| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr 24
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 24 września 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1)

– nr 5828/14 o pow. 0,1030 ha,

 

położoną w obrębie Wisła, gmina Wisła, powiat cieszyński, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2540, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/183/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 2540;

2)

– nr 5828/15 o pow. 0,2284 ha,

 

położoną w obrębie Wisła, gmina Wisła, powiat cieszyński, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2541, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/190/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 2541;

3)

– nr 8817/7 o pow. 0,0620 ha,

 

będącą własnością Gminy Myszków, powstałą z podziału działki nr 8817/6 o pow. 2,8882 ha, obręb Myszków, gmina Myszków, powiat myszkowski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 11972, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/192/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 11972,

– po pozycji 11971 dodaje się pozycję 11972a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; myszkowski; Myszków; Myszków; 8817/8; 2,8262;

4)

– nr 11/1 o pow. 0,5100 ha,

 

położoną w obrębie Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza M., powiat m. Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5706, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/205/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 5706;

5)

– nr 353/14 o pow. 1,9786 ha,

 

– nr 353/15 o pow. 0,1607 ha,

 

– nr 353/16 o pow. 1,1668 ha,

 

– nr 353/17 o pow. 0,0480 ha,

 

– nr 353/18 o pow. 1,1875 ha,

 

– nr 353/19 o pow. 0,0604 ha,

 

– nr 353/20 o pow. 1,4488 ha,

 

– nr 353/21 o pow. 0,2227 ha,

 

położone w obrębie Strzebiń, gmina Koszęcin, powiat lubliniecki, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4618, 4619 oraz 4607, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/243/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycje 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4618, 4619 oraz 4607;

6)

– nr 1379/1 o pow. 1,0160 ha,

 

– nr 1379/2 o pow. 0,9850 ha,

 

– nr 1379/3 o pow. 0,1676 ha,

 

– nr 1379/4 o pow. 0,1068 ha,

 

– nr 1379/5 o pow. 0,1199 ha,

 

– nr 1379/6 o pow. 0,1061 ha,

 

– nr 1379/7 o pow. 0,0744 ha,

 

– nr 1379/8 opow. 0,0639 ha,

 

– nr 1379/9 opow. 0,0625 ha,

 

– nr 1379/10 opow. 0,1471 ha,

 

– nr 1379/11 opow. 0,1396 ha,

 

– nr 1379/12 opow. 0,1441 ha,

 

– nr 1379/13 opow. 0,1151 ha,

 

– nr 1379/14 opow. 0,6449 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 1379 o pow. 24,0830 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 24,0800 ha), obręb Olszyna (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0007-Olszyna), gmina Olszyna-Miasto (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gminy Olszyna), powiat lubański, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 882, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/244/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 882,

– po pozycji 879 dodaje się pozycję 882a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; lubański; Olszyna-Miasto; Olszyna; 1379/15; 20,1900;

7)

– nr 54/2 o pow. 0,0684 ha,

 

– nr 54/3 o pow. 0,6528 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 54/1 o pow. 12,8179 ha, obręb Sulików, gmina Sulików, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2719, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/245/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2719,

– po pozycji 2718 dodaje się pozycję 2719a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; zgorzelecki; Sulików; Sulików; 54/4; 12,0967;

8)

– nr 22/9 opow. 0,1912 ha,

 

– nr 22/10 o pow. 0,0098 ha,

 

– nr 22/11 o pow. 0,0441 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 22/1 o pow. 1,2937 ha, obręb 3 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Obręb 3), wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2033,

 

– nr 22/4 o pow. 0,0787 ha,

 

– nr 22/5 o pow. 0,0455 ha,

 

– nr 22/6 opow. 0,0019 ha,

 

– nr 22/7 opow. 0,2109 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 22/3 o pow. 1,3563 ha, obręb 3 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Obręb 3), wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2034,

położone w gminie Zator – miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, będące własnością Gminy Zator, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/246/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycje 2033 oraz 2034,

– po pozycji 2032a dodaje się pozycję 2033a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Zator – miasto; 3; 22/12; 1,0486;

– po pozycji 2033a dodaje się pozycję 2034a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Zator – miasto; 3; 22/8; 1,0193;

9)

– nr 696/29 o pow. 0,0218 ha,

 

– nr 696/30 o pow. 0,0615 ha,

 

– nr 696/31 o pow. 0,0129 ha,

 

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 696/23 o pow. 2,1861 ha, obręb Boguchwała, gmina Boguchwała, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 814, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/247/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 814,

– po pozycji 813 dodaje się pozycję 814a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; rzeszowski; Boguchwała; Boguchwała; 696/32; 2,0899;

10)

– nr 3/6 o pow. 0,1281 ha,

 

– nr 3/7 o pow. 0,0973 ha,

 

– nr 3/8 o pow. 0,0925 ha,

 

– nr 3/9 o pow. 0,0982 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 3/4 o pow. 2,5155 ha, obręb 0015-Klecina, gmina M. Wrocław, powiat m. Wrocław, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1054, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/248/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 1054,

– po pozycji 1053 dodaje się pozycję 1054a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; M. Wrocław; M. Wrocław; 0015-Klecina; 3/5; 2,0994;

11)

– nr 415/1 o pow. 0,0357 ha,

 

– nr 415/2 o pow. 0,1485 ha,

 

– nr 415/3 o pow. 0,0586 ha,

 

– nr 415/4 o pow. 0,3982 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 415 o pow. 6,5208 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,5200 ha), obręb Krośnice, gmina Krośnice, powiat milicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1430, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/249/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 1430,

– po pozycji 1429 dodaje się pozycję 1430a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; milicki; Krośnice; Krośnice; 415/5; 0,3198;

– po pozycji 1430a dodaje się pozycję 1430b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; milicki; Krośnice; Krośnice; 415/6; 5,5600;

12)

– nr 2546/13 o pow. 0,3079 ha,

 

– nr 2546/15 o pow. 0,0034 ha,

 

– nr 2546/16 o pow. 0,3934 ha,

 

– nr 2546/17 o pow. 0,0125 ha,

 

– nr 2546/18 o pow. 0,0203 ha,

 

– nr 2546/19 o pow. 0,3884 ha,

 

– nr 2546/20 o pow. 0,1056 ha,

 

– nr 2546/21 o pow. 0,0894 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 2546/12 o pow. 4,4498 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,4411 ha), obręb Psary, gmina Psary, powiat będziński, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 29, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/250/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 29,

– po pozycji 28 dodaje się pozycję 29a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; będziński; Psary; Psary; 2546/14; 1,0449;

– po pozycji 29a dodaje się pozycję 29b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; będziński; Psary; Psary; 2546/22; 2,0840;

13)

– nr 83/1 o pow. 0,0689 ha,

 

– nr 83/6 o pow. 0,0613 ha,

 

– nr 83/7 o pow. 0,0423 ha,

 

– nr 83/8 o pow. 0,0728 ha,

 

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

 

– nr 83/2 o pow. 0,0717 ha,

 

– nr 83/5 o pow. 0,1177 ha,

 

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 83 o pow. 8,3400 ha, obręb 20 Unieszewo (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Unieszewo), gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 522, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/252/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

– skreśla się pozycję 522,

– po pozycji 521 dodaje się pozycję 522a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; olsztyński; Gietrzwałd; 20 Unieszewo; 83/3; 0,0420;

– po pozycji 522a dodaje się pozycję 522b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; olsztyński; Gietrzwałd; 20 Unieszewo; 83/4; 0,0646;

– po pozycji 522b dodaje się pozycję 522c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; olsztyński; Gietrzwałd; 20 Unieszewo; 83/9; 7,7987;

14)

– nr 124/1 o pow. 0,0272 ha,

 

– nr 124/2 o pow. 0,1696 ha,

 

– nr 124/3 o pow. 0,0029 ha,

 

– nr 124/4 o pow. 0,3314 ha,

 

– nr 124/5 o pow. 3,1857 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 124 o pow. 6,8562 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,2700 ha), obręb 0060–Osiek Drawski (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Osiek Drawski), gmina Wierzchowo, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 153, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/253/12, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 153,

– po pozycji 152 dodaje się pozycję 153a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Wierzchowo; 0060–Osiek Drawski; 124/6; 3,1394;

15)

– nr 2/36 o pow. 0,7896 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 2/24 o pow. 0,8100 ha, obręb Dąbie 55, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 685, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/254/12, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 685,

– po pozycji 684 dodaje się pozycję 685a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Dąbie 55; 2/35; 0,0204;

16)

– nr 431 o pow. 0,1758 ha,

 

– nr 606 o pow. 0,0170 ha,

 

położone w obrębie Łabędy, gmina Gliwice M., powiat m. Gliwice, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 6665 oraz 6670, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/255/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycje 6665 oraz 6670;

17)

– nr 9/1 opow. 0,1876 ha,

 

– nr 9/2 o pow. 0,1012 ha,

 

– nr 9/3 opow. 0,1232 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 9 o pow. 6,7304 ha, obręb 14 – Drawsko Pomorskie 14, gmina Drawsko Pomorskie, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 129, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/259/12, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 129,

– po pozycji 128 dodaje się pozycję 129a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Drawsko Pomorskie; 14 – Drawsko Pomorskie 14; 9/4; 1,6740;

– po pozycji 129a dodaje się pozycję 129b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Drawsko Pomorskie; 14 – Drawsko Pomorskie 14; 9/5; 4,6444;

18)

– nr 40 o pow. 2,8982 ha,

 

położoną w obrębie 0038-Jaborowice, wpisaną w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 452,

 

– nr 1048 o pow. 0,9262 ha,

 

położoną w obrębie 0070-Polska Cerekiew, wpisaną w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 462,

położone w gminie Polska Cerekiew, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 r., NrKNN5g-073/260/12, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika skreśla się pozycje 452 oraz 462;

19)

– nr 768/1 o pow. 0,0416 ha,

 

– nr 768/2 o pow. 0,0317 ha,

 

położone w obrębie 0070-Polska Cerekiew, gmina Polska Cerekiew, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie, wpisane w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego odpowiednio pod pozycjami 456 oraz 457, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/262/12, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika skreśla się pozycje 456 oraz 457;

20)

– nr 237/1 o pow. 0,0929 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 237 o pow. 4,3886 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,4000 ha), obręb 0015-Podulek (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Podulek), gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1968, będącej we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/263/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1968,

– po pozycji 1967c dodaje się pozycję 1968a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Wolanów; 0015-Podulek; 237/2; 2,1158;

– po pozycji 1968a dodaje się pozycję 1968b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Wolanów; 0015-Podulek; 237/3; 2,1799;

21)

– nr 607/3 o pow. 0,0193 ha,

 

– nr 607/4 o pow. 0,0160 ha,

 

– nr 607/5 o pow. 0,0155 ha,

 

– nr 607/6 o pow. 0,0360 ha,

 

– nr 607/7 o pow. 0,0091 ha,

 

– nr 607/8 o pow. 0,0366 ha,

 

– nr 607/9 o pow. 0,0708 ha,

 

– nr 607/10 o pow. 0,0553 ha,

 

– nr 607/11 o pow. 0,0161 ha,

 

– nr 607/12 o pow. 0,0236 ha,

 

– nr 607/13 o pow. 0,0231 ha,

 

– nr 607/14 o pow. 0,0471 ha,

 

– nr 607/15 o pow. 0,0188 ha,

 

– nr 607/16 o pow. 0,0100 ha,

 

– nr 607/17 o pow. 0,0110 ha,

 

– nr 607/18 o pow. 0,0115 ha,

 

– nr 607/19 o pow. 0,3932 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 607/1 o pow. 10,6926 ha, obręb 0009-Halinów, gmina Halinów-Miasto, powiat miński, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1248, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/264/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1248,

– po pozycji 1247 dodaje się pozycję 1248a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; miński; Halinów-Miasto; 0009-Halinów; 607/22; 9,8796;

22)

– nr 1569/128 o pow. 0,1163 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 662/128 o pow. 2,1341 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 8141,

 

– nr 1301/145 o pow. 0,0432 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 309/145 o pow. 0,0760 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0701 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 8252,

 

– nr 1571/129 o pow. 0,9922 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 1310/129 o pow. 1,8129 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,3978 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 8348,

położone w obrębie Mysłowice, gmina Mysłowice M., powiat m. Mysłowice, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/265/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 8141, 8252 oraz 8348,

– po pozycji 8140 dodaje się pozycję 814la, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Mysłowice; Mysłowice M.; Mysłowice; 1570/128; 2,0178;

– po pozycji 8251 dodaje się pozycję 8252a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Mysłowice; Mysłowice M.; Mysłowice; 1300/145; 0,0328;

– po pozycji 8347 dodaje się pozycję 8348a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Mysłowice; Mysłowice M.; Mysłowice; 1572/129; 0,8207;

23)

– nr 693/18 o pow. 0,0372 ha,

 

– nr 693/19 o pow. 0,0492 ha,

 

– nr 693/20 o pow. 0,0167 ha,

 

– nr 693/21 o pow. 0,0979 ha,

 

– nr 693/23 o pow. 0,0097 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 693/15 o pow. 11,6212 ha, obręb 0001 Celestynów, gmina Celestynów, powiat otwocki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1605, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 września 2012 r., Nr KNN5g-073/266/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1605,

– po pozycji 1604 dodaje się pozycję 1605a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; otwocki; Celestynów; 0001 Celestynów; 693/22; 11,4105;

24)

– nr 1371/14 o pow. 3,8951 ha,

 

położoną w obrębie 0144 Podgórze, gmina Hrubieszów-Miasto, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, wpisaną w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 652, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 września 2012 r., Nr KNN5g-073/267/12, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika skreśla się pozycję 652;

25)

– nr 482/2 o pow. 0,3282 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 482 o pow. 8,7500 ha, obręb 1 Baboszewo, gmina Baboszewo, powiat płoński, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1769, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 września 2012 r., Nr KNN5g-073/268/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1769,

– po pozycji 1768 dodaje się pozycję 1769a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; płoński; Baboszewo; 1 Baboszewo; 482/1; 8,4218;

26)

– nr 16/42 o pow. 0,1425 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 16/41 o pow. 6,9370 ha, obręb Pyrzyce 6 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 6 – Pyrzyce 6), gmina Pyrzyce M, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 988, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 września 2012 r., Nr KNN5g-073/269/12, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 988,

– po pozycji 987 dodaje się pozycję 988a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; pyrzycki; Pyrzyce M; Pyrzyce 6; 16/43; 6,7945;

27)

– nr 586/6 o pow. 0,6559 ha,

 

– nr 586/7 o pow. 0,2218 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 586/5 o pow. 11,0724 ha, obręb Otmuchów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0001-Otmuchów), gmina Otmuchów M., powiat nyski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 902, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 września 2012 r., Nr KNN5g-073/270/12, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 902,

– po pozycji 901 dodaje się pozycję 902a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; nyski; Otmuchów M.; Otmuchów; 586/8; 10,1947;

28)

– nr 43/17 o pow. 1,3894 ha,

 

– nr 43/18 o pow. 0,2960 ha,

 

– nr 43/19 o pow. 0,0948 ha,

 

– nr 43/20 o pow. 0,3673 ha,

 

– nr 43/21 o pow. 0,1791 ha,

 

– nr 43/22 o pow. 1,4049 ha,

 

– nr 43/23 o pow. 0,0978 ha,

 

– nr 43/25 o pow. 0,1480 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 43/11 o pow. 5,8981 ha, obręb Śródmieście 3, gmina Świebodzice M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2212, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 września 2012 r., Nr KNN5g-073/271/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2212,

– po pozycji 2211 dodaje się pozycję 2212a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świebodzice M.; Śródmieście 3; 43/24; 1,6878;

– po pozycji 2212a dodaje się pozycję 2212b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świebodzice M.; Śródmieście 3; 43/26; 0,2330;

29)

– nr 102/2 o pow. 0,0987 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 102 o pow. 5,0493 ha, obręb 13, gmina M. Chełm, powiat Chełm, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 983, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 września 2012 r., Nr KNN5g-073/272/12, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

– skreśla się pozycję 983,

– po pozycji 982 dodaje się pozycję 983a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Chełm; M. Chełm; 13; 102/1; 4,9506;

30)

– nr 3412/1 o pow. 0,3246 ha,

 

– nr 3412/2 o pow. 0,0507 ha,

 

– nr 3412/3 o pow. 0,2322 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 3412 o pow. 8,2347 ha, obręb Myszków, gmina Myszków, powiat myszkowski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 11965, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 września 2012 r., Nr KNN5g-073/273/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 11965,

– po pozycji 11964 dodaje się pozycję 11965a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; myszkowski; Myszków; Myszków; 3412/4; 7,6272;

31)

– nr 1/1 o pow. 0,0890 ha,

 

– nr 1/2 o pow. 0,0198 ha,

 

– nr 1/4 o pow. 0,0379 ha,

 

– nr 1/5 opow. 0,0318 ha,

 

– nr 1/6 o pow. 0,1075 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 2,5635 ha, obręb 0003 Bajerki (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Bajerki), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2368,

 

– nr 48/3 opow. 0,0415 ha,

 

– nr 48/4 o pow. 0,0202 ha,

 

– nr 48/6 o pow. 0,0401 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 48/2 o pow. 1,9361 ha, obręb 0002 Zabawa (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Zabawa), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2371,

położone w gminie Skoczów M., powiat cieszyński, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 września 2012 r., Nr KNN5g-073/274/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 2368 oraz 2371,

– po pozycji 2367 dodaje się pozycję 2368a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Skoczów M.; 0003 Bajerki; 1/3; 2,2775;

– po pozycji 2370 dodaje się pozycję 2371a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Skoczów M.; 0002 Zabawa; 48/5; 1,8343;

32)

– nr 1148/11 o pow. 0,0480 ha,

 

– nr 1148/12 o pow. 0,0049 ha,

 

– nr 1148/13 o pow. 0,0151 ha,

 

– nr 1148/14 o pow. 0,0097 ha,

 

– nr 1148/15 o pow. 0,0007 ha,

 

– nr 1148/16 o pow. 0,0032 ha,

 

– nr 1148/17 o pow. 0,0009 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 1148/9 o pow. 25,2920 ha, obręb Muszyna, gmina Muszyna M., powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1483, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 września 2012 r., Nr KNN5g-073/276/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 1483,

– po pozycji 1482 dodaje się pozycję 1483a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/18; 25,2095;

33)

– nr 1469/2 o pow. 0,1554 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 1469 o pow. 0,1865 ha, obręb Trzebinia, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 102,

 

– nr 1707 o pow. 0,0299 ha,

 

położoną w obrębie Trzebinia, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 104,

 

– nr 1369/16 o pow. 1,3698 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 1369/14 o pow. 14,5562 ha, obręb Trzebinia, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 130,

 

– nr 1467/23 o pow. 0,0237 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 1467/8 o pow. 0,4312 ha, obręb Trzebinia, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 134,

 

– nr 1470/7 o pow. 0,1334 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 1470/5 o pow. 1,8836 ha, obręb Trzebinia, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 136,

 

– nr 1897/4 o pow. 0,0553 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 1897/3 o pow. 4,3084 ha, obręb Trzebionka, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 190,

 

– nr 1983/16 o pow. 0,0109 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 1983/13 o pow. 0,1092 ha, obręb Trzebionka, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 192,

 

– nr 1983/18 o pow. 0,0212 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 1983/14 o pow. 0,4070 ha, obręb Trzebionka, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 193,

 

–nr 1983/21 o pow. 0,1511 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 1983/15 o pow. 0,2209 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,1965 ha), obręb Trzebionka, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 194,

położone w gminie Trzebinia M., powiat chrzanowski, województwo małopolskie, będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 września 2012 r., Nr KNN5g-073/277/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycje 102, 104, 130, 134, 136, 190, 192, 193 oraz 194,

– po pozycji 101 dodaje się pozycję 102a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; chrzanowski; Trzebinia M.; Trzebinia; 1469/1; 0,0311;

– po pozycji 129 dodaje się pozycję 130a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie, chrzanowski; Trzebinia M.; Trzebinia; 1369/15; 0,9182;

– po pozycji 130a dodaje się pozycję 130b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie, chrzanowski; Trzebinia M.; Trzebinia; 1369/17; 12,2682;

– po pozycji 133 dodaje się pozycję 134a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie, chrzanowski; Trzebinia M.; Trzebinia; 1467/24; 0,4075;

– po pozycji 135 dodaje się pozycję 136a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie, chrzanowski; Trzebinia M.; Trzebinia; 1470/8; 1,7502;

– po pozycji 189 dodaje się pozycję 190a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie, chrzanowski; Trzebinia M.; Trzebionka; 1897/5; 4,2531;

– po pozycji 191 dodaje się pozycję 192a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie, chrzanowski; Trzebinia M.; Trzebionka; 1983/17; 0,0983;

– po pozycji 192a dodaje się pozycję 193a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie, chrzanowski; Trzebinia M.; Trzebionka; 1983/19; 0,3858;

– po pozycji 193a dodaje się pozycję 194a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie, chrzanowski; Trzebinia M.; Trzebionka; 1983/20; 0,0698;

34)

– nr 232/2 o pow. 0,0390 ha,

 

– nr 232/3 o pow. 0,2349 ha,

 

– nr 232/4 o pow. 0,1040 ha,

 

– nr 232/5 o pow. 0,0656 ha,

 

– nr 232/6 o pow. 0,0168 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 232 o pow. 12,3680 ha, obręb Mokre, gmina Zagórz (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Zagórz – G), powiat sanocki, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 886, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 września 2012 r., Nr KNN5g-073/278/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 886,

– po pozycji 885 dodaje się pozycję 886a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; sanocki; Zagórz; Mokre; 232/1; 11,9077.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działkę ewidencyjną:

 

– nr 176/17 o pow. 17,9795 ha,

 

położoną w obrębie 0026, gmina Piła, powiat pilski, województwo wielkopolskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 sierpnia 2012 r., Nr KNN5g-073/258/w/12, w ten sposób, że w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego:

– po pozycji 3703 dodaje się pozycję 3703a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; pilskie; Piła; 0026; 176/17; 17,9795.

§ 3

1) W związku z błędem pisarskim, popełnionym przy tworzeniu załącznika, oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Jaworskiego, w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycję 255,

– po pozycji 254 dodaje się pozycję 255a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jaworski; Bolków; 0007 Płonina; 162; 2,7200.

2) W związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminie Kluczbork oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Kluczborskiego, w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego:

– skreśla się pozycje 497, 498, 499 oraz 500,

– po pozycji 496 dodaje się pozycję 497a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; kluczborski; Kluczbork; Bażany; 199/17; 1,0394;

– po pozycji 497a dodaje się pozycję 498a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; kluczborski; Kluczbork; Bażany; 269/11; 0,9903;

– po pozycji 498a dodaje się pozycję 499a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; kluczborski; Kluczbork; Bażany; 364/5; 0,7230;

– po pozycji 499a dodaje się pozycję 500a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; kluczborski; Kluczbork; Bażany; 374/3; 0,0652.

3) W związku z podziałem działki nr 797/124 o pow. 26,9896 ha, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna decyzją nr RSH.6831.14.2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Wójta Gminy Małkinia Górna, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycję 1578,

– po pozycji 1577 dodaje się pozycję 1578a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; ostrowski; Małkinia Górna; 0013-Małkinia Górna; 797/130; 0,1415;

– po pozycji 1578a dodaje się pozycję 1578b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; ostrowski; Małkinia Górna; 0013-Małkinia Górna; 797/131; 26,8481.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Ml z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGMz2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr 2, poz. 6 oraz z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23; poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53 i poz. 61.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »