| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr 28
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 6 listopada 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 1/3 o pow. 0,0344 ha,

– nr 1/4 o pow. 0,1050 ha,

– nr 1/5 o pow. 0,0982 ha,

– nr 1/6 o pow. 0,1008 ha,

– nr 1/7 o pow. 0,1041 ha,

– nr 1/8 o pow. 0,0960 ha,

– nr 1/9 o pow. 0,0972 ha,

– nr 1/10 o pow. 0,1161 ha,

– nr 1/11 o pow. 0,0423 ha,

– nr 1/12 o pow. 0,0995 ha,

– nr 1/13 o pow. 0,0945 ha,

– nr 1/14 o pow. 0,0936 ha,

– nr 1/15 o pow. 0,0976 ha,

– nr 1/16 o pow. 0,0966 ha,

– nr 1/17 o pow. 0,0939 ha,

– nr 1/18 o pow. 0,0935 ha,

– nr 1/19 o pow. 0,0992 ha,

– nr 1/20 o pow. 0,0976 ha,

– nr 1/21 o pow. 0,0938 ha,

– nr 1/22 o pow. 0,1016 ha,

– nr 1/23 o pow. 0,0941 ha,

– nr 1/24 o pow. 0,0911 ha,

– nr 1/25 o pow. 0,0857 ha,

– nr 1/26 o pow. 0,0983 ha,

– nr 1/27 o pow. 0,4814 ha,

– nr 1/28 o pow. 0,0885 ha,

– nr 1/29 o pow. 0,0897 ha,

– nr 1/30 o pow. 0,0902 ha,

– nr 1/31 o pow. 0,0992 ha,

– nr 1/32 o pow. 0,1018 ha,

– nr 1/33 o pow. 0,0966 ha,

– nr 1/34 o pow. 0,0963 ha,

– nr 1/35 o pow. 0,0922 ha,

– nr 1/36 o pow. 0,0992 ha,

– nr 1/37 o pow. 0,0941 ha,

– nr 1/38 o pow. 0,1011 ha,

– nr 1/39 o pow. 0,0954 ha,

– nr 1/40 o pow. 0,0944 ha,

– nr 1/41 o pow. 0,0954 ha,

– nr 1/42 o pow. 0,0927 ha,

– nr 1/43 o pow. 0,0974 ha,

– nr 1/44 o pow. 0,0933 ha,

– nr 1/45 o pow. 0,0931 ha,

– nr 1/46 o pow. 0,0942 ha,

– nr 1/47 o pow. 0,0899 ha,

– nr 1/48 o pow. 0,0951 ha,

– nr 1/49 o pow. 0,0998 ha,

– nr 1/50 o pow. 0,1067 ha,

– nr 1/51 o pow. 0,0670 ha,

– nr 1/52 o pow. 0,1766 ha,

– nr 1/54 o pow. 9,3591 ha,

– nr 1/55 o pow. 0,3949 ha,

– nr 1/56 o pow. 0,0357 ha,

– nr 1/57 o pow. 0,1977 ha,

– nr 1/58 o pow. 1,7611 ha,

– nr 1/59 o pow. 0,4079 ha,

– nr 1/60 o pow. 4,1988 ha,

– nr 1/61 o pow. 2,6240 ha,

– nr 1/62 o pow. 0,2389 ha,

– nr 1/63 o pow. 0,7981 ha,

– nr 1/64 o pow. 1,0494 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/1 o pow. 29,0537 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 28,7257 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5716,

– nr 91/5 o pow. 0,0124 ha,

– nr 91/6 o pow. 0,2464 ha,

– nr 91/7 o pow. 0,1727 ha,

– nr 91/8 o pow. 0,1963 ha,

– nr 91/9 o pow. 0,0604 ha,

– nr 91/10 o pow. 0,1133 ha,

– nr 91/11 o pow. 0,0792 ha,

– nr 91/12 o pow. 0,0907 ha,

– nr 91/13 o pow. 0,0897 ha,

– nr 91/14 o pow. 0,0894 ha,

– nr 91/15 o pow. 0,1328 ha,

– nr 91/16 o pow. 0,0733 ha,

– nr 91/17 o pow. 0,2355 ha,

– nr 91/18 o pow. 0,1336 ha,

– nr 91/19 o pow. 0,0339 ha,

– nr 91/20 o pow. 0,0977 ha,

– nr 91/21 o pow. 0,0980 ha,

– nr 91/22 o pow. 0,0975 ha,

– nr 91/23 o pow. 0,0959 ha,

– nr 91/24 o pow. 0,0878 ha,

– nr 91/25 o pow. 0,1073 ha,

– nr 91/27 o pow. 1,8575 ha,

– nr 91/28 o pow. 3,4617 ha,

powstałe z podziału działki nr 91/3 o pow. 8,3455 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,4581 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5717,

położone w obrębie Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza M., powiat m. Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/1/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 5716 oraz 5717,

– po pozycji 5715 dodaje się pozycję 5716a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Dąbrowa Górnicza; Dąbrowa Górnicza M.; Dąbrowa Górnicza; 1/53; 2,8421;

– po pozycji 5716a dodaje się pozycję 5717a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Dąbrowa Górnicza; Dąbrowa Górnicza M.; Dąbrowa Górnicza; 91/26; 0,6825;

2) – nr 11 o pow. 0,0080 ha,

– nr 51 o pow. 0,0321 ha,

– nr 72/26 o pow. 0,2690 ha,

położone w obrębie Bładnice Dolne, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 2341, 2342 oraz 2343, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/2/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycje 2341, 2342 oraz 2343;

3) – nr 227/4 o pow. 0,0841 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 227/1 o pow. 0,6761 ha, obręb 0001-Gronowo (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0002 – Leszno), gmina Leszno M., powiat M. Leszno, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1916, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg–073/3/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 1916,

– po pozycji 1915 dodaje się pozycję 1916a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Leszno; Leszno M.; 0001-Gronowo; 227/5; 0,5920;

4) – nr 23/3 o pow. 0,0093 ha,

powstałą z podziału działki nr 23/2 o pow. 1,6881 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,5474 ha), obręb 0042-Ostrów Wielkopolski (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0042-Ostrów Wielkopolski 0042), gmina Ostrów Wielkopolski M., powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3336, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/4/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 3336,

– po pozycji 3335 dodaje się pozycję 3336a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrowski; Ostrów Wielkopolski M.; 0042-Ostrów Wielkopolski; 23/4; 1,6788;

5) – nr 2405/17 o pow. 0,0452 ha,

– nr 2405/18 o pow. 0,0526 ha,

powstałe w wyniku regulacji stanu prawnego nieruchomości poprzez podział działki nr 2405/2 o pow. 0,1186 ha, obręb 13 Pliskowola, gmina Osiek – obszar wiejski, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 2087, będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/5/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

– skreśla się pozycję 2087,

– po pozycji 2086 dodaje się pozycję 2087a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; staszowski; Osiek – obszar wiejski; 13 Pliskowola; 2405/19; 0,0208;

6) – nr 2405/20 o pow. 0,3910 ha,

– nr 2405/21 o pow. 0,3545 ha,

powstałe w wyniku regulacji stanu prawnego nieruchomości poprzez podział działki nr 2405/13 o pow. 0,8632 ha, obręb 13 Pliskowola, gmina Osiek – obszar wiejski, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 2094, będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/6/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

– skreśla się pozycję 2094,

– po pozycji 2093 dodaje się pozycję 2094a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; staszowski; Osiek – obszar wiejski; 13 Pliskowola; 2405/22; 0,1177;

7) – nr 778/4 o pow. 0,2648 ha,

– nr 778/7 o pow. 0,0076 ha,

będące w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz podziału działki nr 778 o pow. 35,1008 ha, która w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) stanowi odrębne działki ujęte pod pozycjami 1923 [działka nr 778 ark 2 o pow. 15,4809 ha], 1924 [działka nr 778 ark 4 o pow. 17,5278 ha] oraz 1925 [działka nr 778 ark 7 o pow. 2,0921 ha], obręb 0009-Jedlnia Letnisko, gmina Jedlnia-Letnisko, powiat radomski, województwo mazowieckie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/7/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycje 1923, 1924 oraz 1925,

– po pozycji 1922 dodaje się pozycję 1925a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Jedlnia-Letnisko; 0009-Jedlnia Letnisko; 778/3; 17,5278;

– po pozycji 1925a dodaje się pozycję 1925b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Jedlnia-Letnisko; 0009-Jedlnia Letnisko; 778/5; 7,4037;

– po pozycji 1925b dodaje się pozycję 1925c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Jedlnia-Letnisko; 0009-Jedlnia Letnisko; 778/6; 2,0845;

– po pozycji 1925c dodaje się pozycję 1925d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Jedlnia-Letnisko; 0021-Wrzosów; 778; 7,8124;

8) – nr 115/6 o pow. 0,0073 ha,

– nr 115/7 o pow. 0,0865 ha,

– nr 115/8 o pow. 0,1839 ha,

powstałe z podziału działki nr 115/5 o pow. 1,1186 ha, obręb 0005 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0005-Szklarska Poręba-5), gmina Szklarska Poręba M., powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 376, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/8/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 376,

– po pozycji 375c dodaje się pozycję 376a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Szklarska Poręba M.; 0005; 115/9; 0,8409;

9) – nr 146/22 o pow. 0,5529 ha,

– nr 146/24 o pow. 0,9019 ha,

– nr 146/26 o pow. 0,0177 ha,

– nr 146/27 o pow. 0,0413 ha,

powstałe w wyniku podziału stanem użytkowania działki nr 146/9 o pow. 3,5511 ha, obręb Ruda (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0012-Ruda), gmina Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1858, będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/9/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

– skreśla się pozycję 1858,

– po pozycji 1857 dodaje się pozycję 1858a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; starachowicki; Brody; Ruda; 146/23; 1,2961;

– po pozycji 1858a dodaje się pozycję 1858b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; starachowicki; Brody; Ruda; 146/25; 0,7412;

10) – nr 54/3 o pow. 0,3044 ha,

– nr 54/4 o pow. 0,1182 ha,

powstałe w wyniku podziału stanem użytkowania działki nr 54/1 o pow. 9,7495 ha, obręb Brody (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0003-Brody Iłżeckie), gmina Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1850, będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/10/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

– skreśla się pozycję 1850,

– po pozycji 1849 dodaje się pozycję 1850a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; starachowicki; Brody; Brody; 54/5; 9,3269;

11) – nr 734/6 o pow. 1,0247 ha,

powstałą w wyniku podziału stanem użytkowania działki nr 734/3 o pow. 10,7531 ha, obręb Dziurów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0005-Dziurów), gmina Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1853, będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

– skreśla się pozycję 1853,

– po pozycji 1853a dodaje się pozycję 1853b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; starachowicki; Brody; Dziurów; 734/7; 9,7284;

12) – nr 449/1 o pow. 0,1258 ha,

powstałą w wyniku podziału działki nr 449 o pow. 0,9471 ha, obręb Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 203, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/13/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 203,

– po pozycji 202 dodaje się pozycję 203a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; leżajski; Grodzisko Dolne; Chodaczów; 449/2; 0,8213;

13) – nr 61875/20 o pow. 1,2701 ha,

– nr 61875/21 o pow. 0,7172 ha,

– nr 61875/22 o pow. 0,0605 ha,

– nr 61875/23 o pow. 0,1482 ha,

– nr 61875/24 o pow. 0,1220 ha,

– nr 61875/25 o pow. 0,6578 ha,

– nr 61875/26 o pow. 0,1461 ha,

– nr 61875/27 o pow. 0,1046 ha,

– nr 61875/28 o pow. 0,0596 ha,

– nr 61875/29 o pow. 0,1802 ha,

– nr 61875/30 o pow. 0,1503 ha,

– nr 61875/31 o pow. 0,0200 ha,

– nr 61875/32 o pow. 0,1294 ha,

– nr 61875/33 o pow. 0,1568 ha,

– nr 61875/34 o pow. 0,4671 ha,

– nr 61875/35 o pow. 0,2650 ha,

– nr 61875/36 o pow. 0,5897 ha,

– nr 61875/37 o pow. 0,1060 ha,

– nr 61875/38 o pow. 0,5685 ha,

– nr 61875/39 o pow. 0,1438 ha,

– nr 61875/40 o pow. 0,2759 ha,

– nr 61875/41 o pow. 0,2452 ha,

– nr 61875/42 o pow. 0,0113 ha,

– nr 61875/43 o pow. 0,0043 ha,

– nr 61875/45 o pow. 0,2663 ha,

– nr 61875/46 o pow. 0,2521 ha,

– nr 61875/47 o pow. 0,0862 ha,

– nr 61875/48 o pow. 0,4423 ha,

– nr 61875/49 o pow. 0,1300 ha,

– nr 61875/50 o pow. 0,2438 ha,

powstałe z podziału działki nr 61875/13 o pow. 39,1132 ha, obręb 0006-6, gmina M. Ostrołęka, powiat M. Ostrołęka, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1121, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/14/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1121,

– po pozycji 1120 dodaje się pozycję 1121a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; M. Ostrołęka; M. Ostrołęka; 0006-6; 61875/44; 31,0929;

14) – nr 128/1 o pow. 0,4316 ha,

– nr 128/2 o pow. 0,9106 ha,

– nr 128/3 o pow. 4,0231 ha,

– nr 128/4 o pow. 0,8006 ha,

powstałe z podziału działki nr 128 o pow. 8,7576 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,8300 ha), obręb Tobolice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0020-Tobolice), gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1555, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/15/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1555,

– po pozycji 1554 dodaje się pozycję 1555a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; ostrołęcki; Rzekuń; Tobolice; 128/5; 2,5917;

15) – nr 135/2 o pow. 0,1161 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 135/3 o pow. 0,0485 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa,

powstałe z podziału działki nr 135 o pow. 9,4300 ha, obręb Kościany, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 772, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/16/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 772,

– po pozycji 771 dodaje się pozycję 772a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kaliski; Szczytniki; Kościany; 135/1; 9,2654;

16) – nr 420/2 o pow. 0,1172 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 420/3 o pow. 0,0146 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa,

powstałe z podziału działki nr 420 o pow. 4,9300 ha, obręb Tymieniec, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 776, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/17/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 776,

– po pozycji 775 dodaje się pozycję 776a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kaliski; Szczytniki; Tymieniec; 420/1; 4,7982;

17) – nr 1/15 o pow. 0,0720 ha,

– nr 1/16 o pow. 0,1250 ha,

będące własnością Gminy Olecko, powstałe z podziału działki nr 1/14 o pow. 28,6510 ha, obręb 0002 2 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 002 2), gmina Olecko M., powiat olecki (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą powiatu olecko-gołdapski), województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 465, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/18/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

– skreśla się pozycję 465,

– po pozycji 464 dodaje się pozycję 465a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; olecki; Olecko M.; 0002 2; 1/17; 28,4540;

18) – nr 863/1 o pow. 0,1810 ha,

– nr 863/2 o pow. 0,7400 ha,

– nr 863/3 o pow. 0,2222 ha,

– nr 863/4 o pow. 0,2348 ha,

powstałe z podziału działki nr 863 o pow. 3,0371 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,0800 ha), obręb Grotniki, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1745, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/19/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 1745,

– po pozycji 1744 dodaje się pozycję 1745a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; leszczyński; Włoszakowice; Grotniki; 863/5; 1,6591;

19) – nr 410 o pow. 1,9627 ha,

położoną w obrębie Wolsztyn 1 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Wolsztyn-Obrl), gmina Wolsztyn M., powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5285, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/20/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 5285;

20) – nr 593/34 o pow. 0,0488 ha,

powstałą w wyniku podziału działki nr 593/18 o pow. 2,7930 ha, obręb 1 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Bytom Odrzański), gmina Bytom Odrzański M., powiat nowosolski, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 274, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/21/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 274,

– po pozycji 273 dodaje się pozycję 274a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; nowosolski; Bytom Odrzański M.; 1; 593/35; 2,7442;

21) – nr 282/1 o pow. 0,0593 ha,

– nr 282/2 o pow. 0,1396 ha,

– nr 282/3 o pow. 0,3391 ha,

– nr 282/4 o pow. 0,7005 ha,

– nr 282/5 o pow. 0,0900 ha,

– nr 282/6 o pow. 0,0802 ha,

– nr 282/7 o pow. 0,4674 ha,

powstałe z podziału działki nr 282 o pow. 3,9383 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,9400 ha), obręb Komorzewo, gmina Czarnków (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą gminy Połajewo), powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 108, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/22/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 108,

– po pozycji 107 dodaje się pozycję 108a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; czarnkowsko-trzcianecki; Czarnków; Komorzewo; 282/8; 2,0622;

22) – nr 565/6 o pow. 0,6158 ha,

– nr 565/7 o pow. 1,4474 ha,

– nr 565/8 o pow. 0,1129 ha,

– nr 565/9 o pow. 1,5198 ha,

– nr 565/10 o pow. 0,3124 ha,

powstałe z podziału działki nr 565/4 o pow. 18,0683 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 18,0700 ha), obręb Sieniawa Żarska, gmina Żary, powiat żarski, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 984, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/23/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 984,

– po pozycji 983 dodaje się pozycję 984a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; żarski; Żary; Sieniawa Żarska; 565/5; 14,0600;

23) – nr 44/21 o pow. 1,1621 ha,

powstałą z podziału działki nr 44/20 o pow. 1,9482 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,9503 ha), obręb Śródmieście 57, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 812, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/24/12, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 812,

– po pozycji 811 dodaje się pozycję 812a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Śródmieście 57; 44/22; 0,7861;

24) – nr 111/11 o pow. 0,3800 ha,

– nr 111/12 o pow. 0,0392 ha,

powstałe z podziału działki nr 111/4 o pow. 0,4364 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,4400 ha), wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 331,

– nr 111/14 o pow. 0,1920 ha,

powstałą z podziału działki nr 111/6 o pow. 3,0020 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,0000 ha), wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 332,

położone w obrębie Kostrzyca, gmina Mysłakowice, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/25/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycje 331 oraz 332,

– po pozycji 330 dodaje się pozycję 331a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Mysłakowice; Kostrzyca; 111/13; 0,0172;

– po pozycji 331a dodaje się pozycję 332a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Mysłakowice; Kostrzyca; 111/10; 2,8100;

25) – nr 194/42 o pow. 0,1065 ha,

– nr 194/44 o pow. 0,2818 ha,

– nr 194/45 o pow. 0,2194 ha,

powstałe z podziału działki nr 194/38 o pow. 22,0859 ha, obręb Czersk, gmina Czersk M., powiat chojnicki, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 273a, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/27/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 273a,

– po pozycji 272 dodaje się pozycję 273b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; chojnicki; Czersk M.; Czersk; 194/43; 0,1738;

– po pozycji 273b dodaje się pozycję 273c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; chojnicki; Czersk M.; Czersk; 194/46; 21,3044;

26) – nr 172/1 o pow. 0,0114 ha,

(w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0134 ha),

położoną w obrębie Pelplin, gmina Pelplin M., powiat tczewski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2645, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/28/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 2645;

27) – nr 50/7 o pow. 0,0722 ha,

powstałą z podziału działki nr 50/6 o pow. 10,7335 ha, obręb Zblewo, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2512, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/30/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 2512,

– po pozycji 2511 dodaje się pozycję 2512a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; starogardzki; Zblewo; Zblewo; 50/8; 10,6613;

28) – nr 56/3 o pow. 0,2379 ha,

powstałą z podziału działki nr 56/2 o pow. 4,2079 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,2100 ha), obręb Osława Dąbrowa, gmina Studzienice, powiat bytowski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 65, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/31/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 65,

– po pozycji 64 dodaje się pozycję 65a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; bytowski; Studzienice; Osława Dąbrowa; 56/4; 3,9700;

29) – nr 177/7 o pow. 0,2416 ha,

– nr 177/8 o pow. 0,3512 ha,

– nr 177/9 o pow. 0,3061 ha,

– nr 177/10 o pow. 0,1191 ha,

– nr 177/11 o pow. 0,1909 ha,

– nr 177/12 o pow. 0,0818 ha,

– nr 177/13 o pow. 0,2081 ha,

– nr 177/14 o pow. 0,2502 ha,

– nr 177/15 o pow. 0,1929 ha,

– nr 177/16 o pow. 0,0171 ha,

– nr 177/17 o pow. 0,0833 ha,

– nr 177/18 o pow. 0,1115 ha,

– nr 177/19 o pow. 0,1376 ha,

– nr 177/20 o pow. 0,2482 ha,

– nr 177/21 o pow. 0,2950 ha,

powstałe z podziału działki nr 177/4 o pow. 12,3727 ha, obręb 3 Gomunice, gmina Gomunice, powiat radomszczański, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2152, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/32/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

– skreśla się pozycję 2152,

– po pozycji 2151 dodaje się pozycję 2152a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; radomszczański; Gomunice; 3 Gomunice; 177/5; 8,1584;

– po pozycji 2152a dodaje się pozycję 2152b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; radomszczański; Gomunice; 3 Gomunice; 177/6; 1,3797;

30) – nr 307/2 o pow. 0,3412 ha,

– nr 307/3 o pow. 0,1032 ha,

– nr 307/4 o pow. 0,0410 ha,

– nr 307/5 o pow. 0,0372 ha,

powstałe z podziału działki nr 307 o pow. 7,8000 ha, obręb Osie, gmina Osie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2311, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/33/12, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika:

– skreśla się pozycję 2311,

– po pozycji 2310 dodaje się pozycję 2311a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; świecki; Osie; Osie; 307/1; 7,2776;

31) – nr 20/1 o pow. 0,3599 ha,

– nr 20/2 o pow. 0,3686 ha,

– nr 20/3 o pow. 0,1243 ha,

– nr 20/4 o pow. 1,1498 ha,

– nr 20/5 o pow. 0,7352 ha,

powstałe z podziału działki nr 20 o pow. 7,9613 ha, obręb 0046 Sulęcin I (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0001), gmina Sulęcin (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gminy Sulęcin M.), powiat sulęciński, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 552, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/34/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 552,

– po pozycji 551 dodaje się pozycję 552a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; sulęciński; Sulęcin; 0046 Sulęcin I; 20/6; 5,2235;

32) – nr 2358/3 o pow. 0,4156 ha,

położoną w obrębie 0001-Swarzędz (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Swarzędz), gmina Swarzędz M., powiat poznański, województwo wielkopolskie, wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4400, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/35/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 4400;

33) – nr 4660/1 o pow. 0,0764 ha,

powstałą z podziału działki nr 4660 o pow. 2,6500 ha, obręb Pewel Wielka, gmina Jeleśnia, powiat żywiecki, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 19053, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 października 2012 r., Nr KNDGlg-073/43/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 19053,

– po pozycji 19052 dodaje się pozycję 19053a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; żywiecki; Jeleśnia; Pewel Wielka; 4660/2; 2,5736.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 249 o pow. 0,0700 ha,

położoną w obrębie Łętowice, gmina Wierzchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/12/w/12, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 2225 dodaje się pozycję 2225a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Wierzchosławice; Łętowice; 249; 0,0700;

2) – nr 41/2 o pow. 0,1855 ha,

położoną w obrębie Lizawice, gmina Oława, powiat oławski, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2012 r., Nr KNDGlg-073/29/w/12, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 1614 dodaje się pozycję 1614a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie dolnośląskie; oławski; Oława; Lizawice; 41/2; 0,1855.

§ 3

1) W związku z podziałem działki nr 30/13 o pow. 11,5621 ha, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej decyzją nr GK.BL-7430-4-18/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycję 5020,

– po pozycji 5019 dodaje się pozycję 5020a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Bielsko-Biała; Bielsko-Biała M.; 54-Dolne Przedmieście; 30/27; 0,2932;

– po pozycji 5020a dodaje się pozycję 5020b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Bielsko-Biała; Bielsko-Biała M.; 54-Dolne Przedmieście; 30/28; 11,2689.

2) W związku z błędem pisarskim, popełnionym przy tworzeniu załącznika, oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycję 2430,

– po pozycji 2429 dodaje się pozycję 2430a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Radzymin-Miasto; 0022-05-02; 7; 2,1222.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Ml z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6 oraz z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23; poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61 i poz. 68.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »