| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 58
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 24 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresu czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustalam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 50 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM poz. 50 i 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

Sekretarz Stanu Tadeusz Jarmuziewicz (MTJ):

1) z upoważnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) dróg i autostrad,

b) transportu drogowego,

c) lotnictwa,

d) ochrony informacji niejawnych,

e) zarządzania kryzysowego,

f) obronności;

2) odpowiada za współpracę z Sejmem i Senatem, pełniąc funkcję sekretarza parlamentarnego;

3) z upoważnienia Ministra:

a) występuje o nadanie odznaczeń państwowych,

b) nadaje i wręcza honorowe odznaki resortowe i udziela w tym zakresie dalszych pełnomocnictw;

4) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Dróg i Autostrad (TA),

b) Departament Transportu Drogowego (TD),

c) Departament Lotnictwa (TL),

d) Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych (BZK);

5) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,

b) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,

c) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

d) Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”,

e) Polską Agencją Żeglugi Powietrznej,

f) Instytutem Transportu Samochodowego,

g) Transportowym Dozorem Technicznym,

h) Instytutem Badawczym Dróg i Mostów;

6) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

㤠12.

1. Ministrowi podlegają:

1) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie;

2) kierownik komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie;

3) rzecznik prasowy.

2. Minister nadzoruje realizację zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra (MGP);

2) Biuro Ministra (BM);

3) Departament Kontroli, w tym pion audytu wewnętrznego (DK);

4) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (TRD).”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »