekompensaty została określona na poziomie połowy kwoty korzyści, jakie PLK SA uzyska poprzez ujęcie kosztów poniesionych na przejazdach w stawkach ww. opłat podstawowych, wg wzoru:

KR=1/2(K – Ks)

gdzie:

KR kwota do rekompensaty

1. Planowane koszty operacyjne do poniesienia na utrzymanie przejazdów kolejowo-drogowych – K

Rok

plan na 2012

K (tys.)

211.225,1742 733,00

 

2. Metoda obliczenia korzyści PLK związanych z ujęciem kosztów poniesionych na przejazdach kolejowych w kalkulacji stawki opłaty podstawowej – Ks,

obliczona wg wzoru: Ks = W % *PC, gdzie:

W – wskaźnik udziału kosztów poniesionych na przejazdach kolejowych (bez kosztów inwestycji) w kosztach całkowitych PLK, stanowiących bazę do wyliczenia stawek opłaty podstawowej, liczony jest wg wzoru:

W = (K/KC)*100%, gdzie:

K – koszty operacyjne,

KC planowane koszty całkowite PLK, stanowiące bazę do wyliczenia stawek opłaty podstawowej,

Rok

plan na 2012

KC (tys.)

3.644.850,90

 

stąd W:

Rok

plan na 2011

K (tys.)

211.225,17

KC (tys.)

3.644.850,90

W= (K/KC)*100%

5,80 %

 

PC przychody PLK z opłaty podstawowej

Rok

plan na 2012

PC (tys.)

2.513.998,8

 

stąd Ks:

Rok

plan na 2012

W

5,80 %

PC (tys.)

2.513.998,80

Ks = W % *PC

145.811,93

 

3. Kwota do rekompensaty – KR

KR=1/2(K – Ks)

Rok

plan na 2012

K (tys.)

211.225,17

Ks (tys.)

145.811,93

K – Ks (tys.)

65.413,24

KR (tys.)

32.706,62

 

Razem (po zaokrągleniu do pełnych tys.) 32.706,00 tys. zł

Załącznik 3.

Załącznik nr 3 do komunikatu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. (poz. 52)

DECYZJA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »